Jacoby 2NT je mohutnou zbraňou, umožňujúcou na jednej strane pohodlnú dražbu slemov, na druhej strane na nízkom stupni odhaliť, napriek veľkej bodovej sile, nesplniteľné slemy.

Väčšina hráčov KBK túto konvenciu síce pozná, ale nemajú prepracovaný systém ďalšej dražby. Oproti orirginálnej verzii, sme si viacerí odpoveď 2NT upravili a dražíme ju už s trojlistou podporou. Pravdepodobne to nie je dobré, ale dražím tak aj ja.

V čom konvencia spočíva. Po otvorení 1 v drahej, skok na 2NT sľubuje aspoň trojlistý fit a 13 a viac figúrových bodov (originálne je to aspoň 4 listá podpora). Ďalšia dražba sa však už pár od páru líši. Asi u všetkých je rebid otvárajúceho skokom na celú hru vo farbe otvorenia sign off, minimum a takmer výzva do Pasu. Mnohí však po hláške 2NT záujem o slem prejavujú hláškou 4NT a prichádzajú o možnosť bezpečne zastať na úrovni 4.

My s partnerom po odpovedi 2NT cuebidujeme, ukazujeme kontroly prvého a druhého kola. Ak otvárajúci povie 3, vraví mám kontrolu 1. alebo 2. kola teda ukazuje: A, K, singel alebo šiken v trefoch. Ak povie 3, síce ukazuje to isté, ale v kárach, zároveň však vraví, trefy nekontrolujem. Takto partner, aj keby mal 17 FB, okamžite vie, že slem neprichádza do úvahy a vypne na 4. stupni, ak trefy kontroluje, ukáže najbližšiu farbu ktorú kontroluje, zároveň tým ale ukáže aj kontrolu trefov. Hláškou na 3. stupni vo farbe otvorenia ukáže kontrolu trefovú a absenciu kontroly nasledujúcej farby, teda ak uzhodnenou farbou sú srdcia, hovorí kontrolujem trefy, nekontrolujem piky a naopak. Otvárajúci tak znova vie, na čom je a buď vypne na 4. stupni, alebo ďalej cuebiduje, či sa rovno spýta na esá.

Iné páry najprv ukazujú iba kontroly 1. kola a potom kontroly 2. kola, je to sofistikovanejší systém, ale ľahko v ňom možno zablúdiť.