Medzinárodné majstrovstvá Slovenska 2014

Páry:1. Molnár L.-Szilágyi
2. Wajdowicz-Hycnar
3. Svobodová-Svoboda

Majstrami Slovenska v súťaži párov sa stali

Martin Vodička – Jakub Jakabšic.

Osobitné ocenenia MMS:
najlepší ženský pár Vlasta Babničová-Eva Lovíšková
najlepší mix Ljubov Tokárová-AlojzZlacký
najlepší seniorsky pár Galka-Jaros (Poľsko)
najlepší juniorský pár Martin Vodička – Jakab Jakabšic

Družstvá:
1. KLEM
2. KBK Košice
3. BKP

Výsledky

Fotografie:

Alica Šimonová

Jana Teššerová

Jana Erdeová

 …

Read More

Medzinárodné majstrovstvá Slovenska, 2013

Páry

1. Pietraszek-Znamirovsky 2. Lauer-Spálovský 3. Macura-Kopecký, 59 párov

Družstvá

1. Zawada, Poľsko 2. Syl Košice, Maďarsko-Česká republika-Slovensko 3. Visoft, Maďarsko

Najlepší slovenský pár: Branislav Šikra-Michal Šikra

Najlepší ženský pár: Katka Horňáková-Jana Zlámalová

Najlepší zmiešaný pár: Bahníková-Kurka

Najlepší seniorský pár: Poľsko

Najlepší juniorský pár: Jakabšic-Kvoček

Výsledky družsvá

Výsledky páry

Fotografie

Read More