I. SBL 2017. Jarná časť

Prezentácia

Výsledková listina

Cez víkend sa v Bratislave hrala jarná časť 1. slovenskej bridžovej ligy. KBK v nej malo tri družstvá. Jediné družstvo, ktoré naplnilo očakávania bola Légia Košice, ktorá je priebežne na 1. mieste s 92.45 VP. Niekoľko  VP im teoreticky ešte môže ubudnúť, lebo po poslednom zápase Légia Košice-Inter podalo družstvo Inter protest proti rozhodnutiu rozhodcu. Ak by bolo jeho rozhodnutie revidované, tak rozdiel +7 klesne na -4 Imp. Družstvá sa už ponáhľali na svoje spoje, takže odvolanie sa bude riešiť korešpondenčne.  Continue reading

Medzinárodné pravidlá bridžu 2017

Svetová bridžová federácia na svojej stránke publikovala nové Medzinárodné pravidlá bridžu. Od 30. septembra by sa národné bridžové zväzy mali riadiť týmito novými pravidlami. Predpokladám, že dovtedy to nestihneme preložiť.

Je tam niekoľko verziií dokumentu, čistý dokument bez zvýraznenia zmien, dokument, kde sú zvýraznené zmeny voči doterajším pravidlám. Možno najschodnejšou cestou je

použiť túto stránku, kde sú zobrazené zmeny oproti doterajším pravidlám článok po článku.

Súťažný poriadok

Propozície ligy sa odvolávajú na súťažný poriadok. Na stránke SBZ sú dva súťažné poriadky:

Prvý je zjavne staršou verziou, bol pritom sprístupnený 22.3.2017. Druhý je na starých stránkach zväzu. Keďže druhý sa odvoláva v časti o kontumáciách na novú škálu VP a prvý na starú, usudzujem, že druhý je aktuálnejší.

Ak je skutočne druhý SP aktuálne platný, tak je v ňom v časti kontumácií asi chyba. Previnivšie družstvo získa maximálne 3.33 VP, ak by to malo byť proporčne adekvátne starej škále, malo by to byť 6,66 VP.

Pozrel som si český súťažný poriadok, tam je to 40% VP, takže pri škále do 20 VP by to malo byť dokonca 8 VP.

http://czechbridge.cz/UserFiles/file/Dokumenty%20svazu/Soutezni_rad_2016.pdf Článok 6.2.9

Už som to niekoľkokrát písal. Náš súťažný poriadok je silne oklieštený, v podstate upravuje iba družstevné súťaže. Doporučujem preložiť do slovenčiny Český súťažný poriadok a urobiť v preloženom dokumente  zmeny týkajúce sa našich špecifických podmienok.

Napríklad o VUS sa v našom SP píše:

VUS nie je povolené používať v ligových a regionálnych súťažiach.

Z toho plynie, že na Veľkej cene Košíc, na Majstrovstvách Slovenska, Karpatskom pohári a Malej cene Žiliny (pokiaľ v propozíciách nemajú VUS zakázané), vysokoumelé systémy používať možno. Mimochodom SP nijako nedefinuje, čo to regionálna súťaž vlastne je, takže regionálnou súťažou je iba tá súťaž, ktorá to má spomenuté v propozíciách – pokiaľ viem, explicitne sa to uvádza iba pri druhej lige.

Využitie neoprávnenej informácie?

Na Malej cene Žiliny som, až na nasledujúci prípad nemusel prideliť upravený výsledok.

V druhom kole v rozdaní číslo 24 ma privolal pár na linke EW po nasledujúcej dražbe: Sever Pas 3 Pas po otázke čo znamenajú 3 a dlhšom rozmýšľaní, Pas, teraz sever, ktorý pôvodne pasoval zadražil 4. Nechal som ich zohrávať, medzičasom som si rozdanie pozrel a upravil výsledok na 3-2. Linka NS, podľa minimaxu, má v rozdaní 4+1, podľa názoru rozhodcu Sever dražil, či mohol dražiť na základe neoprávnenej informácie partnera. Je možné, že by sever po predchádzajúcej dražbe aj bez otázky a dlhého rozmýšľania partnera dražil 4, ale určite jeho alternatívnou hláškou bol aj Pas, keďže bezpochyby mal od partnera neoprávnenú informáciu a možno ju využil iba podvedome.

Continue reading

Slovné vyjadrenia tichého hráča

Tichý hráč sa preto nazýva tichým hráčom, lebo počas zohrávky by mal byť takmer po celý čas ticho. Má počúvať príkazy hlavného hráča, môže hráčov upozorniť na prípadnú nezrovnalosť, ale až po skončení zohrávky, môže sa pokúsiť zabrániť nezrovnalosti zo strany hlavného hráča, ale inak žiadnym spôsobom nesmie ovplyvňovať priebeh zohrávky, naznačovať gestikuláciou, mimikou tobôž nie slovom, ako má hlavný hráč zohrávať.

