Rozbor VC Košice 2013 TM

V komentári k Veľkej cene Košíc som jednoznačne deklaroval, že za problémy, ktoré vznikli v párovom turnaji v sobotu, nesiem prvoradú zodpovednosť ja. Tým by sme to celé mohli uzavrieť, ale nezískali by sme z toho žiadne ponaučenie do budúcnosti. Preto sa v tomto článku pokúsim popísať objektívne a subjektívne okolnosti, ktoré k celej záležitosti viedli, aby sme sa podobnému lapsusu vyhli.

Keď sme začali na Veľkej cene Košíc a na Majstrovstvách Slovenska používať bridžmejty, spočiatku som hlavnému rozhodcovi počas turnajov asistoval a slúžil ako skórer, keďže s bridžmejtami dovtedy nemal žiadne skúsenosti. Hoci sa spočiatku vyskytli nejaké detské choroby, všetky takto riadené podujatia prebehli bez závažnejších problémov a neoficiálne výsledky boli k dispozícii takmer okamžite po dohratí kola a aj oficiálne výsledky boli k dispozícii výrazne skôr, než pri ručnom zadávaní výsledkov.

Keď BM začali používať aj v ČBS, postupne si Dušan problematiku riadenia turnajov s BM osvojil a hlavne ich vo svojom skórovacom programe ošetril a tak som minulý rok mohol tieto podujatia hrať, akurát som dopredu na párové turnaje namiešal rozdania, ktoré vygeneroval Dušan, poprípade som sa podieľal na označení stolov, rozmiestnení a nastavení BM a tak podobne.

Keďže tento rok budú v súvislosti s Hrami malých bridžových federácií Majstrovstvá Slovenska v Košiciach a párový turnaj bude organizovaný formou poľských minisekcií, vedenie KBK sa rozhodlo, že aj Veľkú cenu Košíc zorganizujeme týmto systémom. Dušan si minisekcie na vlastnej koži prvýkrát odskúšal toho roku na Topskórovom prebore Českej republiky a keďže zistil, že takto organizovaný turnaj na vedúceho turnaja kladie v niektorých smeroch zvýšené nároky, oznámil nám, že znova bude potrebovať moju výpomoc. Na začiatku však nebolo jasne stanovené, ako táto výpomoc má vyzerať. Ja som predpokladal, že skórovať bude on a ja budem miešať karty, roznášať boardy na začiatku kôl na stoly, zbierať ich po skončení kola, roznášať počas prebiehajúceho kola privátne skórovacie lístky z predchádzajúceho, strihať ich, riešiť menej závažné rozhodcovské problémy (napr.  zmazanie zle zadaných výsledkov do BM atp.). Pomerne tesne pred Veľkou cenou nám Dušan oznámil, že jeho predstava je taká, že okrem vyššie spomenutého, budem zároveň robiť aj skórera a ja som deklaroval, že to bez problémov zvládnem (сhyba). Keďže som z minulosti vedel, že hráčom aj TD vadí, že v každom kole majú hráči pridelené iné čísla, ktoré v podstate nekorešpondujú s vylosovanými číslami, vymyslel som „elegantné“ riešenie, ako nedostatok mnou používaného skórovacieho programu obísť. Rozhodol som sa namiesto štyroch, piatich alebo šiestich minisekcií vytvoriť jednu veľkú spoločnú sekciu (pokiaľ viem, rovnako postupujú aj Poliaci a u nich som k tomu čerpal inšpiráciu). Povytváral som striedanie párov a boardov pre 40 až 46 párov, zistil som pritom, že nové striedanie pre vyšší počet párov do prvého kola som schopný vytvoriť do 3 minút a striedanie pre jednotlivé kolá v takom istom čase a tak som nezačal dopredu vytvárať nasadenia pre ľubovoľný počet párov, algoritmus bol zjavný a napevno som bol presvedčený, že je bezproblémový (сhyba).

