Online VCK 2021 – poďakovanie

Výsledky turnaja / tournament results (link)

Milí účastníci online Veľkej ceny Košíc 2021 v párovej súťaži!
Aj touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým za účasť na online Veľká cena Košíc 2021. Boli
ste skvelí, máte leviu zásluhu na bezproblémovom priebehu turnaja. Ďakujeme pekne Dušanovi
Šlachtovi za názory na začiatku, kedy idea iba vznikala, za konzultácie počas prípravy, za vlastnú
prípravu, za riadenie turnaja a jeho záverečné výsledky. Gratulujeme najlepším.
Po odznení pandémie nie všetko bude ako predtým. Vyslovujeme presvedčenie, že sociálne kontakty
pri bridžovom stole v „kamenných priestoroch“ zostanú však zachované. Pozývame vás na Veľkú cenu
Košíc 2022 „face to face“
Za Košický bridžový klub
Vojto Belčák


Dear participants of the Online Grand Prix Košice 2021 Pairs tournament,
On behalf of the organizers I would like to thank each one of you for participating at the recent Online
Grand Prix Košice. You were great, you have the full credit for the smooth run of the tournament. We
also thank our long-term TD, Dušan Šlachta, for his early opinion and advice when the ideas were first
drafted, for consultations during preparation as well as for managing the tournament itself.
Let me congratulate the best pairs. Not everything after this pandemic nightmare will be as it used to
be before. We strongly believe that social contacts, once the bridge clubs are allowed to reopen and
traditional open festivals are back, will be restored and we will enjoy physical presence of partners,
opponents, friends more than before, when this was taken for granted.
We invite you to the „face to face“ Grand Prix Košice 2022.

Vojto Belčák

Written by