Trocha pravdepodobnosti

Hlavný hráč má v ruke trojlist pikový vedený QJ a trojlist trefový KQx, v týchto farbách potrebuje spraviť dva zdvihy a jednu kartu z nich môže zahodiť na vysoké kára na stole. Už je dotromfované. Ako má hrať, aby čo najpravdepodobnejšie záväzok splnil?

Na trefy spraví dva zdvihy, pokiaľ je eso po jeho pravici, alebo, ak je po jeho ľavici, ale je singel. Že je eso singel má zanedbateľnú pravdepodobnosť. Šanca, že je na správnej strane je 50%. Jeden zdvih v trefoch spraví vždy.

Jeden zdvih v pikách spraví, ak sú pikové figúry u súperov rozdelené, alebo ak sú obe po jeho pravici. Ak sú obe po jeho ľavici, nespraví v pikách žiaden zdvih. Koľko je priaznivých a koľko nepriaznivých možností?

Priaznivé: vpravo AK, K alebo A

Nepriaznivé: vľavo AK

Že karty v pikách ležia pre hlavného hráča priaznivým spôsobom má až 75% pravdepodobnosť, preto by mal hrať dvakrát expas pikový zo stola. Ešte lepšie je hrať tak, aby zostali zachované obidve šance, pokiaľ má na stôl dostatok vstupov, môže vyskúšať obe možnosti a to v takom poradí, aby jedna možnosť nevylúčila druhú. V našom prípade najprv expas pikový, ak súper po pravici nasadil figúru, záväzok je doma, ak zdvih získal LHO, pošle nás na stôl károm, teraz zahráme expas trefový. Ak skočí RHO esom, záväzok je doma, ak nie, nasadíme K, pokiaľ je K pokryté esom, na káro zahodíme tref a zopakujeme expas pikový. Pri takejto zohrávke by sa záväzok nedal splniť, len ak mal všetky figúry LHO, čo má len 12.5% šancu, ak navyše predtým už nejaké figúry ukázal a počas dražby celý čas pasoval, pravdepodobnosť takejto výbavy by bola ešte nižšia, ak mal možnosť otvoriť, bola by nulová.