Na jednom z posledných turnajov proti mne a Tomášovi jeden z najlepších párov v klube vydražil malý slem. Keď hlavný hráč rozohral jednu farbu, omylom nepoložil na figúru môjho partnera figúru ale nižšiu kartu. V tej chvíli sa tichý hráč ozval „Prepúšťaš?“. Hlavný hráč si v tej chvíli uvedomil prehmatnutie a chcel zmeniť zahranú kartu. Ak by zmenu zahranej karty urobil v tempe bez upozornenia stolíka, nepoviem ani mäkké F, keďže zmenu chcel spraviť na základe porušenia pravidiel tichým hráčom, tak som zmenu zahratia nepovolil a ak by to nebolo proti nám, ale k podobnému prípadu by ma privolali, tak by som navyše pridelil aj procedurálnu pokutu. Hlavný hráč záväzok napriek tejto chybe splnil, pretože v jednom z ďalších zdvihov spravil chybu môj partner, napriek tomu mal na mňa hlavný hráč ťažké srdce a stolík od stolíka súperom mierne skreslene líčil čo sa pri našom stole stalo a tvrdil, že som ich chcel poškodiť.

Práva tichého hráča

PRAVIDLO 42 – PRÁVA TICHÉHO HRÁČA

A. Neobmedzené práva

 1. Tichý hráč je oprávnený poskytovať za prítomnosti vedúceho informácie o skutočnostiach alebo pravidlách.
 2. Tichý hráč môže sledovať počet získaných a stratených zdvihov
 3. Tichý hráč hrá karty z listu tichého hráča na pokyn hlavného hráča (pozri pravidlo 45F, ak tichý hráč naznačí pridanie karty).

B. Obmedzené práva

Tichý hráč môže uplatňovať ďalšie práva, ktoré sú v súlade s obmedzeniami podľa pravidla 43.

 1. Tichý hráč sa môže opýtať hlavného hráča (ale nie obrancu), keď nepriznal farbu, či nemá kartu vynesenej farby.
 2. Tichý hráč sa môže pokúsiť predísť akejkoľvek nezrovnalosti zo strany hlavného hráča.
 3. Tichý hráč môže upozorniť na akúkoľvek nezrovnalosť, ale len po skončení zohrávky.

PRAVIDLO 43 – OBMEDZENIE PRÁV TICHÉHO HRÁČA

S výnimkou, ak to umožňuje pravidlo 42:

A. Obmedzenie práv tichého hráča

 1. (a) Pokiaľ na nezrovnalosť neupozornil iný hráč, tichý hráč nemá počas zohrávky ako prvý požadovať privolanie rozhodcu.
  (b) Tichý hráč nemá upozorňovať na nezrovnalosť počas zohrávky.
  (c) Tichý hráč sa nesmie zúčastňovať hry a ani akokoľvek komentovať priebeh zohrávky.
 2. (a) Tichý hráč si nesmie vymeniť list s hlavným hráčom
  (b) Tichý hráč nesmie opustiť svoje miesto a sledovať zohrávku hlavného hráča.
  (c) Tichý hráč sa nesmie z vlastnej iniciatívy pozrieť na líce kariet z listu ktoréhokoľvek z obrancov.

B. Ak sa vyskytne porušenie

 1. Na tichého hráča sa vzťahuje pokuta podľa pravidla 90 za každé porušenie obmedzení uvedených v odsekoch A1 alebo A2.
 2. Ak tichý hráč, po porušení obmedzenia v odseku A2,
  (a) varuje hlavného hráča pred výnosom z nesprávnej strany, ktorýkoľvek obranca môže prikázať, z ktorého listu má hlavný hráč vyniesť.
  (b) sa ako prvý opýta hlavného hráča, či sa pridaním nedopustil nepriznania farby, hlavný hráč musí pridať právoplatnú kartu a uplatnia sa ustanovenia podľa pravidla 64 ako keby došlo k dokonanému nepriznaniu farby.
 3. Ak tichý hráč poruší obmedzenia uvedené v odseku A2 a následne ako prvý upozorní na nezrovnalosť spôsobenú obrancom, nie je stanovená náprava. Zohrávka pokračuje akoby sa nezrovnalosť nevyskytla. Na konci zohrávky pozri pravidlo 12B1.

