Neverejný obsah

Nainštaloval som plugin, ktorý umožňuje publikovať na stránke neverejný obsah. Možno nadefinovať rôzne skupiny používateľov a stanoviť, ktoré články sú pre danú skupinu viditeľné a ktoré nie. Aby ste mohli neverejné články vidieť, musíte sa na stránke zaregistrovať a administrátor vás zaradí do príslušnej skupiny (skupín). Zatiaľ som vytvoril iba jednu takúto skupinu – KBK. Budú v nej členovia klubu a budeme v nich zverejňovať informácie, ktoré sa týkajú len nášho vnútroklubového života. Takto však môžme vytvoriť napríklad skupinu VKBK – výbor klubu, kde by mohli byť zverejnené pracovné materiály pre členov výboru, po ich schválení by sa sprístupnili skupine KBK alebo by boli verejné úplne.

Podobne by mohla byť založené skupina KK – klasifikačná komisia či KKA – klasifikačná komisia a administrátori MB, kde by sme namiesto mailovej komunikácie pri úpravách Klasifikačného poriadku mohli pracovať v prehľadnejšom režime.

Ak by vznikla redakčná rada našej stránky, pribudla by skupina Redakcia, kde by sa články pred zverejnením redigovali.