Odpovede na otázky ohľadom bridžových hodín

Edo Velecký vo svojom článku nastolil niekoľko otázok ohľadom bridžových hodín. Moje odpovede sú skôr námetom na diskusiu, než riešením týchto otázok. Odpovede čiastočne závisia aj od spôsobu realizácie bridžových hodín a možností, ktoré by poskytovali.

Druhy meraného času

Bridžové hodiny by mali byť schopné merať viacero druhov času:

 • individuálny čas linky NS a EW
 • zdieľaný čas oboch liniek – polovica času ide na úkor jednej a polovica na úkor druhej linky
 • čas rozhodcu – čas je pozastavený od privolania rozhodcu po jeho príchod ku stolíku
 • čas rozhodovania – popis problému, poučenie oboch liniek o ich právach a rozhodnutie, tento čas bude pripočítaný na úkor previnilca
 • utajený individuálny čas – obom linkám sa do skončenia rozdania zobrazuje tento utajený čas akoby bol zdieľaný, používal by sa počas dražby za záclonami

Otázky:

 • Na koho konto by sa započítaval čas potrebný pri riešení nejakého problému rozhodcom?
  • Keď nastal problém, ktorý musí riešiť rozhodca, stlačí sa tlačítko TD a kým rozhodca nepríde, čas stojí, keď rozhodca príde, čas spustí, vysvetlenie problému až po rozhodnutie rozhodcom ide na konto previnilca. Ak je previnilcom tretia strana, nik nie je postihnutý za čas a previnilec je postihnutý tak, ako doteraz procedurálnou pokutou. Privolanie rozhodcu kvôli oprave výsledku v BM ide v zdieľanom čase.
 • Na koho konto sa započítava čas potrebný na vysvetlenie licitu, konkrétneho výnosu alebo markovania? Ak sa bude započítavať na konto pýtajúceho sa, tak bude uprednostňovať hráčov s komplikovanými licitačnými systémami. Ak na konto pýtaného, tak súper môže túto skutočnosť využiť na zvyšovanie spotrebovaného času svojho súpera. Dĺžka odpovede pritom môže závisieť od toho, na koho konto sa započítava. Ak na konto súpera, tak hráč môže zvoliť vyčerpávajúcu dlhú odpoveď, ak na konto vysvetľujúceho, tak hráč bude zase voliť stručnú, často nedostatočnú odpoveď.
  • Otázka ide na konto pýtajúceho sa, odpoveď beží v zdieľanom čase.
 • Na koho konto sa započítava čas spotrebovaný pri STOP hláške?
  • Čas pri stop hláške beží v zdieľanom čase.
 • Bridž vyžaduje istý režijný čas potrebný na výmenu hracej krabice, zápis výsledku do zápisového listka, do bridgematu, jeho potvrdenie súperom, atď. Na koho konto ide tento čas?
  • Tieto úkony bežia v zdieľanom čase
 • Ak by sa nejaká obdoba šachových hodín používala spolu so záclonami, tak by pravdepodobne došlo ku prezradeniu, kedy hráč urobil príslušnú hlášku a tak by bola negovaná jedna zo základných funkcií záclon. Preto sledovanie hry spolu so záclonami by si vyžiadalo nejaké špecializované monitorovacie zariadenie.
  • Dražba za záclonami prebieha v utajenom čase, zobrazuje sa zdieľaný čas. Po dohraní partie sa zobrazí reálne minutý čas počas dražby.
 • V štandardnej partii šachu hráč klikne na hodiny 40 krát za dve a pol hodiny, čiže zhruba raz za necelé štyri minúty. Toto tempo je v podstate pomalé a nepôsobí rušivo na hráča. V bleskovom šachu je to už ináč, tam má hráč k dispozícii 5 minút na 40 ťahov a tak schopnosť rýchlo klikať na hodiny je už súčasťou hry. V bleskovom šachu hráči kliknú za desať minút (2×5 minút) na hodiny 80 krát. Ako by to bolo v bridži? V jednom rozdaní by šlo o zhruba 72 klikov na hodiny (52 kariet a cca 5 kôl licitácie) za zhruba 7.5 minúty. Tempo rýchlejšie ako v bleskovom šachu. Avšak kým v šachu nie je bleskový šach štandardom, tak my si v bridži takýto štandard zavedieme pre našu normálnu hru! A nielen to. Kým v šachu existuje medzi jednotlivými kolami bleskového šachu slušná prestávka na zotavenie sa, tak my hráme viacero rozdaní za sebou. Napríklad v jednom kole párového turnaja hraného na 26 rozdaní by sa to predstavovalo 1872 klikov na hodiny, 468 na hráča. Alebo ináč: zhruba 10 klikov na hodiny každú minútu u stolíka a u každého stolíka… Viete si to predstaviť tento nepochybne rozptyľujúci jav a jeho dopady na našu hru?
  • Súčasné technológie umožňujú hodiny navrhnúť tak, aby sa nič nemuselo stláčať, prípadne by sa čosi stláčalo, ak by bol privolaný rozhodca a tak podobne.

Odkazy