Faktografia o vzniku, príprave a priebehu ESFG a MMS Košice 2013

Autor: Vojtech Belčák, pôvodne zverejnené na stránke SBZ

Úvod

Myšlienku organizovať ESFG 2013 ako pridruženú časť EHMK Košice 2013, mi vnukol v polovici r. 2009 Tibor Menyhért. Prečo si nezobrať príklad z Litvy, ktorá bola v tom roku v podobnej situácii? Teda ako to všetko prebiehalo.

Príprava

R. 2009 – 2.7. som sa obrátil mailom na P-SBZ s myšlienkou z úvodu. O 2 dni prišla kladná odpoveď. Prezident SBZ Peter Belčák, oznámil záujem SR na exekutívu EBL, odkiaľ sme sme dostali podporné stanovisko. Začali sme s prípravou. Do Vilniusu, na v poradí druhé ESFG, sme pripravili prezentačné CD a súbor otázok na organizátorov, ktoré Janko Tomčáni predložil na porade zástupcov zúčastnených štátov. Naša kandidatúra mala kladnú odozvu.

R. 2010 – Podrobne sme zmapovali možnosti, kde hrať, kde ponúknuť ubytovanie, kde získať financie a spracovali sme návrh na možné, viac zložkové financovanie ESFG. Definitívne rozhodnutie prideliť ESFG 2013 Košiciam padlo až v Ptuji (Slovinsko), na v poradí tretích hrách a 22.9. sme dostali oficiálny list prezidenta EBL Yves Aubry, kde nás o rozhodnutí informuje. Mohli sme už s oficiálnym súhlasom pokračovať v príprave.

R. 2011 – Konali sa štvrté hry v San Maríne a ja som vyslovil prianie raz na živo vidieť ako to celé prebieha, stretnúť sa s organizátormi na neformálnej debate k celej škále otázok. Výjazd do San Marína mi poskytol veľa užitočných informácii a podnetov. ESFG musí mať rozhodcu s certifikáciou EBL, vysielanie na BBO, špičkový materiálny a počítačový servis. Nakoľko my to na Slovensku máme k dispozícii len z časti, tam sme sa utvrdili, že najlepšou voľbou bude požiadať našich severných susedov o spoluprácu.

R. 2012 – Po dôkladnom zvážení sme začiatkom septembra vybrali hotel Yasmin za domovské miesto ESFG 2013. Predchádzalo tomu množstvo rokovaní, nakoniec nás ponuka Yasminu oslovila. Spracovali sme po obsahovej a grafickej stránke vydarené tlačené pozvanie so všetkými základnými informáciami, aktualizovali sme prezentačné CD a takto vyzbrojený išiel prezident SBZ na poradu do Tallinu, kde sa konali už štvrté ESFG. Pridali sme k tomu materiály o Slovensku a Košiciach. Malo to veľmi kladný ohlas.

Prezident SBZ sa ešte vo februári obrátil na vedenie PZBS, pánov Kielbasiňski a Latala, s požiadavkou poskytnúť personálny a materiálny servis na ESFG 2013. Doporučili nám kontakty na regionálnej úrovni. Naša už dlhšie trvajúca spolupráca s podkarpatským ZBS, osobitne s Mielcom, nabrala nové rozmery. Na MMS 2012 v Poprade sme sa stretli prvýkrát a dohodli sme sa na pokračovaní v rokovaniach. Po výmene viacerých informácii nasledovalo ďalšie osobné stretnutie s pánmi Bogdanom Rojkowiczom a Marekom Rusekom 10.11.2012 v Dukle na poľskej strane, kde som predložil naše predstavy a čo od nich požadujeme. Na všetkom sme sa dohodli.

Žiaľ, krízu v eurozóne už bolo naplno cítiť, náš model financovania začal mať trhliny.

R. 2013 – V januári SBZ prostredníctvom svojho prezidenta, v termíne podľa výzvy, predložil na MŠVVaŠ SR žiadosť o dotáciu na usporiadanie ESFG 2013. Až začiatkom júla, na tretie odvolanie, sa ju podarilo získať, aj to iba vo výške necelých 30% z požadovanej sumy.

