Po Veľkej cene Košíc 2015

Oproti roku 2014 poklesol počet párov i družstiev. Účasť zahraničných hráčov sa pritom darí udržiavať, klesá hlavne počet slovenských hráčov.

Neviem či jedným z dôvodov nie je zmena programu organizácie párového a družstevného turnaja. Túto zmenu som spolu s Edom Veleckým presadzoval aj ja, zo športového hľadiska sa nám to naďalej vidí byť lepším riešením, ale ak to spôsobuje zníženú účasť v párovom turnaji, stojí to za zváženie. V minulosti sa súťaž družstiev hrala v piatok a v nedeľu a súťaž párov sa celá odohrala v sobotu. Pri takejto organizácii bola súťaž družstiev roztrhnutá. Keď sa však párový turnaj hrá v sobotu a v nedeľu, slovenskí hráči, ktorí by na jedňodňový turnaj prišli, na dvojdňový turnaj možno neprídu, lebo by sa museli navyše ubytovať a prenocovať. Týka sa to hlavne hráčov z blízkeho okolia: Michalovce, Miškolc, Debrecén, možno niektoré prihraničné poľské mestá. Tí, ktorí to do Košíc majú ďaleko prichádzali obvykle na celý víkend aj v minulosti. Chcelo by to možno nejakú anketu na túto tému, čomu hráči dávajú prednosť.

Z organizačnej stránky všetko prebiehalo bez problémov, akurát sa nám (pravdepodobne mne) podarilo stratiť kľúče od hracej miestnosti.

Viacerí hráči mali pripomienky k rozpisu hracieho času v súťaži družstiev. V piatok bola po troch kolách pauza na večeru, k tejto pauze zazneli ojedinelé výhrady (mne osobne nevadila). Viacerým sa väčšmi nepozdávala pauza na obed v sobotu medzi 8. a 9. kolom (táto sa nepozdávala ani mne, ale prehliadol som, že to tak máme navrhnuté a všimol som si to až v sobotu, kedy to už nebolo vhodné meniť). Po dohratí súťaže družstiev  bola znova pauza pred súťažou párov. Keďže všetci sú už od piatku v Košiciach, tak by sa prípadne mohlo v sobotu začínať už o 9:00 alebo 9:30, takže obed by nebol priveľmi pozde.

V súťaži družstiev by možno bolo vhodné po každom kole pre každý zápas vytlačiť zápis, aby hladšie prebiehala kontrola výsledkov. Keďže sa zápisy netlačili, možno predpokladať, že niekoľkokrát mylne zadané výsledky neboli odhalené. Koľko bolo odhalených mylne zadaných výsledkov a koľko bolo neoprávnených žiadostí o opravu výsledkov by vedel povedať hlavný rozhodca turnaja. Možno predpokladať, že počet neoprávnených žiadostí by klesol a oprávnených stúpol. Tlač zápisových lístkov by na druhej strane spôsobila oveľa vyššiu spotrebu papiera – 9 kôl po 9 zápasov – 81 strán papiera, ak by sa tlačil iba jeden zápis na zápas spoločný pre obe družstvá. Zároveň mám tú skúsenosť, že aj keď zápisy zápasov tlačím, tak ich mnohí beztak nekontrolujú. Šlo by to bez tlačenia riešiť tak, že na druhom notebooku by pomocník rozhodcu záujemcom o zápis zápasu tlačil len na požiadanie, prípadne by im ho ukázal na monitore a tlačil by ho výnimočne.

Výsledky košických hráčov

Košickí hráči tento rok dopadli katastrofálne. Ak nerátame legionárov, tak jediný Košický pár dosiahol viac než 50%. Zarážajúce, ale symptomatické je, že všetky naše „silné“ páry, ktoré v klube dosahujú pravidelne výsledky medzi 55-65%, dosiahli výsledok pod 45%. Jednou z príčin môže byť to, že štartovné čísla zostali také, v akom poradí sa páry do online formulára nahlasovali a keďže mnohí hráči sa do formulára nenahlásili sami ale zapísal ich tam hromadne organizátor turnaja, vznikli veľmi nevyrovnané zoskupenia párov. Tento problém sa nám opakovane vyskytoval aj keď sme nemali online formulár, lebo silné zahraničné páry tiež zvykli prichádzať na registráciu naraz a hoci si čísla losovali, pozde prichádzajúce páry boli naakumulované pohromade. Asi by to chcelo, online formulár upraviť tak, aby sa štartovné čísla prideľovali náhodne z predpokladaného rozsahu. Neviem.

