Elementárnosti

V sobotu som kibicoval 2 zápasy 2. ligy a v utorok som hral s mierne pokročilou  partnerkou. V oboch zápasoch i počas klubového turnaja som niekoľkokrát zaregistroval nedodržiavanie elementárnych zásad, ktoré ak by dodržané boli, tak doobednajší zápas dopadne obrátene, poobedňajší s oveľa menším rozdielom a náš pár by útočil na 2. či 3. miesto.

Druhý dáva malú

Niekoľkokrát došlo k bezdôvodnému porušeniu tejto zásady. Prirodzene, že sú situácie, kedy túto zásadu treba porušiť, ale musíte nájsť logický dôvod prečo. Ak tento dôvod nájsť neviete, obvykle bude správne zásadu dodržať.

Tretí dáva veľkú

Ani k tejto zásade nemožno pristupovať mechanicky, ale obvykle bude dobré zásadu dodržať. Tak sa vám nestane, že vy máte eso, hráč za vami má singl kráľa a urobí naň zdvih a vy si so svojim esom môžete akurát tak vytapetovať kadibudku. Zažil som už aj prípady, keď takto spravila zdvih druhá dáma či tretí jack.

Figúra na figúru

Počas týchto dvoch večerov najmenej 3x niektorý z hráčov túto zásadu porušil a ani raz to nebolo dobré a v štvrtom prípade to síce hlavného hráča nič nestálo, ale obávam sa, že by zahral rovnako, aj keby to malo fatálne dôsledky.

Dohodnite si s partnerom výnosové konvencie a dodržiavajte  ich

Ak si dohodnete nejaký spôsob vynášania a potom ho nedodržíte, tak vzniká veľký potenciál, že úplne pomýlite partnera a v obrane spraví hrubú chybu, ktorej pôvodcom ste vy.

Do zdvihu zo sledu prikladajte najnižšiu kartu

Partnerka otvorila 1NT a súper hrá 2 srdcia s kontrou. Vynášam piku, na stole je štvrtá dáma, hlavný hráč dal malú a partnerka dala eso, počas zohrávky sa ukázalo, že mala aj kráľa. Keďže pridala eso, tak som si spravil nesprávnu predstavu o jej liste i liste hlavného hráča a keď som sa dostal do zdvihu, vzhľadom na jej otvorenie, svoj počet bodov a počet bodov na stole, som nepokračoval pikou, keďže priložením esa bol kráľ u partnerky vylúčený. Napriek tomu súper spadol trikrát a bol to top, ale pri správnej obrane by tie pády boli štyri.

Túto zásadu si treba plne zautomatizovať, z vášho pohľadu môže byť  jedno čo priložíte, ale partner si na základe atypického priloženia vytvorí nesprávny obraz o rozdaní a často sa potom stane, že záväzok ktorý ste mali niekoľkokrát poraziť, porazíte  iba raz, či nedajbože ho napcháte.

Keď sa naučíte takto prikladať automaticky, tak časom prídete na to, kedy je tá správna chvíľa túto zásadu porušiť. Je to možno v jednom z 1000 rozdaní, keď treba zahrať najvyššiu zo sledu. Buď chcete donútiť partnera, aby, ak sa dostane do zdvihu, zahral inú bočnú farbu, alebo potrebujete oklamať hlavného hráča, ktorý ak si všíma takéto nuansy, tak možno bude hrať naopak, než by mal.

Markujte pravdivo

Niekoľkokrát za večer sa stalo, že partnerka po mojom výnose mechanicky priložila najnižšiu kartu, ktorá vzhľadom na partnerskú dohodu znamenala kladný náznak. Ak by priložila vysokú, tak by som v niektorých prípadoch pokračoval inou farbou a hlavný hráč by nebol spravil nadzdvih a najmenej v jednom prípade by záväzok spadol.

Kedy markovať kladne a kedy záporne?

S tým istým listom v závislosti od druhu záväzku niekedy treba markovať kladne a inokedy záporne. Ak sa hrá farebný záväzok, tak po výnose K s dublom treba markovať kladne, ale v BT záporne. Pokiaľ máte tretiu dámu, tak v oboch prípadoch môžete markovať kladne.

Keď sa naučíte markovať pravdivo a poctivo, až potom nastúpi fáza, kedy môžete začať špekulovať nad tým, či nenastala situácia, kedy treba v markovaní zaklamať. Môže to byť, ak chcete partnera donútiť, aby zmenil výnos, alebo ak chcete oklamať hlavného hráča. Ak to však zhodnotiť neviete, radšej neklamte, lebo potom obvykle pomýlite partnera.

Všímajte si marky partnera

Súvisí s predchádzajúcou zásadou. Pokiaľ budete marky partnera ignorovať, tak je jeho markovanie kontraproduktívne, pomáha iba hlavnému hráčovi. Marka nie je príkazom, ale ak nemáte vlastný efektívny plán obrany, obvykle bude dobré marky partnera rešpektovať.

Dodržiavajte licitačný systém

Môj obľúbený bonmot je Licitačný systém je na to, aby sme sa mali od čoho odchyľovať. Z toho istého súdka: Zasady sú nato, aby bolo čo porušovať.

Aby ste mohli licitačný systém dodržiavať, musíte ho ovládať. Ovládanie systému nespočíva len v tom, že viete, koľko bodov musíte mať na dané otvorenie a koľko kariet máte mať v ponúknutej farbe, ale jeho skutočné zvládnutie spočíva aj v tom, že viete, prečo je systém vybudovaný tak a nie inak. Ak budete mať zvládnutú túto podstatu systému, tak obvykle budete vedieť aj to, že nadišla správna chvíľa na odchýlenie sa od systému.

Vo väčšine prípadov sa hráči od systému odchyľujú z nevedomosti a väčšina vedomých odchýlení sa je chybná.

Pokiaľ chcete byť bridžovými majstrami, okrem svojho materského systému by ste mali ovládať aj iné licitačné systémy. Potom budete mať oveľa lepšiu predstavu, čo asi majú v listoch súperi, ktorí dražia iný systém, nemusíte sa vypytovať na každú ich hlášku a pokiaľ systém súperov máte zvládnutý lepšie než oni sami, tak neraz budete mať o ich listoch oveľa lepšiu predstavu, než maju oni o liste svojho partnera. Zároveň potom môžete uvažovať o prípadnom zakomponovaní nejakých prvkov z iných systémov do vlastného systému a paradoxne znalosť iných systémov pomáha hlbšie pochopiť podstatu vlastného systému.