1. Lohay-Munka 2. Tešerová-Vagač 3. Gregová-Varga, 12 párov

Dokumentácia

Pár 10 má pridelenú procedurálnu pokutu vo výške 10% topu, lebo ako NS priniesli k stolíku inú sadu rozdaní než mali hrať a prvé rozdanie sa začalo dražiť, keď sa prišlo na to, že došlo k omylu. Pár 10 už predtým rozdanie hral, takže ich súperom som dal pokyn, aby rozdanie, keď u nich príde na radu, odohrali na tej istej linke. Licitácia toho istého rozdania však prebiehala inak, ako pôvodne, preto ich súperom bol pridelený výsledok 60% a im 40%.