Veľká cena Košíc 2015

Prezentácia Veľkej ceny Košíc 2015

Veľkú cenu otvorili

  • Vojtech Belčák, predseda Košického bridžového klubu
  • Peter Belčák, prezident Slovenského bridžového zväzu
  • Josef Harsanyi, člen exekutívy EBL a viceprizident Nemeckého bridžového zväzu

Súťaž družstiev

1. Palatinus, Maďarsko (K. Ormay, László Honti, K. Mezei, G.)

2. Bielsko-Biala, Poľsko (Góra Krzysztof, Bakalarz Adrian, Madej Beata, Kłys Tomasz)

3. Málna, Maďarsko (Makara K., Hajlik G., Kocsis J., Beck M.)

18 družstiev

Súťaž párov

Víťazi súťaže párov

1. Blat – Skwark,  Poľsko

2. Bakalarz – Góra K., Poľsko

3. Kvoček-Velecký, Slovensko; Wajdowicz-Hycnar, Poľsko

42 párov

Výsledková listina

Fotografie I Fotografie II