V utorok sme hrali miniskupinovku. Dokumentácia

Víťazi skupín

A Ploščica-Števák

B Šimonová-Nováková

C Belčák-Pankovič M.

Nasadenie na skupinovku 19.12.2013

1. Ploščica-Števák

2. Munka-Pankovič

3. Horňák-Menyhért

4. Nováková-Šimonová

5. Belyus-Gabrik

6. Šikra-Skalka

7. Varga-Vysocký

8. Belčák-Pankovič

9. Komínková-Siničáková

10. Frajt-Jakubík

11. Babničová-Lovíšková

12. Teššerová-Vagač

Pokiaľ nasledujúcu skupinovku sa hráči páru rozdelia, vyššie nasadeným bude hráč, ktorý je v rebíčku vyššie, ak by rozdelením páru mal iný pár zostúpiť nižšie, zostúpi nižšie postavený hráč rozdeleného páru.

Divoké karty zostávajú v platnosti.

Zhodnotenie prvej miniskupinovky

Asi je predčasné miniskupinovku hodnotiť, ale mne osobne sa tento formát súťaže pozdáva. Pri 11 a 12 pároch odohráme výrazne vyšší počet rozdaní, silnejšie páry hrajú hlavne proti sebe a v nižších skupinách hrajú proti sebe seberovní, pričom každý má šancu sa prebojovať do vyššej či najvyššej skupiny, hoci sa hrá vyšší počet rozdaní, tak sa odohrajú priemerne rýchlejšie, keďže nedochádza k prestojom pri striedaní.

Jediným závažnejším problémom je nedisciplinovanosť hráčov, ktorí nahlas komentujú práve odohrané rozdanie, pričom stôl, na ktorý rozdanie poputuje, vie ľahko rozdanie, ktorého sa komentár týkal, identifikovať. Veľkým zlozvykom je  hlasné memorovanie práve zadávaného výsledku do BM. Ten kto výsledok zadáva, ho má zadať potichu a zadanie dať potvrdiť súperovi.

Nepríjemným momentom bolo, že nebolo jasné, či príde alebo nepríde 26. hráč. Bez ohľadu na druh hraného turnaja, ak sa nastúpením či nenastúpením ďalšieho páru zmení počet stolov, tak nemožno turnaj spustiť a nakoniec zistiť, že pár navyše nenastúpi. Keďže som nemal na 100% potvrdené, či bude 13 párov, musel som hru spustiť pre 12 párov. Pokiaľ  budeme v utorky skupinovky hrávať pravidelne, deadlock na prihlasovanie by mal byť do 17:05, aby sme vedeli začať hrať najneskôr o 17:10. Tentokrát sme aj kvôli nejasnosti s nastúpením či nenastúpením 13. páru začali až o 17:20.

Nasadenie na skupinovku 12.11.2013

1. Menyhért – Horňák

2. Munka – ?

3. Gabrik – Belyus

4. Ploščica – Števák MB

5. Šimonová – Nováková

5.5 Pankovič Ján

6. Varga – ?

7. Siničáková – Komínková

8. Šikra – MB alebo Jakubík

9. Vagač – Teššerová

10. Jakubík-Frajt

11. Horňáková-Zlámalová

12. Lovíšková – Babničová

Divoké karty: Lohay, Vodička, Boros, prvoligoví hráči z iných klubov a zjavne silnejší hráči z iných klubov. V prípade divokej karty má skupina A 6 párov.