20.9.2013 1. Horňák-Horňáková 2. Munka-Pankovič J. 3. Szorátiová-Štofková, Kronová-Menyhért, 10 párov

17.9.2013 1. Horňák-Menyhért 2. Belyus-Gabrik 3. Pankovič J. – Munka, 12 párov

13.9.2013 1. Šimonová-Nováková 2. Belyus-Gabrik 3. Kronová-Menyhért-Munka, 9 párov

10.9.2013 1. Ploščica-Števák 2. Šikra B.-Šikra M. 3. Boros-Vodička, 11 párov

6.9.2013 1. Reisch-Menyhért 2. Boros-Vodička 3. Munka-Pankovič J., 12 párov

3.9.2013 1. Kronová-Vagač 2. Belyus-Gabrik 3. Horňák-Menyhért, 10 párov

Spôsob pýtania sa na význam hlášok

Už som o tom svojho času písal, ale problém stále pretrváva. Počas jedného zo septembrových večerov som svojho partnera musel niekoľkokrát napomenúť za nekorektný spôsob kladenia otázok na význam hlášok.

V jednom prípade odzneli hlášky 1 (alertované) – 1 – 2 všetko na strane súperov a teraz sa môj partner spýtal, či hláška 2 ukazuje pravé kára. Keďže hláška nebola alertovaná, tak oprávnene možno predpokladať, že sú to pravé kára, okrem toho pravidlá vyslovene zakazujú pýtať sa na konkrétnu hlášku, ak predchádzajúce hlášky neboli vysvetlené. V tomto prípade môj partner nič zaujímavé v kárach nemal, ale väčšina hráčov sa takto pýta, keď v licitovanej farbe niečo majú a potom je to tvrdý faul, ktorý partnerovi signalizuje Keď budeš na výnose, vynes túto farbu. Ak je pri vašom rozhodovaní naozaj dôležité, čo znamená konkrétna hláška, klaďte otázky tak, aby partner nemohol zistiť, o ktorú hlášku sa v skutočnosti zaujímate.

V tom istom turnaji sa môj partner na alertované otvorenie 1 spýtal: 1 sú pravé kára? Takto položená otázka je apriori nezmyselná. Keďže 1 bolo alertované, tak to pravé kára môžu ale nemusia byť. Otázka správne mala znieť Čo znamená jedno káro?

Čiže ešte raz, otázky treba klásť neutrálnym spôsobom, treba sa pýtať na význam celej dražby a nie na význam konkrétnej hlášky. Ak uvedené nedodržíte a súperi privolajú rozhodcu, tento môže upraviť výsledok, ak usúdi, že nekorektne položenou otázkou bola odovzdaná neoprávnená informácia a že táto neoprávnená informácia mohla byť použitá partnerom vinníka. Čiže ak príde od neho štart do tejto farby alebo keď sa dostane do zdvihu a bez iných indícií otvorí túto farbu.

Menovanie karty stola

Toho istého partnera som upozornil, že ak hlavný hráč povie iba názov farby, on ako stolík sa nesmie spýtať Malé srdce (káro, …)? Ak hlavný hráč menuje iba farbu a nemenuje hodnotu karty, tak pravidlá vyslovene konštatujú, že zo stola má byť zahraná najnižšia karta menovanej farby.