Veľa našich hráčov sa dopúšťa (dúfajme) podvedome toho, že počas dražby, obrany alebo zohrávky výrazne mení temporytmus hry. Každá zmena tempa obsahuje potenciál odovzdania informácie. Pokiaľ túto informáciu získa partner, tak je to preň neoprávnená informácia a ak súperi privolajú rozhodcu, tento môže výsledok rozdania upraviť. Ak informáciu získa súper, tak informácia je pre neho oprávnená a často ju využije proti vám a znova dosiahnete horší výsledok.

Váhanie a dražba pasu

Mnohí, keď na nich príde rad dražiť, relatívne dlho rozmýšľajú a potom dajú Pas. Pokiaľ ste na pozícii, že vašim pasom dražba vyhasne a s prižmúrením oka, že dražba vyhasne po pase súpera po ľavej ruke, tak síce môže vzniknúť náznak neoprávnenej informácie, ale táto s veľkou pravdepodobnosťou nebude vašim partnerom využiteľná. Nevie, či ste chceli dať kontru alebo súperov prelicitovať, alebo ste rozmýšľali, čo uvariť na nedeľný obed, či čo si obliecť na rande.

Takýmto počínaním dostávate partnera do nepríjemnej situácie. Každá jeho hláška môže byť posudzovaná vo svetle domnienky, že mohol dražiť na základe vami odovzdanej neoprávnenej informácie. Je možné, že aj keby ste nad svojim pasom nerozmýšľali, tak by partner dražil, ale ak draží po takomto náznaku, tak pokiaľ alternatívnou hláškou bol Pas, rozhodca môže upraviť výsledok a navyše môže prideliť procedurálnu pokutu, poprípade môže výsledok ponechať a prideliť PP.

Takéto váhanie je pomere časté, ak má hráč dlhú tú farbu, ktorá bola dražená a nevie čo má dražiť, kontru dať nemôže, lebo ju partner takmer isto neustojí a nemá dostatok bodov na dražbu 1BT či na prenesenie dražby na vyšší stupeň. Mali by ste si zautomatizovať, že v takomto prípade v obvyklom tempe zadražíte Pas.

Zmenou temporytmu je aj príliš rýchle priloženie hlášky. Na toto sa súperi, aspoň u nás, málokedy sťažujú, ale tiež to má potenciál odovzdania neoprávnenej informácie:

 • veľmi rýchly pas na pozícii otvárajúcej dražbu – nemám nič
 • pomalý pas na pozícii otvárajúcej dražbu – mám rozlohovo zaujímavý, ale nemám body na otvorenie
 • rýchly pas – parter neblbni, nemám body
 • pomalý pas – aj by som čosi dražil, ale ak nič nemáš, bolo by to riziko, rozhodni za mňa
 • rýchla kontra – trestná
 • kontra v bežnom tempe – význam vyplývajúci zo systému
 • pomalá kontra – polotrestná, ale ak si slabý, draž
 • rýchla ponuka záväzku – toto chcem hrať
 • pomalá ponuka – mám rezervu, ale skákať nemôžem

U konkrétneho hráča/páru pritom vyššie spomenuté akcie môžu znamenať opak toho, čo som uviedol. Zároveň nemusí ísť o explicitné dohody (v takom prípade by šlo o hrubé porušenie etiky na hranici vylúčenia z turnaja), ale iba o podvedomé reakcie a ani partner nemusí k záveru čo zmena temporytmu znamenala prísť na základe vedomej úvahy, ale na základe dlhodobých partnerských skúseností, to do jeho reakcie prenikne na podvedomej či dokonca nevedomej úrovni.

Váhanie počas obrany a zohrávky

Počas zohrávky hlavný hráč nemá komu odovzdať svojim váhaním neoprávnenú informáciu. Aj tak by si však mal dať pozor na rytmus hry, lebo aj letmým zaváhaním sa súperi môžu dozvedieť informáciu, ktorú by bez takéhoto zaváhania nemali.

Ako obranca svojim zaváhaním/rozmýšľaním na jednej strane môžete partnerovi nevedome odovzdať neoprávnenú informáciu, na druhej strane hlavnému hráčovi môžete napovedať, na ktorú stranu má robiť impas, prípadne, že má na impas rezignovať a zahrať na vypadnutie figúry. Úplne neetické je, ak sa tvárite, že máte nad čím rozmýšľať a pritom máte v rozohranej farbe singel. Ak sa budete riadiť tromi jednoduchými zásadami:

 • druhý dáva malú
 • tretí dáva veľkú
 • na figúru figúra, na blotku blotka

Tak sa vám nemôže stať, že by ste nejakú nadbytočnú informáciu poskytli či už partnerovi alebo súperovi zbytočným váhaním.

Tieto tri zásady prirodzene majú svoje výnimky. Ak sa napríklad hrá BT záväzok a vy máte tretieho kráľa s blotkami a na stole je druhé eso, tak je tento kráľ nevyimpasovateľný a položiť ho netreba na dámu zahranú súperom. Prvá a posledná zásada sú v zdanlivom rozpore, ale až na vyššie uvedený prípad a niekoľko ďalších výnimiek má prednosť figúra na figúru pred druhý dáva malú.

Aké sú ďalšie výnimky?

 • Pokiaľ  je na stole QJx a hlavný hráč zahrá figúru, je obvykle lepšie kráľa nepoložiť a položiť ho až keď hlavný hráč impas zopakuje. Pokiaľ je ale kráľ druhý, bude lepšie ho položiť, lebo ak hlavný hráč v druhom kole zahrá blotku, vám kráľ zadarmo padne pod eso.
 • Na druhom mieste položiť veľkú, pokiaľ z dražby či priebehu hry vyplýva, že by ste mohli zablokovať farbu partnera
 • tretí dáva veľkú prirodzene neplatí, ak zdvih patrí partnerovi, okrem prípadov odblokovania, či odohratia svojich vysokých kariet.
 • nepoložiť figúru na figúru, ak tak zablokujete vypracovanú farbu súpera

Rozmýšľanie po dražbe skokom a používanie kartičky Stop

Mnohí hráči po dražbe skokom síce vytiahnu kartičku Stop, ale takmer okamžite ju vrátia do licitačnej krabičky. Správny postup je taký, že kartičku Stop necháte položenú na stole cca. 10 sekúnd a po ich uplynutí ju vložíte späť. Pokiaľ ju vrátite prirýchlo, tak to môže vyvolať zbytočné kontroverzie a tiež môže vznikať podozrenie, že s veľmi slabým listom ju dávate zo stola okamžite a s listom na hranici maxima ju odkladáte v stanovenom čase.

Súper po ľavici, pokiaľ bude dražiť Pas, by mal hlášku Pas použiť takmer ihneď po vzatí kartičky Stop (ak tam ležala predpísanú dobu) a aj s hláškou Kontra by nemal príliš otáľať. Pokiaľ po vzatí kartičky Stop dlho rozmýšľal a nakoniec dal Pas, odovzdal tým partnerovi neoprávnenú informáciu a tento by mal dražiť tak, aby nevzniklo podozrenie, že túto neoprávnenú informáciu využil, teda s listom, s ktorým by významná časť hráčov pasovala by mal pasovať.