Družstvá:

1. Eltechma 2. Karpatia 3. Légia Michalovce, 11 družstiev

Výsledková listina Rozdania: 1. kolo 2. kolo

Páry:

1. Wojciech Strzemecki – Premyslaw Zawada 2. Demchik – Vovk 3.Andrej Himinec -Janocko, 26 párov

Výsledky Rozdania: 1. kolo 2. kolo

Tohoročného Karpatského pohára sa zúčastnilo najmenej košických hráčov snáď od vzniku tohto turnaja. V 1. a 2. lige máme 7 družstiev, ak odrátame mimokošických hráčov tak 5 a pol družstva, do súťaže družstiev však od nás nastúpili len dve družstvá a po jednom hráčovi hralo v iných družstvách a párového turnaja sa zúčastnilo 14 hráčov plus ja ako rozhodca. Dúfajme, že to bol len jednorazový výpadok a budúci rok zas nastúpime v plnej sile.

Výsledky našich hráčov:

Družstvá:

5. Sunshine: Vagač, Teššerová, Štofková, Szóratiová

8. Seno: Gregová

9. Bridge Michalovce: Branislav Šikra

10. M. Pankovič, Belčák, Babničová, Varga

Páry:

4. Ploščica-Munka

13. B. Šikra-M. Šikra

15. Mokráň-Gregová

19. Belčák-M. Pankovič

20. Horňák-K. Horňáková

22. Szórátiová-Štofková

23. Vagač-Teššerová

24. Babničová-Varga

Veľmi pekný výkon podali Ploščica-Munka, pritom je to nezohratý pár a chvíľami sa objavovali aj na treťom mieste.

Samotný turnaj v družstvách i v pároch mal hladký priebeh, až na moje zaváhanie na začiatku prvého kola párového turnaja, keď som zle rozmiestnil rozdania – dal som ich o dva stoly vyššie než mali byť a najjednoduchšie bolo stoly a teda aj páry prečíslovať. Ako sa už u nás stalo zvykom, chvíľami boli hráči hlučnejší a akustika sálu je taká, že som chvíľami počul rozhovor od stolíka na druhom konci sálu.

Pridelil som iba dve pokuty. Páru číslo 26, keď jeden z hráčov verbálne inzultoval rozhodcu a pár číslo 25, keďže hráč na obrane pred dohraním rozdania opravil vysvetlenie partnera.

Iba raz som riešil žiadosť o upravenie výsledku, ktorého sa dožadoval pár Kamil Nowak-Jakub Zawada voči páru Branislav Šikra – Michal Šikra. V jednostrannej licitácii Šikrovci odalertovali viacero hlášok, medzi nimi aj hlášku 3 trefy, na ktorú dal obranca kontru. Po dolicitovaní a štarte A trefovým, sa druhý z obrancov opýtal na význam jednotlivých hlášok, stolík vysvetlil hlášku 3 trefy ako 4 list trefový, hlavný hráč toto vysvetlenie opravil, že znamená „dáky singel“ a obaja poľskí hráči toto vysvetlenie pochopili ako singel trefový. Druhý obranca do zdvihu doložil 2 trefovú a keď som sa spýtal, čo tá dvojka znamenala, tak prišlo vysvetlenie, že je to markovanie počtu, konkrétne párny počet. Z danej informácie však jednoznačne vyplynulo, že hlavný hráč, ktorý priznal tref, nemôže mať singel trefový, ale musí mať buď 4 list alebo 2 list trefový a to isté vyplynulo aj pre list partnera. Šikrovcom som po tomto incidente nariadil, aby cudzincom vysvetľovali hlášky anglicky. Ak by vynášajúci pokračoval kráľom trefovým a trefom, záväzok by boli porazili.