Bez ohľadu nato však, ak pár chce dosiahnuť výsledok na čele listiny, musí si vedieť poradiť v priamom súboji práve s favoritmi súťaže.

Inak ma napadá ešte jedna kacírska myšlienka. Hoci osobne preferujem súťaže družstiev, možno by sme mohli zvážiť, či v piatok nehrať paton a párovú súťaž by sme mohli hrať na tri kolá. Potom odpadajú sťažnosti na smolu v rozlosovaní, keďže by hral takmer každý s každým a tí proti ktorým pár vôbec nehrá sú väčšinu času na rovnakej linke. Spôsobilo by to ale asi, výraznejšie zníženie počtu družstiev a počet párov by to nemalo ovplyvniť.

Komentár Vojtecha Belčáka

Dal som to ako doplnok k článku, lebo v komentároch by sa to zle zobrazilo. Vojto komentár napísal ako príspevok do ankety, ale zatiaľ som žiadnu anketu na danú tému nespustil. (TM)

 

Štatistika účasti družstiev a párov na VCK a MMS
ROK VCK MMS
Druž. SR Páry SR Páry+  Index Druž. SR Páry SR Páry+  Index
2005 12(24) 27 3 1,13
2006 12(24) 38 14 1,58
2007 19(38) 48 10 1,26 21(42) 52 10 1,24
2008 23(46) 9 59 30 13 1,28 22(44) 11 50 24 6 1,14
2009 22(44) 11 52 26 8 1,18 14(28) 10 37 27 9 1,32
2010 16(32) 11 43 27 11 1,34 23(46) 11 58 34 12 1,26
2011 21(42) 15 49 30 7 1,17 22(44) 13 52 29 8 1,18
2012 18(36) 11 48 23 12 1,33 23(46) 11 58 27 12 1,32
2013 22(44) 10 52 20 8 1,18 30(60) 11 59 22 -1 0,98
2014 20(40) 10 46 22 6 1,15 17(34) 9 49 29 14 1,40
2015 18(36) 8 42 21 6 1,17
Vysvetlivky:
1./ u družstiev údaj v zátvorke je aritmetický počet párov
2./ v stĺpcoch „SR“ nie sú započítaní legionári z Ukrajiny ako aj z ČR hrajúci v slov. družstvách alebo pároch.
3./ organizácia súťaže družstiev v piatok, následne v sobotu a až potom párová súťaž  bola zavedená na MMS v 2012
4./ organizácia súťaže družstiev v piatok, následne v sobotu a až potom párová súťaž  bola zavedená na VCK v 2013
5./ Index znamená počet párov z súťaže párov ku aritmetickému počtu párov zo súíaže družstiev

6./ Pripúšťam nepodstatné chyby pri spracovaní podkladov

 

Komentár: (iba v rozsahu konštatovania)

  • Vyššie uvedenú štatistiku som spracoval v 2013 ako podklad pre rozhodnutie k zmene organizácie programu. Organizácia súťaže družstiev v piatok s pokračovaním v sobotu a až potom súťaž párov nemá podstatný vplyv na účasť párov. Je to zaužívaný,  štandardný program súťaží.
  • Turnaje organizované v tom ktorom štáte sú predovšetkým pre domácich účastníkov (až na veľké medzinárodné súťaže).  Pozri účasť na  turnajoch v Poľsku, Maďarsku, ČR, Rakúsku…. Tento trend sa u nás vytráca. Sú ročníky, kedy zahraničná účasť prevyšuje domácu.
  • Je výrazný úbytok družstiev a párov  zo Západného a Stredného Slovenska a to nie len na VCK, ale aj na MMS. V t.r. chýbali na VCK 2 družstvá z 1.ligy a 4 z 2.ligy. Keby tie prišli, bola by účasť 24 družstiev čo by bola najvyššia  v doterajšej histórii. S tým ani najpesimistickejší scenár nepočítal.
  • Tento rok neprišlo do Košíc ani jedno družstvo z ČR, s tým sme tiež nepočítali. Nemyslím si, že je to v reciprocite účasti, veď naše družstvá hrajú ligu v ČR,  naše páry boli v Haviřove, Slavoniciach, na Perníkovom trefe v Pardubiciach, zúčastňujú sa hracích dní v Prahe. Roky sa zúčastňujú v hojnom počte na letnom bridžovom týždni BK Herold Ostrava  Aj dopravné spojenie medzi Prahou a Košicami je už kratšie. Existuje aj pravidelné letecké spojenie medzi Prahou a Košicami, pri  včasnej registrácii za prístupné ceny.
  • Kvalita zahraničnej účasti  má zvyšujúcu tendenciu.