Vo februári som predložil na P-SBZ návrh na zloženie organizačného výboru v nasledovnom zložení:

Vojtech Belčák – predseda

Gabriel Hinďoš – tajomník

Jana Zlámalová – kontakt so zahraničím

Tibor Menyhért – technická podpora a herné potreby

Judita Štofková – média a sprievodné akcie

Kristína Gregová – ubytovanie, externé služby a ekonomika

Súčasne som predložil návrh uzavrieť dohodu s Podkarpacki Wojewódzki Zwiazek Bridža Sportowego – partner a koordinátor Bogdan Rojkowicz z Mieleca, na osobu medzinárodného rozhodcu Zbigniew Sagan (podpredseda poľskej sudcovskej rady) z Krakova, na vedenie ESFG a MMS, na vytipovaný materiálny a kompletný počítačový servis Marek Rusek z Mielca. Hracie stoly so zástenami nám požičali priatelia z Mielca.

V otázke vedenia domáceho podporného tímu sme mali dávnejšie jasno. Ešte v r. 2012 došlo k  dohode s  Dušanom Šlachtom, Tiborom Menyhértom a Adamom Kubicom. Od začiatku sme mali predstavu, že operátorov BBO by robili nádejní slovenskí bridžisti. Odmenou, okrem hradenia celotýždenného pobytu, im mal byť zážitok priamo prežiť atmosféru veľkej súťaže a  bezplatná účasť na MMS. Pre nás z nepochopiteľných dôvodov sa ale operátori na Slovensku nenašli. V konečnom dôsledku funkciu operátorov na základe oslovenia Adama Kubicu zabezpečili štyria, vždy ochotní a veľmi sympatickí chlapci z Čiech.

Prezident listom z 11.4. zaslal pozvanie a všetky potrebné informácie národným zväzom splňujúcim podmienku účasti na ESFG. Začali sa bilaterálne kontakty s jednotlivými štátmi, ktoré zabezpečovali predovšetkým prezident SBZ a Janka Zlámalová.

10.5. pred začiatkom VCK 2013 sme sa stretli v hoteli Yasmin, celý poľský tím, Dušan Šlachta, prezident SBZ, Tibor Menyhért, kde sme podrobne analyzovali a následne špecifikovali jednotlivé úlohy týkajúce sa vlastnej súťaže. Pre nás zostala povinnosť dodať bidding boxy, bridgemate na MMS a miešanie kariet. Všetko ostatné zabezpečovala poľská strana.

Opakovane so striedavým úspechom sme rokovali s MŠVVaŠ SR, s magistrátom mesta (podujatie aj finančne podporili), košickým samosprávnym krajom, s výkonnými zložkami EHMK 2013 o ich možnej pomoci. Prebehlo množstvo osobných stretnutí s podporovateľmi ESFG a MMS o ich naturálnej alebo materiálnej podpore. Nepriaznivá hospodársko-ekonomická nálada na Slovensku silne poznačili výsledky týchto rokovaní a odčerpali mnoho síl. Vzhľadom na možnosti rozpočtu nám od apríla bolo jasné, že najlacnejšou cestou ako ESFG a MMS usporiadať je všetko zabezpečiť vo vlastnej réžii, bez na to povolaných firiem a agentúr. Bolo to náročné osobne zaisťovať, od prenájmu zástav zúčastnených štátov, až po niečo dať účastníkom na privítanie a spomienku do pripravených tašiek. Postupne sme to však zvládli. Vytvorili sme v P-SBZ výborný tím, každý, až na Petra Dubnického, bol po ruke, keď to bolo treba. Prezident SBZ okrem iného „zúradoval“ vyše 700 mailov za posledný mesiac, Edo Velecký a jeho práca na stránkach EBL a SBZ urobila v dostatočnom časovom horizonte marketing smerom navonok. Ešte pred ESFG 2012 v Tallinne vytvoril a publikoval špeciálnu stránku venovanú ESFG 2013. Táto stránka prešla postupnými úpravami, pribúdali na nej ďalšie informácie a slúžila ako jedinečný zdroj aktuálnych údajov pre potenciálnych účastníkov. Neskôr aj pre tých, ktorí svoju účasť potvrdili a nakoniec pre všetkých, ktorí si budú chcieť aj pomocou výsledkov a fotodokumentácie pripomenúť dojmy z Košíc. My dvaja s Gabim Hinďošom a pridal sa k nám Janko Frajt, sme okrem iného fungovali aj ako „škrečkovia“ – neviete si predstaviť, aké je to dôležité v čase nedostatku financií. Podstatnú časť mravenčej práce počas prípravy odviedli členovia KBK, kde najviac pomohli Inka Gregová a Judita Štofková.

