Odpovede na otázky ohľadom bridžových hodín

Edo Velecký vo svojom článku nastolil niekoľko otázok ohľadom bridžových hodín. Moje odpovede sú skôr námetom na diskusiu, než riešením týchto otázok. Odpovede čiastočne závisia aj od spôsobu realizácie bridžových hodín a možností, ktoré by poskytovali.

Druhy meraného času

Bridžové hodiny by mali byť schopné merať viacero druhov času:

  • individuálny čas linky NS a EW
  • zdieľaný čas oboch liniek – polovica času ide na úkor jednej a polovica na úkor druhej linky
  • čas rozhodcu – čas je pozastavený od privolania rozhodcu po jeho príchod ku stolíku
  • čas rozhodovania – popis problému, poučenie oboch liniek o ich právach a rozhodnutie, tento

Read More