V sobotu a nedeľu 8. a 9.6. sa v Miškovci uskutočnilo tradičné  stretnutie Košice-Miškovec. Po dlhšom čase sa nám podarilo vyhrať a upraviť stav zápasov aktuálnej série na 3:1 pre Miškovec. Na trvalý zisk súčasnej trofeje treba vyhrať 5 zápasov.

Výsledky zápasov:

1. kolo K1-M1 -3  Imp 15:15 VP, K2-M2 +56 Imp 24:6 VP K3-M3 -5 Imp 14:16, Spolu 53:37

2. kolo K1-M3 +123 Imp 25:0 VP, K2-M1 -32 Imp 10:20 VP, K3-M2 -69 Imp 4:25, Spolu 92:82

3. kolo K1-M2 +10 Imp 16:14 VP, K2-M3 +65 Imp 25:4 VP, K3-M1 -1 Imp 15:15 VP, Spolu 148:115

Poradie družstiev:

 1. K2 – 59 VP
 2. K1 – 56 VP
 3. M1 – 50 VP
 4. M2 – 45 VP
 5. K3 – 33 VP
 6. M3 – 20 VP

Zloženie košických družstiev:

 • K1 – Eduard Velecký, Karol Lohay, Miroslava Kemeňová, Ján Tomčáni
 • K2 – Mirko Horňák, Tibr Menyhért, Peter Belčák, Ivo Švec
 • K3 – Ján Pankovič, Vladimír Munka, Branislav Šikra, Michal Šikra

Košice-Miškovec 2012 Jar

Košice-Miškovec 2012 Jeseň

Výsledky doterajších sérií

Zápasy Košice-Miškovec sa konajú už od roku 1968 spravidla 2x do roka, raz v Košiciach a raz v Miškovci. Spočiatku väčšinu zápasov vyhrávali Miškovčania, v posledných 10 rokoch je to vyrovnanejšie. Po roku 1989 sa nejaký čas stretnutia prestali hrávať a neskôr sa znovu obnovili. Výsledky dávnych stretnutí sa nedochovali, po obnovení stretnutí sa práve skončila tretia séria. Kým v 1. sérii sa putovný pohár získaval po troch víťazstvách, v nasledujúcich sa získava po piatich víťazstvách.

 1. séria Košice-Miškovec 3:2
 2. séria Košice-Miškovec 5:2
 3. séria Košice-Miškovec 4:5
 4. séria Košice-Miškovec 1:3 (séria prebieha)