Ako som už spomínal, KBK na jeseň organizuje  Hry malých bridžových federácií a spolu s nimi aj Majstrovstvá Slovenska. Predseda klubu sa rozhodol využiť Veľkú cenu Košíc aj na prvé stretnutie zodpovedných za priebeh Hier a MSS. Preto sme v piatok ráno odviezli všetko technické a materiálne vybavenie na Jedlíkovú, tam sme technický a materiálny základ na Veľkú cenu Košíc pripravili, ale kým v minulosti som sa už začal na dané podujatie mentálne i z hľadiska programového pripravovať, tentokrát sme sa  premiestnili do hotela Yasmin  a tam sme spolu s priateľmi z Poľska, Dušanom Šlachtom, prezidentom SBZ a prezidentom klubu riešili organizáciu tohto budúceho podujatia (сhyba?). Keďže počas tohto stretnutia vzniklo množstvo podnetných návrhov (niektoré som ad hoc na mieste vymyslel ja, či iné som sa pokúšal rozvinúť), mentálne som sa v piatok sústredil na tieto podnety a potom sme s mojou partnerkou (s ktorou som asi nikdy predtým nehral?) riešili, čo to vlastne v tých družstvách ideme dražiť, markovať,  … (сhyba?)

Súťaže družstiev sa zúčastnilo 22 družstiev, z toho vyplynul dolný odhad počtu párov na 44 a tak som si pripravil rozpisy na 44, 46, 48 a 50 párov, vyšší počet sa na jednej strane zdal byť nepravdepodobný, na druhej strane rozšírenie počtu párov pre vyššie počty sa zdalo byť triviálne (plné sekcie sú stále rovnaké, iba posledná sekcia sa mení, ale mení sa rovnako, či je 32-38, 42-48, 52-58 atď. párov).

Keď sa započala prezentácia na párový turnaj, priebežne som zisťoval, koľko je prihlásených párov,  15 minút pred oficiálnym začiatkom turnaja som bol ubezpečený, že párov nebude viac než 50 (v tej chvíli ich bolo 44 a ja sám som upozornil, že ešte dva páry prídu z Michaloviec). Pre istotu som si však začal pripravovať rozpis pre 52 párov a vtedy som s hrôzou zistil, že mnou používaný skórovací program umožňuje mať v jednej sekcii najviac 25 stolov. Okamžite som šiel prezentáciu upozorniť, že bezproblémovo viem skórovať najviac 50 párov. Naďalej som bol ubezpečovaný, že 50 párov je odhadované maximum. V podstate až v hodine H, mi z prezentácie prišli povedať, že konečný počet párov je 52 (pomerne mnoho párov, ktoré sa zaregistovali na družstvá, sa v piatok nezaregistrovali na párový turnaj a niektoré z nich sa prišli zaregistrovať 5 minút pred oficiálnym začiatkom turnaja ). Hrôzou som na chvíľu zdúpnel, potom som oznámil vedúcemu turnaja, že z hľadiska skórovania bude drobný problém a nato sme informovali prezidenta klubu, že párov je viac, než sme pôvodne rátali a ja som navrhol, aby sme radšej hrali klasickým overeným spôsobom, 2 kolá v dvoch sekciách systém Mitchel 13 kôl, 26 rozdaní v kole. Prezident však nástojil na pôvodne plánovanom formáte súťaže (сhyba?) a ja som nesprávne predpokladal (сhyba), že to spôsobí iba drobné nepríjemnosti známe už z minulosti – hráči budú mať v každom kole rôzne čísla, pričom až na poslednú sekciu, budú tieto čísla v rámci sekcie buď rovnaké alebo posunuté o +5 alebo -5. Nebol som dostatočne dôrazný (сhyba) a tak som súhlasil s tým, že budeme hrať podľa pôvodne plánovaného formátu.

Na začiatku prvého kola, sme si s hlavným rozhodcom pozde uvedomili, že jeden z párov je ešte na ceste. Bolo to práve v tej neštandartnej sekcii, kde namiesto 10 párov bolo 12 párov. Tento chýbajúci pár sme správne mali posadiť na NS na 6. stole, namiesto toho sme ho ponechali na jeho vylosovanom mieste a ak by na turnaj nakoniec vôbec nenastúpil, tak aj bez následných problémov, by sme s takýmto párom mali značný problém (chyba). Pre túto sekciu som vytlačil stolové lístky, na nich však nebolo napísané, kam sa majú páry premiestniť, napriek tomu, som aspoň takéto stolové lístky chcel v danej sekcii umiestniť, TD nesúhlasil (chyba?), keďže však inde vznikol nejaký iný problém, pred vystriedaním nestihol hráčov v extra sekcii informovať ako sa majú pohybovať, títo sa premiestnili nesprávne a na dvoch stoloch preto odohrali rozdania inak, než mali (chyba). Do ďalšieho kola som provizórne lístky umiestnil, ale následne sme museli prideľovať niekoľkokrát výsledok 60/60, keďže problém vznikol z našej viny. Riešenie tohto dielčeho problému nás však značne zdržalo a tak som nemal čas skúmať, ako mám nasadiť hráčov do ďalšieho kola.