Zahraj hocičo

Na jednom z klubových turnajov bol v dvojkartovej koncovke hlavný hráč na stole a povedal „Zahraj hocičo!“. Stolík sa rozhodol zahrať srdcovú osmičku, ja som ho zastavil a povedal, že v takomto prípade môže hociktorý z obrancov nariadiť, ktorá karta sa má zahrať a že nariaďujem zahrať pikovú deviatku. Kým srdcová osmička bola vysoká, piková 9 nie a oba zdvihy by získala obrana.  Continue reading

Január 2015

Pripomenutie: 31.1. sa koná Malá cena Žiliny. Počet párov je obmedzený na 30, k 25.1. je 16 prihlásených párov

 • 27.1.2015 1. Frajt-Jakubík 2. Ploščica-Menyhért 3. Škerlík-Munka, 9 párov
 • 23.1.2015 1. Frajt-Jakubík 2. Gabrik-Menyhért 3. Babničová-Lovíšková, 10 párov.
 • 20.1.2015 1. Munka-Škerlík 2. Belyus-Gabrik 3. Ploščica-Varga, 12 párov
 • 16.1.2015 1. Horňák-Horňáková 2. Teššerová-Vagač 3. Nováková-Šimonová, 10 párov
 • 13.1.2015 1. Šimonová-Nováková 2. Belus-Gabrk 3. B.Šikra-Varga, 10 párov
 • 9.1..2015 1. Munka-Škerlík 2. Frajt-Jakubík 3. Belyus-Gabrik, 10 párov
 • 2.1.2015 1. Lohay-Gabrik 2. Menyhért-Štofková 3. Horňáková-Horňák, 8 párov

Pokuta za využitie neoprávnenej informácie Continue reading

Temporytmus

Veľa našich hráčov sa dopúšťa (dúfajme) podvedome toho, že počas dražby, obrany alebo zohrávky výrazne mení temporytmus hry. Každá zmena tempa však v sebe obsahuje potenciál odovzdania informácie. Pokiaľ túto informáciu získa partner, tak je to preň neoprávnená informácia a ak súperi privolajú rozhodcu, tento môže výsledok rozdania upraviť. Ak informáciu získa súper, tak informácia je pre neho oprávnená a často ju využije proti vám a znova dosiahnete horší výsledok. Continue reading

Hrací systém na Medzinárodných majstrovstvách Slovenska

Kapitán družstva ŽBK si ma zavolal na kus reči a vzniesol námietky k hraciemu systému MMS. Namietal dva prvky:

1. Bonifikáciu v poslednom kole

2. Napriek tomu, že by sa v prvom až predposlednom kole nemali súperi opakovať, jeho družstvo hralo 2x proti tomu istému družstvu.

Ja pridávam dve ďalšie otázky:

3. Neviem na základe čoho bolo určované, ktoré družstvo je domáce.

4. Akým systémom hrať, ak bude 16 a menej družstiev Continue reading

Postup po vznesení nároku

Väčšina z hráčov v klube po vznesení nároku na zostávajúce zdvihy, ak súper nárok zamietne, rozdanie zohráva. Podľa pravidiel sa po vznesení nároku rozdanie zohrávať nemá, ale ak je nárok sporný, má sa privolať rozhodca a ten posúdi, či bol nárok oprávnený, alebo nie.

Continue reading

Pravidlá alertovania

V diskusii k článku Nealertovanie umelých hlášok Edo spomenul česko-slovenské pravidlá alertovania. Bohužiaľ žiadne slovenské pravidlá alertovania v skutočnosti neexistujú a pri rozhodovaní sa opierame aspoň o české pravidlá alertovania.

P.S. Ako z diskusie pod článkom vyplynulo, slovenské predpisy alertovania máme, len sú dobre utajené 🙂 Nájdete ich v súťažnom poriadku príloha číslo 3. Bolo by vhodné všetky prílohy súťažného poriadku zverejniť na stránke SBZ aj samostatne, alebo aspoň na začiatok súťažného poriadku dať priame hypertextové odkazy na každú z príloh.

Continue reading

Nealertovanie umelých hlášok

Mnohé naše páry, hlavne  hrajúce Poľský tref, často nealertujú umelé hlášky partnera alebo ich alertujú opozdene, neraz až potom, čo súper zadražil. Každému sa čas od času stane, že zabudne alertovať, ale keď sa z nealertovania stane pravidlo, tak by mal nastúpiť rozhodca a nealertovanie by mal primerane trestať. Continue reading

Odpovede na otázky ohľadom bridžových hodín

Edo Velecký vo svojom článku nastolil niekoľko otázok ohľadom bridžových hodín. Moje odpovede sú skôr námetom na diskusiu, než riešením týchto otázok. Odpovede čiastočne závisia aj od spôsobu realizácie bridžových hodín a možností, ktoré by poskytovali.

Druhy meraného času

Bridžové hodiny by mali byť schopné merať viacero druhov času:

 • individuálny čas linky NS a EW
 • zdieľaný čas oboch liniek – polovica času ide na úkor jednej a polovica na úkor druhej linky
 • čas rozhodcu – čas je pozastavený od privolania rozhodcu po jeho príchod ku stolíku
 • čas rozhodovania – popis problému, poučenie oboch liniek o ich právach a rozhodnutie, tento čas bude pripočítaný na úkor previnilca
 • utajený individuálny čas – obom linkám sa do skončenia rozdania zobrazuje tento utajený čas akoby bol zdieľaný, používal by sa počas dražby za záclonami Continue reading
WordPress theme: Kippis 1.15