Družstvá

1. Zawada, Poľsko 2. Baka Team, Poľsko 3. Košice, Slovensko, 7 družstiev

Páry

1. Kopron – P. Zawada, Poľsko 2. Kadula – Baryla, Poľsko 3. A. Himinec – Janocko, 20 párov

Najlepší ženský pár: Nováková-Šimonová

Najlepší zmiešaný pár: Teššerová-Vagač

Dokumentácia

Družstvá Rozdania: 1.-4. kolo, 5.-7. kolo

Páry Rozdania: 1. kolo, 2. kolo

Fotografie

Páry 1. miesto

Družstvá 1. miesto

Karpatský pohár 2015 bol výrazne poznačený zmenou termínu jeho konania. Pôvodne sa mal konať 13.-15.3., ale keďže bolo potrebné zmeniť termín konania ligy, Michalovský klub spravil ústretový krok a svoj termín prepustil 1. lige. Keďže hotel v ktorom sa Karpatský pohár hráva je mimo sezónu mimo prevádzky, v hracej sále bolo dosť chladno. Na fotografiách možno vidieť naše hráčky, ako sú zababušené v dekách. Zmena termínu pravdepodobne spôsobila, že pomerne veľa aj michalovských hráčov sa nezúčastnilo turnaja družstiev a tiež došlo k nejakej zmätočnej komunikácii, lebo na družstvá prišiel košicko-ostravský pár, ktorému sa nenašli parťáci do družstva.

Samotný turnaj prebiehal hladko, bez výraznejších technických a organizačných problémov.