Štatistický rozbor hry v jednotlivých skupinách

V skupinovke bolo nezvyčajne mnoho rozdaní, v ktorých sa podľa minimaxu dal splniť celoherný záväzok. Z 30 rozdaní sa celoherný záväzok dal splniť 19x a malý slem 2x. Čiže, ak by všetci hrali optimálne, mal sa 114 krát zohrávať a plniť celoherný záväzok a 12 krát malý slem.

Malý slem sa nedražil ani raz, z toho v jednom prípade hráči nedošli ani do celej hry.

Celé hry, v rozdaniach kde celé hry boli, sa dražili 85 krát, čo je 75% úspešnosť, z nich sa ale podarilo splniť iba 59x, takže úspešnosť zohrávky bola 69% a kumulovane bola úspešnosť licitovania a plnenia celoherných záväzkov 52%. Na druhej strane sa 19 krát celoherné záväzky dražili v rozdaniach, kde neboli a darilo sa ich plniť 9 krát, čiže úspešnosť obrany bola iba 53 percentná. Vyššie uvedené bola globálna štatistika za všetky tri skupiny.

Pozrime sa, aká bola úspešnosť v A skupine

Napodiv úspešnosť dražby celoherných záväzkov bola nižšia než v rámci celého poľa – 68%, výrazne úspešnejšie však bolo ich plnenie až 85%, takže kumulovaná úspešnosť bola 58%. Naopak sa častejšie dražili celoherné záväzky v rozdaniach v ktorých neboli 9 krát, 4 krát sa ich podarilo splniť, úspešnosť obrany bola 56 percentná.

Z vyššie uvedeného plynie, že zásadný rozdiel medzi silnejšími a slabšími pármi v klube nie je ani tak v dražbe (pri podrobnejšom rozbore by som možno došiel k tomu, že v nižších skupinách síce dražili celoherné záväzky, ale v nesprávnom druhu záväzku), ale hlavne v úspešnosti zohrávky. Slabší hráč darmo bude dražiť ambiciózny splniteľný záväzok, ak neovláda správnu techniku zohrávky, ak však ambiciózne záväzky dražiť nebude, tak tú techniku nikdy nezíska.

Skupiny B a C samostatne vyhodnocovať nebudem, je to pomerne pracné a asi medzi nimi nie je výraznejší rozdiel, keďže v C hrali aj hráči, ktorí asi patria vyššie, ale keďže ich postavenie v klubovom rebríčklu kvôli častým absenciám ich nasadilo kam ich nasadilo, tak boli skupiny B a C relatívne homogénne. Časom sa to snáď samo utrasie.

Uvedomujem si, že porovnávanie voči minimaxu má svoje úskalia. Neraz celú hru či slem dražiť treba a pri optimálnej obrane tam nebude a inokedy ich dražiť netreba a objektívne tam sú. Napríklad v rozdaní 18 sme vydražili a plnili 3NT+2 na 21 FB, pričom sa podľa minimaxu malo padať 2x, záväzok však možno poraziť iba po nie veľmi štandardnom štarte malým srdcom z trojlistu vedeným AJ.