Víťazom klubového rebríčka za prvý polrok 2014 sa súverénne stal Vladimír Munka, 2. Mirko Horňák 3. Tibor Menyhért

Najlepšou ženou bola Alica Šimonová 2. Vierka Nováková 3. Katarína Horňáková.

Popri už tradičnom rebríčku som začal viesť aj percentuálny rebríček a rebríček medailových umiestnení.

V percentuálnom rebríčku sa v prvej desiatke umiestnilo 7 málo hrajúcich hráčov, ktorí  odohrali 1 až 3 klubové turnaje. V percentuálnom rebríčku  boli najlepší Gejza Boros a Martin Vodička, nasledovaní Ivom Švecom a Petrom Belčákom. Ak percentuálny rebríček zredukujeme na hráčov, ktorí odohrali aspoň štvrtinu klubových turnajov, teda aspoň 10, na prvom mieste je Dušan Števák, 2. Miroslav Ploščica 3. Vladimír Munka.

Rebríček medailových umiestnení suverénne vyhral Vladimír Munka s 11 víťazstvami, 4 druhými a 9 tretími miestami. Za ním nasledujú Mirko Horňák 7-8-3 a Tibor Menyhért. 7-5-4. V tesnom závese sú Miroslav Ploščica a Dušan Števák 6-5-4 a 6-5-2. Keď si však uvedomíme, že absolvovali len okolo polovice turnajov, tak by asi boli suverénne najúspešnejší, ak by chodili aj v piatok.

K dispozícii sú ešte dva rebríčky Utorkový a Piatkový. Obe vyhral Vladimír Munka. V utorkovom je na druhom mieste Tibor Menyhért a na treťom Miroslav Ploščica. V piatkovom je na druhom mieste Alica Šimonová, na treťom Mirko Horňák.

Každý zo spôsobov merania výkonnosti má svoje plusy a mínusy.

27.6.2014 1. Nováková-Šimonová 2. Belyus-Gabrik 3. Munka-Škerlík, 10 párov

24.6.2014 1. Horňák-Menyhért 2. Števák-Ploščica 3. Vagač-Teššerová, 11 párov

21.6.2014 Malá cena Uherské Hradiště, 32 párov. Šimonová-Menyhért 28. miesto

20.6.2014 1. Munka-Varga 2. Babničová-Štofková 3. Frajt-Jakubík, 6 párov

17.6.2014 1. Horňák-Menyhért 2. Belyus-Gabrik 3. Nováková-Šimonová, 9 párov

14.-15.6.2014 Stretnutie Košice-Miškovec

13.6.2014 1. Belyus-Gabrik 2. Horňák-Horňáková 3. Frajt-Jakubík, 10 párov

10.6.2014 1. Horňák-Menyhért 2. Gabrik-Lovíšková 3. Ploščica-Števák, 10 párov

6.6.2014 Simultánka 1. P.Belčák-Švec 2. Teššerová Vagač 3. Faltus-Hinďoš, 14 párov v klube, 4268 spolu

3.6.2014 1. Ploščica-Števák 2. Jakubík-Varga 3. Siničáková-Lovíšková, 11 párov