Košický bridžový klub na Rádiu Regina

V pondelok 19.10.2015 bolo živé vysielanie na Rádiu Regina, kde boli hosťami Vojtech Belčák a Tibor Menyhért.

Záznam relácie

Napísal som článok na svojom blogu o tejto relácii. Je to v podstate iba zárodok  článku, pod ktorým by v komentároch mohli byť položené tie isté otázky, či z odpovedí  vyplývajúce otázky. Vo vede platí: Na každú správne položenú otázku síce existuje iba jediná správna odpoveď (výnimočne dve-tri). Z tejto odpovede však vyplývajú desiatky či stovky nových otázok. Prvý, kto si to uvedomoval bol Sokrates a v tomto kontexte treba chápať jeho výrok: Viem, že  nič neviem.

Pokiaľ chceme šíriť povedomie o bridži, treba šíriť správny bridžový mém. Aká je predstava širokej verejnosti o bridži? Široká verejnosť ani len netuší, že nejaký bridž existuje a široký zvyšok tej užšej verejnosti má o bridži silne skreslené predstavy:

  • bridž je hazardná hra
  • bridž je len pre vyvolených (matematici, šľachtici, Angličania, diplomati)
  • bridž je ťažký
  • bridž je nudnou zábavkou prestarnutých babičiek, v lepšom prípade zábavkou zachovalých seladónov
  • podobných a ešte horších predsudkov koluje v tejto široko-úzkej verejnosti mnoho, mnoho ďalších a niektoré z nich sami pestujeme