Doteraz som v každom turnaji mal najviac 3 sekcie, tentokrát ich však bolo 5 a až počas vygenerovania súboru pre BM som zistil, že napriek tomu, že som sekcie vytvoril v logickom poradí A,B,C,D,E a tak som ich aj označil, program ich z pohľadu BM označil naopak E,D,C,B,A. Bridžmejty som preto už v prvom kole medzi A a E vymenil a spätne viem, že som asi mal vymeniť aj BM medzi D a B, to som však nespravil (сhyba). Do ďašieho kola som páry nasadil podľa pokynov TD, ale to obrátené označenie sekcií spôsobilo, že to nebolo úplne podľa jeho predstáv, ale z kombinatorického hľadiska bolo v prvých troch kolách v princípe jedno, ako si hráči sadnú, dôležité bolo len, aby striedali či nestriedali linky a striedali súperov. Počas druhého kola, sme s TD zistili, že sme linky popresúvali nie celkom podla jeho predstáv. Kedže nám však v prvom kole vznikol do značnej miery z našej viny problém z extra sekciou, každú chvíľu za nami niekto prišiel, že jeho „žížala“ nie je v poriadku, lebo buď dané rozdanie nehral na danej linke alebo ho hral proti niekomu inému alebo ho hral  iným výsledkom a tak sme riešili „podružné“ problémy, namiesto toho, aby sme riešili principiálny problém.

Keď sa dohralo druhé kolo, správne sme mali hráčov nasadiť do ďalšieho kola, namiesto toho som vytlačil privátne skórovacie lísky a tak sa zistilo, že tieto v mnohých prípadoch nesedia. S TD sme sa začali dohadovať, ako postupovať ďalej, každú chvíĺu ktosi prišiel a reklamoval svoje výsledky. Ja som navrhol, aby sme hráčov nasadili v istom slova zmysle naslepo. Základ bol v tom, aby nehrali tí istí hráči proti sebe, Dušan sa s takýmto, v istom slova zmysle voluntaristickým prístupom, odmietol zmieriť, až nakoniec čas pokročil a dospeli sme k záveru, že bude lepšie v sobotu tretie kolo neodohrať a radšej v nedeľu odohrať 4 poprípade 3 kolá po 10 rozdaní. Len čo opadol tlak na mňa, prišiel som na to, ako môžeme bez problémov pokračovať (každé kolo by bolo v skórovacom programe ako samostatný turnaj a buď by sa mi podarilo ich vyhodnotiť v rámci skórovacieho programu  alebo by som ich vyhodnotil v Exceli), keďže však už niektoré páry odišli, neostávalo nám iné, než tento hrací deň ukončiť.

Hoci som už mal jasnú predstavu, ako celý problém riešiť, namiesto toho, aby som svoje riešenie odkonzultoval s TD, prezident klubu zvolal schôdzu, ktorá mala poriešiť  vzniknutú krízu. Táto schôdza nás, podľa mňa zbytočne pripravila o drahocenný čas, dvaja účastníci vôbec nemali predstavu čo a prečo sa stalo a nikdy nemali a asi nebudú mať predstavu o problematike vedenia turnajov. Tretí účastník síce pomerne mnoho turnajov viedol, ale nebol priestor na to, aby sme mu vysvetlili, čo sa vlastne stalo. Takto dvaja slepí, jeden s jedným okom a my dvaja oslepení, sme hodinu a možno viac riešili, čo bude druhý deň. Pokiaľ sa naozaj čosi malo riešiť, tak to poďla mňa mali nechať na TD a na mňa, druhý deň ráno, by sme navrhli dve možno tri riešenia a jedno z nich by sme spolu zvolili. Takto sme zabili hodinu možno 1 a pol hodiny času, ja osobne som medzičasom úplne stratil pôvodnú niť riešenia problému a musel som ju znova nájsť a predpokladám, že podobne to bolo i u TD.

