Príspevok na Nepál

Keďže WBF na Nepál prispeje pevnou čiastkou 5000 EUR, poslali sme za simultánku len toľko, koľko sme poslať mali podľa výšky štartovného. Niektorí hráči klubu sa rozhodli ešte navyše nejakou sumou prispieť a vybrali sme občianske združenie Človek v ohrození, ktoré v Nepále už vyvíja nejaké aktivity.

  • 30.6.2015 1. Ploščica-Števák 2. Belyus-Gabrik 3. Varga-Siničáková, 10 párov
  • 26.6.2015 1. Varga-Munka 2. Belyus-Gabrik 3. Kronová-Štofková, 7 párov
  • 23.6.2015 1. Kronová-Štofková ; Števák-Ploščica 3. Šimonová-Nováková, 9 párov
  • 19.6.2015 1. Belyus-Gabrik 2. Babničová-Lovíšková; Horňák-K. Horňáková, 8 párov
  • 16.6.2015 1. Škerlík-Munka 2. Ploščica-Števák 3. Horňák-Menyhért, 6 párov
  • 12.6.2015 1. K. Horňáková-Horňák 2. Škerlík-Munka 3. Chmelárová-De Clerq, 7 párov
  • 9.6.2015 1. Vagač-Jančo 2. Horňák-Menyhért 3. Škerlík-Munka, 8 párov
  • 5.6.2015 Simultánka WBF 1. Horňák-Menyhért 2. Hinďoš-Faltus 3. Šimonová-Nováková, 13 párov
  • 2.6.2015 1. Horňák-Menyhért; Ploščica-Števák 3. Škerlík-Munka,11 párov