Klasifikácia listov odpovedajúceho a otvárajúceho

Rozlohové body

Okrem figúr sú zdrojom zdvihov tromfy a vypracované malé karty v dlhých farbách. Nejako by sme v bodoch mali vedieť vyjadriť aj tieto zdroje zdvihov.

Rozlohové body

Rozlohové alebo tiež distribučné body sa počítajú nasledovne:

 • Za každý dubl 1 bod
 • Za každý singel 2 body
 • Za každý renons 3 body
 • Za piatu a každú ďalšiu kartu v dlhej farbe 1 bod
 • Za osemlistý fit si pripočítajte 1 bod a za 9 listý dva.

Komplexné body

Komplexné body sú súčtom figúrových a rozlohových bodov. Body za krátkosť si môžeme zarátať, len ak budeme zohrávať farebný záväzok. Body za dĺžku (dĺžkové body) si môžeme zarátať aj v bezromfovom záväzku.

Klasifikácia listov odpovedajúceho

 • Veľmi slabý: 0-4(5)
 • Slabý: (5)6-8
 • Stredný 9-11
 • Silný: 12-14
 • Veľmi silný: 15+

Keď nájdeme fit, list prehodnotíme pripočítaním rozlohových bodov.

Kedy sa bude dať uhrať celá hra?

 • S veľmi slabým listom iba ak partner otvoril 2 trefy.
 • So slabým listom ak má maximum otvorenia 1 v drahej alebo ak otvoril 2 NT alebo 2Cl.
 • So stredným listom: ak otvoril 1NT alebo ak má silný list
 • So silným listom takmer vždy.
 • S veľmi silným vždy (veľmi výnimočne nie) a často sa bude dať uhrať aj malý či dokonca veľký slem.

Klasifikácia listov otvárajúceho

Rozpätie FB pri otvorení 1 vo farbe je veľmi široké, s minimom 12 FB otvárajúci štatisticky urobí 4 zdvihy, s maximom 7, ak sme našli 8 listý fit spraví 6 alebo 9 zdvihov. Prvý rebid otvárajúceho by preto mal upresniť s akou silou otvoril.

 • Slabý list: 12-14(15) FB
 • Silný list: (15)16-18 FB
 • Veľmi silný list: 19-21 FB

15 bodový list som zaradil medzi slabé i silné listy, zatiaľ ponechám na vašom subjektívnom zhodnotení, či 15 bodový list budete pokladať za silný alebo slabý. Podobne 18 bodový list môžete pokladať za veľmi silný, keďže máte rezervu dvoch zdvihov, oproti tomu, čo ste pôvodne sľúbili.

Ako ukážete, že máte slabý, silný a veľmi silný list?

Ak partner farbu nesfitoval a jeho  odpoveď bola na prvom stupni vo farbe:

 • 1NT slabý list 12-14 FB s 15 FB zvážiť čo máte povedať
 • 2 v novej farbe, pod úrovňou farby otvorenia teda napr. 1 srdce – 1 pik – 2 trefy/kára slabý list 12-15 FB, rozloha aspoň 54 možno 55
 • 2 vo farbe otvorenia, v drahej: slabý list (11)12-14 FB, 6 list
 • 2 vo farbe otvorenia, v lacnej: slabý list (11)12-14 FB, 5 list
 • skok vo farbe otvorenia, silný list 15-18 FB, 6 list
 • 2 v novej farbe, nad úrovňou otvorenia, silný list (15)16-18 FB, rozloha 54 alebo 65, farba otvorenia je dlhšia
 • sfitovanie farby odpovedajúceho bez skoku: fit a slabý list 12-14(15) FB
 • sfitovanie farby odpovedajúceho skokom, pod úrovňou hry: fit a silný list (15)16-18 FB
 • sfitovanie farby odpovedajúceho skokom na celú hru: veľmi silný list (18)19-21 FB
 • dražba novej farby skokom – silný list 16-18 FB, aspoň 4 list
 • skok na celú hru 3NT alebo vo farbe otvorenia, veľmi silný list, pričom bodov má možno aj menej, ale má dlhú ťahaciu farbu

Pokiaľ pôjde licitácia napríklad takto: 1 káro – 1 srdce – 1 pik

Otvárajúci svoju silu ešte neupresnil, stále má 12-21 bodov, iba vieme, že má 4 piky, aspoň 4 kára a nemá 4 list srdcový. Ak by 4 list srdcový mal, tak by uzhodnil srdcia, aj keby mal 4 listé piky a musí mať aspoň 4 kára, keďže 1 káro na trojliste otvoríme iba s rozlohou 4432.

Ak odpovedajúci farbu sfitoval

 • slabý list: Pas
 • silný list: zvýšime záväzok o jeden stupeň
 • veľmi silný list: skočíme na hru, poprípade sa pokúsime o slem, ak nám farbu sfitoval skokom

Poznámka: Nezabúdajte, že ak partner otvoril 1 v drahej, sfitovať farbu môžete už s 3 listom, ak otvoril v lacnej, sfitovať môžete len s 5 listom. Ak odpovedajúci ponúkol vlastnú farbu, sľubuje aspoň 4 list, sfitovať môžete aspoň so 4 listom.