Keď sa táto možno zbytočná schôdza (?) skončila, konečne sme sa s Dušanom mohli venovať skutočným riešeniam, ja som v hracej miestnosti skončil o cca. 1:00  Dušan o 3:00. Keď som prišiel domov, hoci som mal plnú hlavu čo a ako, cítil som, že bude lepšie sa na to vyspať, nastavil som budík na 6:00 a ľahol si spať, o 5:00 som sa zobudil, som presvedčený, že všetky problémy som vyriešil, urobil som menovité nasadenie do 3. až 5. kola, o 7:00 som bol v hracej miestnosti, pripravený vydať príslušné pokyny. Medzičasom  však Dušan nezaháľal, zistil, ako môže odo mňa prebrať výsledky a keď do hracej miestnosti prišiel, oznámil mi, že zvyšné kolá bude skórovať sám vo svojom programe. Hoci som napevno presvedčený, že moje riešenie problému by fungovalo, jeho návrh som plne akceptoval a v nedeľu som sa riadil podľa jeho pokynov. Až po dohraní 5. kola sa ukázalo, že jedno z prvých dvoch kôl nebolo prevzaté úplne správne, preto na záver pomerne dlho trvalo, než sa zverejnili definitívne výsledky, ale vzhľadom  na celkové okolnosti to Dušan zvládol veľmi dobre (okrem iného v jednom z nedeľňajších kôl si dva páry na NS sadli úplne inam, než mali a než sme na to prišli stálo nás to aspoň 20 minút času). Plne chápem, že po sobote mi už Dušan  neveril, v tejto chvíli som presvedčený, že moje riešenie by v nedeľu fungovalo a po skončení turnaja by nevznikol žiaden prestoj, ale na jeho mieste by som sa asi tiež spoľahol na vlastné sily a vlastný rozum.

Poučenia do budúcnosti:

  • skúmať okrajové podmienky, povedia vám, že bude najviac 50 párov, preskúmajte, ako sa skórovací program zachová pri 60 pároch!
  • ak vám inak sebavedomý skórer alebo vedúci turnaja povie, že za takých a takých podmienok môže nastať nejaký zvládnuteľný problém a pri inej organizácii turnaja žiadne problémy nevzniknú, očakávajte, že v prvom prípade môžu vzniknúť takmer nezvládnuteľné problémy a v druhom prípade aké také, ale zvládnuteľné problémy vzniknú 🙂
  • ak sa hráči registrujú do družstiev, požadujte, aby sa zaregistrovali aj do párového turnaja, či ich aspoň ako potencionálnych účastníkov zaregistrujte, ale nevydajte im registračné lístky, keďže nezaplatili (takto ale hrozí, že pár zaregistrujete 2x)
  • priamočiare riešenie je, že vzhľadom na to, že ako skórer TM zlyhal, už mu nikdy nikto žiaden turnaj nezverí, pokiaľ však nepredpokladáte, že TM je absolútny hlupák, tak už rovnakú chybu nikdy v živote (dúfam) nespraví. V bledoružovom to platí aj pre hlavného rozhodcu tohto turnaja, ktorý je v tom však oproti mne absolútne nevinne, jeho vinou je, že mi prvý deň veril a druhou vinou/nevinou, že v nedeľu mi už neveril.
  • ak organizujete jeden turnaj, nezaťažujte TD ani skórera nejakým potenciálne oveľa náročnejším turnajom z budúcnosti. Ak to treba riešiť, dohodnite takéto stretnutie buď deň vopred alebo po turnaji. Neviem ako iní, ale ja som, kým nezačali akútne  problémy s aktuálnym turnajom, intelektuálne riešil možné budúce problémy a spracovával dojmy z piatkového stretnutia o HMBF (porada inak bola určite užitočná a potrebná).
  • v propozíciách musí byť jednoznačne stanovený dead lock na prihlásenie do turnaja, v tomto podujatí žiaden dead lock na prihlasovanie stanovený nebol (inak 30 minút, či dokonca iba 15, ak predpokladáme, že 15 minút pred začiatkom prezentácia končí, je na prihasovanie primálo). Minimum času, ktorí by mal mať vedúci turnaja na optimálny spôsob organizácie turnaje je 15 minút pred oficiálnym začiatkom turnaja a nie 5 či 15 minút po jeho oficiálne stanovenom začiatku.
  • som presvedčný, že ak by párový turnaj viedol TD sám, alebo by som ho viedol sám ja, hore uvedené problémy by nevznikli alebo by pred účastníkmi aspoň zostali utajené a jeden alebo druhý by ich vyriešili sami. Nejasne stanovené kompetencie a dohadovanie sa ako ďalej vniesli medzi hráčov informačný šum.

Tučne označené chyby sú jednoznačne mojimi chybami, ostatné chyby určite padajú aj na moju hlavu, ale aspoň čiastočne či plne išli mimo mňa, chyby označené otáznikom, sú chybami zo spätného pohľadu, ale v danej chvíli si nikto nemusel, či ani nemohol uvedomovať, že takto môže vzniknúť nejaký problém.