Konvencia Magister

Magister (iné názvy PRO, 2♣ checkback, Gadżet 2♣) je konvencia používaná v sekvenciách 1♣// – 1/♠ – 1♠/1NT, umožňujúca popísať silu a rozlohu otvárajúceho.

Mnohé páry majú často problém, ako nájsť optimálny záväzok, ak partner otvoril a oni majú drahý 5 list. Napríklad: Partner otvoril 1karo, vy dražíte 1kier, on 1NT a vy teraz máte dilemu, čo dražiť so 4 listom károvým a 5 listom srdcovým. Ak jeho 1karo predstavuje aspoň 4 list, tak viete o istom fite károvom, ak však partner má aj 3 list srdcový, pravdepodobne budú lepším záväzkom srdcia. Nástrojom, ako vyšetriť, čo bude lepšie je konvencia Magister.

Odpovedajúci zadraží 2trefl, čo je konvenčná hláška a znamená: „Partner mám 5 list v drahej farbe, ktorú som  ukázal, ak máš trojlistý fit, draž moju farbu na druhom stupni, ak ho nemáš, draž 2karo.“

Čiže v našom príklade, ak má partner trojlist srdcový, povie 2kier, ak ho nemá, povie 2karo a my sa rozhodneme, čo budeme dražiť ďalej. So slabým listom odpasujeme, s invitujúcim povieme 3 v drahej farbe, so silným listom skočíme rovno na celú hru a s veľmi silným prejavíme záujem o slem. Ak hráme Magister, tak zároveň vieme rovno ukázať drahý 6 list, lebo nepovieme 2trefl, ale zopakujeme svoju farbu, so silným listom ju zopakujeme skokom.

Klasickým spôsobom sa často dostanete do problémov. Päťlist ukážete zopakovaním svojej farby a ak u partnera naďabíte na singel, tak dilemu bude mať zrazu on, či má pasovať, alebo znova dražiť bezy, poprípade či má zopakovať farbu otvorenia. Ak vašim optimálnym záväzkom boli 2karo, tak tie ste už prekročili a hrozí, že budete padať.

Magister sa draží aj po otvorení 1trefl a 1H. Mal by sa dražiť aj v prípade, že otvárajúci na 1H odpovedal 1Sp. 1NT ukážete záujem vypnúť licitáciu, ak partner nemá veľkú rezervu a zároveň ste ukázali iba 4 list srdcový, dražbou 2trefl, sa znova pýtate na 3 listú podporu. Poznámka: Niektoré páry v klube síce Magister dražia, ale iba ak rebid otvárajúceho bol 1NT.

Nevýhody: Nevýhodou konvencie je snáď iba to, že neviete zastať v dvoch trefoch, ak sú dva trefy optimálnym záväzkom. Pravdepodobnosť toho je však malá.

Význam odpovedí: 

  • 2minimum sily (11) 12-13 FB, bez fitu
  • 2 minimum s fitom
  • 2 maximum  s fitom
  • 2NT – maximum s dvojlistom
  • 3♣ a vyššia – rezerva silová i rozlohová, bez fitu (asi len ak rebid otvárajúceho bol 1)

Poznámka: pokiaľ otvárajúci dražil 1NT je zhora limitovaný na 14 či zlých 15 FB

Niektoré páry hrajú konvenciu zjednodušene a fit ukážu dražbou farby odpovedajúceho a bez fitu dražia 2.

Zoznam sekvencií, kedy je hláška 2♣ Magister:

W N E S
1trefl pas 1kier pas
1NT pas 2trefl

W N E S
1trefl pas 1kier pas
1pik pas 2trefl

W N E S
1trefl pas 1pik pas
1NT pas 2trefl

W N E S
1karo pas 1kier pas
1NT pas 2trefl

W N E S
1karo pas 1pik pas
1<img src= pas 2trefl

W N E S
1kier pas 1pik pas
1NT pas 2trefl

Táto sekvencia nie je Magister:

W N E S
1karo pas 1kier pas
1pik pas 2trefl

Literatúra:

  • Magister (poľsky) Poznámka: význam hlášok 2/♠ sa tam mení v závislosti od toho, či odpovedajúci dražil 1 alebo 1♠.