Výkonnostný klubový rebríček

Výkonnostný klubový rebríček bol zavedený od roku 2017 s prestávkami a je znova plne funkčný od r. 2018, pričom pracuje s dátami od roku 2016. Je odozvou na tradičný rebríček, ktorý si získal nechvaľnú prezývku ,,dochádzkový systém“. Problém tradičného rebríčka je v tom, že hráči sú odmeňovaní za to, že na turnaj prídu a plošne (iba plusovo!) za to, že na turnaji získajú nejaký výsledok. V praxi to nie je nič zlé, ale tento rebríček nebude nikdy vypovedať o reálnej úrovni/kvalite hráčov. Preto vznikol tzv. výkonnostný rebríček, ktorý je ale od toho tradičného separovaný (tradičný rebríček sa správa ako majstrovské body v SBZ, len v našom klube – ukazuje celoživotnú činnosť hráča). Výkonnostný rebríček, naopak, ukazuje na aktuálny výkon. Berie v úvahu veľa faktorov – vašich súperov, počet rozdaní a iné. Z praktického hľadiska je to najobjektívnejší spôsob určenia poradia hráčskych ,,schopností“.

 


Princíp hodnotenia turnaja:

 

Tento rebríček používa už zaužívaný, matematicky dokázaný, empiricky odskúšaný model tzv. ,,National Grading Scheme„, pôvodom z Anglického bridžového zväzu.

Podrobný princíp hodnotenia je dostupný tu (v angličtine). Ďalej nasleduje jeho stručný opis.

 

Hráči (ich sila) je hodnotená číslom od 0-100 (najlepšia). Turnaj je ohodnotený podľa tzv. ,,sily poľa“ – teda akí silní boli súperi (napr. 1. liga má väčšiu silu poľa ako 3. liga), ktorá záleží na protihráčoch. Vrámci neho je každému páru vypočítané skóre za turnaj, v ktorom sa zohľadňuje počet rozdaní, sila súperov, sila oboch partnerov a viac. Skóre za turnaj sa každému hráčovi uchováva, pričom do (výpočtov pre nasledujúci turnaj) a celkového skóre sa berú výsledky za posledných 2000 partií (cca 80 turnajov). Najvyššiu váhu majú rozdania z najnovšieho turnaja, najmenšiu z veľmi starého. Toto je len stručný princíp – skrývajú sa za ním dlhé texty/štúdie/diskusie.

 

Z praktických dôvodov sú hráči, ktorí odohrali v KBK menej ako 300 rozdaní, alebo ktorí v aktuálnom kalendárnom roku v klube nehrali vylúčení z hodnotenia.

 

Presnosť výsledkov sa odvíja od výpočetných možností, spravidla je však viac ako dostačujúca.

Výsledky sú automaticky generované informačným systémom, spravidla ku koncu mesiaca. Priebežné generovanie výsledkov nie je vylúčené.

Written by