31.1.2014 1. J. Pankovič-Munka 2. Nováková-Šimonová 3. Vagač-Šikra, Horňák-Horňáková, 11 párov

28.1.2014 1. Horňák-Menyhért 2. Šimonová-Nováková 3. Varga-Munka, 12 párov

24.1.2014 1. Boros-Vodička 2. Belyus-Gabrik 3. Horňáková-Horňák, 14 párov

21.1.2014 1. J. Pankovič-Munka 2. Horňák-Menyhért 3. Gregová-Komínková, 12 párov

17.1.2014 1. Szórátiová-Štofková 2. Horňáková-Horňák, Skalka-Komínková, 10 párov

14.1.2014 1. Munka-J.Pankovič 2.Horňák-Menyhért 3. Skalka-Skalková, 10 párov

10.1.2014 1. Nováková-Šimonová 2. Belyus-Gabrik 3. Menyhért-Varga, Teššerová-Vagač, 11 párov

7.1.2014 1. Boros-Vodička 2. J. Pankovič-Munka 3. Horňák-Menyhért, 12 párov

3.1.2014 1. Boros-Vodička 2. K. Horňáková-Horňák 3. Frajt-Jakubík, 12 párov

Anketa k ohodnoteniu sily skupín v skupinovke

Zatiaľ som sa do tejto ankety zapojil iba ja. Neostýchajte sa napísať svoj názor, inak možno rozhodneme proti skrytej vôli členov klubu.

Výpadok klubovej stránky

Asi väčšina z vás zaregistrovala, že naša stránka nebola cca. 10 dní dostupná. Stalo sa tak, na základe série niekoľkých mojich chýb. Nejako som pozabudol, že doména KBK expiruje 13.1.2014, keď som zistil, že expirovala, spomenul som si, že mi dcéra doniesla okrem iného nejaký list, keď som ho otvoril nachádzala sa v ňom faktúra za doménu, poslal som preto e-mail predsedovi klubu s identifikačnými údajmi a ten je 14.1. uhradil, keď doména ani v piatok nebola funkčná, zavolal som národnému registrátorovi a po následnom telefonáte Vojtovi a jeho telefonáte registrátorovi som zistil, že list bol viac než rok starý a dal som uhradiť rok starú faktúru, ktorá bola uhradená pred rokom. Potom nasledovali e-maily a telefonáty so žiadosťou o spárovanie úhrady s platnou faktúrou, tu už pomerne liknavo postupoval regitrátor. Ospravedlňujem sa členom klubu za uvedenú chybu a za dlhodobý výpadok našej stránky.

Členská schôdza

V utorok 21.1. sa konala výročná členská schôdza klubu. Zvolili sme si nový výbor, ktorý zostal v podstate v pôvodnom zložení, pribudol medzi nás Miro Ploščica namiesto Martina Klimčíka. Najzávažnejším rozhodnutím členskej schôdze bolo, že nebudeme hýbať s výškou štartovného v klube a zrušíme vyplácanie cien za prvé tri miesta v turnajoch a za polročný rebríček. Klubu táto zmena prinesie do pokladne odhadom 700 EURO a budeme tak môcť obnoviť technické a materiálne vybavenie klubu. Ceny sa budú vyplácať len za maďarskú simultánku, prípadne za iné špeciálne klubové turnaje, kde bude predpoklad zvýšenej účasti mimoklubových hráčov. Zriadili sme športovo technickú komisiu v zložení J. Pankovič, M. Ploščica, T. Menyhért, ktorá by mala vymyslieť, ako skvalitniť našu hru, aké formáty v klube hrať a ako oživiť náš klubový život.

Rebríček

Pred začiatkom turnaja 7.1.2014 som chcel uzavrieť návrh zmien pravidiel klubového rebríčka. Diskusia sa však od otázky akým spôsobom rebríček vyhodnocovať odklonila do filozofických otázok, či má klubový rebríček zmysel alebo nie, či má alebo nemá zmysel hrať popri topskórových turnajoch v klube aj impové turnaje. Alica preto navrhla, aby sme uzavretie ankety posunuli o týždeň.

O spôsobe vedenia rebríčka rozhodne komisia.

Ako by sa zmenili výsledky do Klubového rebríčka:

Ak by sa prijal návrh o priamom prevode VP na body do rebríčka, s obmedzením na maximálne 20 bodov za topskórové turnaje, za turnaj z 3.1.2014 by všetci získali rovnaký počet bodov, okrem víťazného páru, ktorý by namiesto 36.1 bodu získal 32 bodov. Keďže sa už rozbehlo nové súťažné obdobie, mali by sme rozhodnutie prijať čo najskôr. Anketu preto uzavriem v utorok o 17:00 a prípadne sa v utorok dohodneme  v klube pred turnajom, ktorý variant hodnotenia budeme používať.

7.1.2014 by sa zmena počítania rebríčka týkala prvých troch párov, 1. a 2.by získali o 5 bodov menej, tretí o 0.5 bodu menej.