Postup po vznesení nároku

Väčšina z hráčov v klube po vznesení nároku na zostávajúce zdvihy, ak súper nárok zamietne, rozdanie zohráva. Podľa pravidiel sa po vznesení nároku rozdanie zohrávať nemá, ale ak je nárok sporný, má sa privolať rozhodca a ten posúdi, či bol nárok oprávnený, alebo nie.

Ako má byť vznesený nárok?

Hráč má okrem počtu nárokovaných zdvihov uviesť, akým spôsobom bude zohrávať. Napríklad, pokiaľ je u obrancov tromf/tromfy a nepovie, že dotromfuje, predpokladá sa, že si toho nie je vedomý a súper má nárok na tromfový zdvih.

Prečo by sa po vznesení nároku nemalo rozdanie dohrať?

Na základe vznesenia protestu niektorým obrancom si hlavný hráč môže dodatočne uvedomiť závažnú skutočnosť a rozdanie zohrá inak, ako by ho zohral, ak by sa zohrávalo bez vznesenia nároku (uvedomí si, že ešte nie je dotromfované, príde na to, že sa nejaká farba zle delí, spraví impas na inú stranu, než by ho robil za iných okolností, …).

Inokedy zas, je zo zamietnutia nároku natoľko vyvedený z miery, že rozdanie dohrá v psychickom strese a urobí chybu, ktorú by za normálnych okolností neurobil.