Bodovanie záväzkov

Zhrnutie predchádzajúcej lekcie:

 1. Najprv ukazujeme dlhšiu farbu potom kratšiu
 2. Ak máme rovnako dlhé farby, štvorlisty dražíme zdola, ak nemusíme ísť  na vyšší stupeň, päťlisty a šesťlisty dražíme zhora
 3. Nevynútené opakovanie farby ukazuje o jednu kartu viac, než sme sľúbili
 4. Snažíme sa nájsť aspoň osemlistú zhodu (fit) vo farbe
 5. Hodnotenie sily listu: A-4, K-3, Q-2, J-1 figúrový bod, v každej farbe 10 FB, spolu 40
 6. Otvárame s nadpriemerným listom (priemerný list má 10 FB), obvykle od 12 figúrových bodov

Skutočné bodovanie záväzkov

Ak by sa záväzky bodovali tak jednoducho, ako som uvádzal doteraz, po krátkom čase by bridž prestal byť zaujímavý. Takmer stále by zohrávala  linka, ktorá dostala lepšie karty a na tak nízkom stupni, že by skoro vždy záväzok splnila. Treba zaviesť takú motiváciu, aby sa zohrávalo na čo najvyššom stupni, aby uhratie záväzku bolo čo najnáročnejšie.

Ak je linka na boarde označená červenou farbou je v druhej hre. Získava vyššie prémie za splnenie záväzku, ale aj vyššie tresty za jeho nesplnenie.

Ak sa záväzok splnil

 • prémia za splnenie záväzku 50 bodov, ak nie je prémia za celú hru
 • ak bol záväzok kontrovaný: prémia za zlú kontru 50 bodov, za licitované zdvihy dvojnásobok  a každý nadzvih v prvej hre za 100, v druhej za 200 bodov
 • ak bol záväzok rekontrovaný, prémia za rekontru 100 bodov, za licitované zdvihy štvornásobok a každý nadzdvih  v 1. hre 200, v druhej 400 bodov
 • lacná farba 34 : 7. a každý ďalší zdvih 20 bodov
 • drahá farba 12: 7. a každý ďalší zdvih 30 bodov
 • bez tromfa: 7. zdvih 40 bodov, každý ďalší 30 bodov
 • Ak je súčet týchto bodov za vylicitované zdvihy aspoň 100, osobitná prémia v 1. hre 300 bodov, v 2. hre 500 bodov – ráta sa len za licitované stupne.
 • Ak je záväzok na 6. stupni, osobitná prémia v 1. hre 800 bodov, v 2. hre 1250 už v nej je započítaná prémia 300 a 500 bodov za hru (čiže za vylicitovaný malý slem je prémia v 1. hre 500 a v druhej 750, ).
 • Ak je záväzok na 7. stupni, osobitná prémia v 1. hre 1300 bodov, v 2. hre 2000 bodov aj s prémiou za hru (čiže za malý slem je v 1. hre prémia 1000, v 2. hre 1500).

Ak sa záväzok spadol

 •  Bez kontry: 1. hra: každý pád 50 bodov 2. hra: každý pád 100 bodov
 • S kontrou:
  • 1. hra: 1. pád 100 bodov, 2. a 3. pád 200 bodov, každý ďalší 300 bodov
  • 2. hra: 1. pád 200 bodov, každý ďalší 300 bodov
 • S rekontrou: dvojnásobok oproti pádom s kontrou

 

Príklady výpočtu bodov
Všetko v prvej hre
 • licitovali 31 a spravili 10 zdvihov – 4×30 je 120, prémia za hru im neprislúcha, lebo licitovali iba 3 a 3×30 je 90, s prémiou za splnenie čiastočného záväzku zapíšu 170 bodov
 • licitovali 41 a spravili 10 zdvihov – 4×30 je 120 + 300 prémia za hru, spolu 420 bodov.
 • licitovali 41 a spravili 9 zdvihov – súper získa 50 bodov
 • licitovali 21X – a uhrali 9 zdvihov, 2x30x2 je 120+300 bodov prémia za hru, prémia za kontru 50 bodov a za nadzdvih 100, spolu 570 bodov. X predstavuje kontru.

Druhy záväzkov

 • čiastočný 1 a 2NT, 1-3 /, 1-4 /
 • celoherný 3NT a viac, 4-5 / , 5 /. 2 a viac//NT s kontrou, 3 a viac / s kontrou, 1 a viac //NT s rekontrou, 2 a viac / s rekontrou
 • malý slem – každý záväzok na 6. stupni
 • veľký slem – každý záväzok na 7. stupni