5.6.2015 sa v klube koná svetová simultánka WBF. Štartovné je dve eurá

7.6.2015 sa v Bratislave koná 1. ročník Dunajského pohára

  • 29.5.2015 1. Siničáková-Varga 2. Skalka-Skalková 3. Škerlík-Munka, 9 párov
  • 26.5.2015 1. Šimonová-Nováková ; Ploščica-Števák 3. Horňák-Menyhért, 11 párov
  • 22.5.2015 1. Horňák-Nováková 2. Siničáková-Jančo 3. Munka-Škerlík, 6 párov
  • 19.5.2015 1. Ploščica-Števák 2. M. Pankovič-Jančo 3. Varga-Gabrik, 13 párov
  • 15.5.2015 1. Škerlík-Munka 2. Belyus-Gabrik 3.  B.Šikra-Siničáková, 10 párov
  • 12.5.2015 1. Jančo-Belčák 2. Belyus-Gabrik 3. Ploščica-Števák, 10 párov
  • 5.5.2015 1. Škerlík-Munka 2. Nováková-Šimonová 3. Siničáková-Menyhért, 10 párov

22.5.2015

Por No Dvojica Body % Rebr. Akt. MB
1 1 Horňák Nováková 70 58,33% 24,3 6 1,41
2 2 Siničáková Jančo 69 57,50% 22,5 5 1,06
3 6 Munka Škerlik 67 55,83% 19,8 4
4 5 Skalka Skalková 58 48,33% 11,3 3
5 4 Gabrik Varga 49 40,83% 2,8 2
6 3 Belčák V. Gregová 47 39,17% 1 1

Znovu poškodenie rozdania

V poslednom čase sa nám v klube pričasto vyskytujú poškodené rozdania. V rozdaní 11 doputovala jedna karta z listu juhu do priehradky západu. Poslední, ktorí rozdanie predtým hrali boli páry 9 a 5. V zmysle môjho predchádzajúceho upozornenia som obom párom pridelil procedurálnu pokutu. Každý hráč je zodpovedný za svoje karty, iní hráči pri stole sa ich nesmú dotýkať s výnimkou hlavného hráča, pokiaľ sa stolík musel od stola vzdialiť. Pod slovo musel nespadá fajčenie. Je zlozvykom mnohých našich hráčov, že po dohratí partie vyberajú karty protihráčov z priehradky a prezerajú si ich. Pravidlá to vyslovene zakazujú, môže sa tak diať len na pokyn rozhodcu.

Keď obe linky tvrdia čosi iné

V utorok sa vyskytol nepríjemný incident, ktorého účastníkom som bol aj ja.

[latex] \colorlet{ns}{green}
\colorlet{ew}{red}

\begin{tabular}{|lll|}
\hline
Board 9 & \quad\pika KQJ8763 &  \\

Deals: North& \quad\srdce 5 &   \\

Vul: EW & \quad\karo 63 &  \\

& \quad\tref Q64  &  \\

\pika T4       & \multirow{4}{1}{\mstul}     & \pika A92       \\
\srdce 6432        &                                    & \srdce KJ8     \\
\karo 872        &                                    & \karo  AKQ     \\

\tref  KQ62             &  & \tref A854 \\

\multirow{3}{1}{ \begin{tabular}{ccc} & 7\\ & \,5 \quad\, 21 \\ & 7 \end{tabular}} & \quad\pika 5 &  \\

& \quad\srdce AQT97 &  \\

& \quad\karo JT954 &  \\

& \quad\tref 93 &  \\

\hline
\end{tabular}

[/latex]

 

North East South West
3 X Pas 3 opravené na 4
Pas Pas X Pas
po rozmýšľaní4 Pas alebo X Pas alebo Pas Pas alebo Pas a potom sever tiež Pas

Hrali sme rozdanie číslo 9. Sedeli sme pri stole, kde východu práve svietilo priamo do očí nízko položené slnko, východ každú chvíľu pri stolíku v dôsledku toho s čímsi  manipuloval, skúšal sa posadiť viac doprava a doľava. Údajne aj sever mohol zle vidieť na licitačné kartičky dražené východom. Keď sa rozdanie dohralo, sever zadal do bridžmejtu 4-3 a súper sa dožadoval zápisu 4X-3. Linka NS svätosvete tvrdila, že kontra nebola, kým linka EW tvrdila, že kontra dražená bola. Prvý túto skutočnosť spomenul východ. Linka NS sme boli my s Mirkom. Východ nás obvinil, že sa pravidelne dopúšťame nečestného jednania, nato som predniesol nie najšťastnejšie formulovaný výrok, nebudem presný ako som to povedal, ale niečo v duchu, „že majú smolu, keďže rozhodca bol prítomný, tak rozhodujem, že záväzok bol bez kontry“. Na to súperi vyhlásili, nielen že už ďalšie rozdanie nebudú hrať, ale, že z turnaja odchádzajú. Môj partner pre zmiernenie situácie bol ochotný zápis opraviť, s poznámkou, že je naďalej presvedčený, že kontra nebola, ja som spočiatku odmietal zápis opraviť, ale na požiadanie partnera som nakoniec zápis opravil.

Doteraz som presvedčený, že kontra zo strany východu nebola, keďže moja kontra bola trestná a partner podľa mňa nesmel z takejto kontry, keď juh o jeho liste všetko podstatné vie odísť a veľmi rád by som mu doprial, aby ten záväzok hral s kontrou. Preto som bol veľmi zvedavý, čo súperi zadražia a ja som videl od nich dva Pasy. Na druhej strane, keďže pri stolíku boli vyššie spomenuté zlé svetelné podmienky (ja som mal výhľad na licitačné karty subjektívne dobrý), je možné, že môj partner mohol prípadnú kontru prehliadnuť, v každom prípade on už Pas nedražil, pričom obvykle zvykne vyhasínajúci Pas na stôl klásť, ja to niekedy nerobím.

Večer som napísal Dušanovi Šlachtovi, čo robí v prípade, ak obe linky tvrdia čosi iné a nemá žiadnu indíciu, ktorá z nich má pravdu. Odpísal, že v takom prípade zvykne prideliť nerovnovážny výsledok, každej linke pre ňu horšiu možnosť. V našom prípade by to pre NS bol záväzok 4X-3 za 500 a pre EW 4-3 za 150. Vo výsledkoch som ponechal 4X-3 za 500.

Ešte k obvineniu, že ako hrajúci rozhodca pravidelne zvýhodňujem svoj pár. Opak je pravdou. Vo väčšine prípadov, ak sa súper proti nám dopustí nezrovnalosti, tak ho iba napomeniem a výsledok neupravujem a procedurálne pokuty neprideľujem (je možné, že niekto už len toto upozornenie na porušenie pravidiel pokladá za sebazvýhodňovanie a poškodzovanie súperov). Popritom sú moji partneri neraz vo frustrujúcom postavení, keď som počas hry odvolaný k riešeniu nejakého problému a potom sa v strese dopúšťajú zdanlivo nepochopiteľných chýb (minule mi jeden partner po mojom otvorení odpasoval s 9 bodmi, keď ma hneď nato ako som otvoril odvolali k susednému stolu). Pokiaľ sa však moje sebavnímanie nezakladá na pravde a väčšina hráčov si myslí, že sa sebazvýhodňujem, tak potom hrajúceho (možno i nehrajúceho) rozhodcu robiť nesmiem!

Za môj nevhodne formulovaný výrok sám sebe prideľujem na tento piatok dištanc a do klubu v piatok neprídem.