Vlastný priebeh ESFG 2013 (23-26.9.2013)

Slávnostné otvorenie bolo v priestoroch historickej radnice mesta Košice, pod záštitou primátora Richarda Rašiho, ktorý sa otvorenia osobne zúčastnil. Odzneli prejavy primátora, prezidenta SBZ a hlavného rozhodcu. Následne prebehlo predstavovanie štátov a ich družstiev, fotografovanie. Všetkým boli odovzdané v pripravených taškách: pamätný účastnícky list na meno, bulletin, informačné materiály, mapy, med v darčekovom balení od Michalovského bridžového klubu a ďalšie drobnosti. Celá oficiálna časť trvala 35 minút, a bola vedená výlučne v angličtine. Nasledoval uvítací banket v priestoroch radnice. Slávnostné otvorenie malo dôstojný priebeh a priaznivý ohlas.

Vlastná súťaž ESFG prebiehala v kongresovej sále Hotela Yasmin. Prezentovali sa družstvá z 12 štátov. Hralo sa systémom každý s každým, konečné poradie určil počet VP po 11 kolách.

Sála mala rozlohu 420 m2, bola predeliteľná na tri samostatné priestory, v dvoch krajných, iba symbolicky predelených, boli otvorená a zatvorená miestnosť, v strednej sedel riadiaci tím a dve oddelené hracie stoly + operátori, z ktorých sa vysielali prenosy BBO. Sála mala kompletné konferenčné vybavenie , premietacie plátno na 3 miestach, veľmi dobré osvetlenie, akustiku, klimatizáciu. Bola ideálnym hracím i riadiacim miestom. V susedstve sály bol počas celého hracieho dňa nápojový bufet. Za vytvorené podmienky sme dostali veľa chvály nie len od členov zahraničných družstiev, ale aj od prítomného zástupcu exekutívy EBL pána Jan Kamras.

Riadiaci a podporný tím pracovali bezchybne. Prenosy výsledkov,  vysielanie na BBO, ako aj výsledkový servis , prebiehali hladko bez akéhokoľvek časového oneskorenia. Boli ikonou ESFG.

Slávnostné vyhlasovanie výsledkov a záverečný banket prebehli v banketovej sále Hotela Yasmin. Krátke prejavy mali Jan Kamras (EBL), Peter Belčák (SBZ), Zbigniew Sagan (rozhodca). Plaketu EBL z rúk Jana Kamrasa prevzalo víťazné družstvo ESFG 2013 – družstvo Českej republiky a za usporiadateľskú krajinu prezident SBZ. Prvé 3 družstvá dostali od usporiadateľov symbolické ceny. Počas banketu prevládala uvoľnenosť po trojdňovej, náročnej súťaži.

Prehliadka mesta bola podľa programu v piatok 27.9. V Košiciach je toho naozaj čo vidieť a keď sa k tomu pridruží odborný výklad je z toho trvalý zážitok. Nebolo tomu inak ani pri príležitosti ESFG a MMS 2013. Prehliadky sa zúčastnilo 23 hostí.

MMS 2013(27-29.9.2013)

Boli súťažou, ktorá svojou účasťou, úrovňou a organizáciou sa tak rýchlo na Slovensku nezopakuje. Niekoľko údajov zo štatistiky:

Počet družstiev 30 – počet zúčastnených štátov 11

Počet hráčov 125, z toho na Slovensku registrovaných, alebo hrajúcich v slovenských kluboch 52, z toho v KBK a MBK 47, z ostatných klubov 5.

Počet párov 59 – počet zúčastnených štátov 12.

Počet hráčov 118, z toho na Slovenska registrovaných, alebo hrajúcich v slovenských kluboch 53, z toho v KBK a MBK 46, z ostatných klubov 7.

Hracia miestnosť bola totožná s tou, kde sa hrali ESFG. Priestorovo bola pripravená priať 35 družstiev – 70 párov. Veľa rezervy sme nemali.

Taktiež rozhodcovský a riadiaci tím bol rovnaký ako počas ESFG. Mali podstatne viac práce ako v predchádzajúcich dňoch, účastníkov bolo skoro 3 krát viac. Opäť odviedli výbornú prácu.

Záver

Zmienky o konaní ESFG sa objavili na TV Naša (24.9.) a na celoštátnom okruhu STV (7.10.), v oboch prípadoch sa na obrazovkách prezentovali o.i. aj rozhovory s predstaviteľmi SBZ.

Slovensko zorganizovalo jedno z vrcholných podujatí európskeho bridžu. Zhostili sme sa tejto úlohy so cťou a dostalo sa nám uznania zo všetkých strán. To nás všetkých, ktorí sme pri tom boli, potešilo. Nech aj táto faktografia je poďakovaním za ich prácu.

Vojtech Belčák

Košice 11.10.2013