Odpovede na otázky ohľadom bridžových hodín

Edo Velecký vo svojom článku nastolil niekoľko otázok ohľadom bridžových hodín. Moje odpovede sú skôr námetom na diskusiu, než riešením týchto otázok. Odpovede čiastočne závisia aj od spôsobu realizácie bridžových hodín a možností, ktoré by poskytovali. Druhy meraného času Bridžové hodiny by mali byť schopné merať viacero druhov času: individuálny čas linky NS a EW …

Odpovede na otázky ohľadom bridžových hodínRead More

Meranie času v bridži

Edo Velecký napísal pomerne rozsiahly článok o problémoch s meraním/nemeraním spotreby času hráčmi v bridžových turnajoch. Napriek rozsiahlosti článku je mnoho vecí iba nahryznutých a každému dielčiemu problému by mohol byť venovaný samostatný článok.