Pravdepodobnostné tabuľky

Pravdepodobnosť rozloženia kariet v nevidených listoch

Karty Rozloženie Pravdepodobnosť
2 1 – 1 0.52
2 – 0 0.48
3 2 – 1 0.78
3 – 0 0.22
4 2 – 2 0.41
3 – 1 0.50
4 – 0 0.10
5 3 – 2 0.68
4 – 1 0.28
5 – 0 0.04
6 3 – 3 0.36
4 – 2 0.48
5 – 1 0.15
6 – 0 0.01
7 4 – 3 0.62
5 – 2 0.31
6 – 1 0.07
7 – 0 0.01
8 4 – 4 0.33
5 – 3 0.47
6 – 2 0.17
7 – 1 0.03
8 – 0 0.00

Pozor! Delenie 8-0 nemá nulovú pravdepodobnosť, len je nižšia než 0.005.

Kumulovaná pravdepodobnosť figúrových bodov v liste

hcp Pravdepodobnosť hcp Pravdepodobnosť hcp Pravdepodobnosť
0 0.004 8 0.375 16 0.936
1 0.012 9 0.469 17 0.959
2 0.025 10 0.563 18 0.975
3 0.050 11 0.652 19 0.986
4 0.088 12 0.732 20 0.992
5 0.140 13 0.802 21 0.996
6 0.206 14 0.858 22 0.998
7 0.286 15 0.903 23 0.999

Ide o kumulované pravdepodobosti. Pravdepodobosť listu s 10 FB  je 0.563-0.469=0.094. Pokiaľ však partner otvoril a otvorením vám sľúbil aspoň 12 FB a najviac 21 FB, tak už jeden z javov 12 až 21 určite nastal a ich spoločná pravdepodobnosť je rovná 1. Pravdepodobnosť 12 bodového listu potom nie je 0.732-0.652=0.08 ale musíme to prenásobiť koeficientom k, kde k(0.996-0.652)=1, teda k=1/0.344=2.907.

Teda 12 bodový list má partner s pravdepodobnosťou 0.23, 13 bodový 0.20, 14 bodový  0.16 a pravdepodobnosť viac a viac bodového listu klesá. 12 až 14 bodový list má s pravdepodobnosťou 0.59 či 15 a viac bodový s pravdepodobnosťou 0.41. Zároveň čím máte viac bodov vy, o to menšia je pravdepodobnosť, že má viac bodov váš partner. Koľko tých bodov ale má, by ste si nemali tipnúť, ale dozvedieť sa  korektnou dražbou.

Pokiaľ otvoril 1 v lacnej, tak z hry vypadávajú pravidelné rozlohy s 15-17 FB, takže pravdepodobnosť 12-14 bodového listu je ešte o niečo vyššia. S takým listom by predsa otvoril 1NT.

Ak súperi hrajú Poľský tref alebo Precision, tak 12-14 bodový list má ešte vyššiu pravdepodobnosť. Koeficient k je 3.257 v Poľskom trefe a 2.941 v Precisione (otvára už od 11 FB).

Aká je pravdepodobnosť, že otvorenie 1 v Poľskom trefe je silné?

12-17 bodov má pravdepodobnosť 0.307

18 a viac 0.041

Jeden z týchto javov ale určite nastal, takže 18 a viac FB má pravdepodobnosť 0.118 a 12-17 FB má pravdepodobnosť 0.882. Teda približne v jednom prípade z 10 ide o silný tref. Zase tá pravdepodobnosť bude trochu inakšia, keďže pravidelné rozlohy s 15-17 FB budú otvorené cez 1NT a 12-15 FB rozlohy s 5 listom trefovým a drahým štvorlistom a 6 listy trefové budú otvorené cez 2.

Pravdepodobnosť rozlôh v liste

Existuje 39 rozličných rozlôh v liste. Majú nasledujúce pravdepodobnosti:

Rozloha Pravdepodobnosť #
4-4-3-2 0.2155 12
5-3-3-2 0.1552 12
5-4-3-1 0.1293 24
5-4-2-2 0.1058 12
4-3-3-3 0.1054 4
6-3-2-2 0.0564 12
6-4-2-1 0.0470 24
6-3-3-1 0.0345 12
5-5-2-1 0.0317 12
4-4-4-1 0.0299 4
7-3-2-1 0.0188 24
6-4-3-0 0.0133 24
5-4-4-0 0.0124 12
Rozloha Pravdepodobnosť #
5-5-3-0 0.0090 12
6-5-1-1 0.0071 12
6-5-2-0 0.0065 24
7-2-2-2 0.0051 4
7-4-1-1 0.0039 12
7-4-2-0 0.0036 24
7-3-3-0 0.0027 12
8-2-2-1 0.0019 12
8-3-1-1 0.0012 12
7-5-1-0 0.0011 24
8-3-2-0 0.0011 24
6-6-1-0 0.00072 12
8-4-1-0 0.00045 24
Rozloha Pravdepodobnosť #
9-2-1-1 0.00018 12
9-3-1-0 0.00010 24
9-2-2-0 0.000082 12
7-6-0-0 0.000056 12
8-5-0-0 0.000031 12
10-2-1-0 0.000011 24
9-4-0-0 0.000010 12
10-1-1-1 0.000004 4
10-3-0-0 0.0000015 12
11-1-1-0 0.0000002 12
11-2-0-0 0.0000001 12
12-1-0-0 0.000000003 12
13-0-0-0 0.000000000006 4

Číslo pod # hovorí, koľko rôznych listov z hľadiska farebnosti existuje.