Zmena vo vyhodnocovaní rebríčkov

Od 1. 1. 2019 dôjde k nasledovným zmenám vo vedení klubových rebríčkov:

  • Do oficiálnych rebríčkov budú zaradení len tí hráči, ktorí v danom kalendárnom roku odohrali najmenej 60% turnajov. Započítavajú sa iba turnaje v klube. Oficiálny rebríček je vytvorený z neoficiálneho (kompletného) odstránením hráčov nespĺňajúcich podmienky zaradenia.
  • Do celoročného hodnotenia bude zaradený aj posledný a tretí – hrací rebríček, v ktorom sa zohľadňuje prevažne aktívna účasť na turnajoch
  • Mesačné výsledky rebríčkov a občasné výsledky turnajov budú automaticky zasielané mailom na registrované adresy v našom zozname členov. Každý si bude môcť zmeniť preferencie – čo chce a nechce dostávať. Pokiaľ máte novú adresu – pošlite mi ju.

 

Verím, že tieto zmeny zlepšia objektívnosť výsledkov a kvalitu našich turnajov

Tomáš

Written by