Terminologický bridžový slovník

Vzhľadom na to, že bridžistov je na Slovensku málo a sú ovplyvňovaní piatimi jazykmi, (češtinou, poľštinou, nemčinou, angličtinou a maďarčinou) či už z turnajovej praxe alebo  cudzojazyčnou literatúrou, je slovenská bridžová terminológia rozkolísaná. Ten istý pojem označujú rôzni slovenskí bridžisti rôzne a aj ten istý hráč raz použije jeden a inokedy iný termín. Mala by tu byť uvedená väčšina základných bridžových termínov a ich synoným spolu s ich vysvetlením. Popri slovenských termínoch sú uvedené aj ich anglické a poľské ekvivalenty. Bolo by vhodné doplniť ich o české, nemecké a maďarské výrazy. Ak vám tu nejaký termín chýba, dajte návrh na jeho doplnenie cez diskusiu. Väčšina tu uvedených bridžových výrazov sa v Krátkom slovníku slovenského jazyka nevyskytuje.

Pozri aj: Anglický bridžový výkladový slovník

Názov farby angl. poľ. Symbol farby na karte
Pika spades pik
Srdce heart kier
Káro diamond karo
Tref club trefl

Pri hraní na zahraničných turnajoch, môžete byť prekvapení pre nás netradičnými symbolmi niektorých figúr. Preto sú tu uvedené symboly, ktoré sa vyskytujú na našich (ekvivalentné s anglickými), poľských, nemeckých  a francúzskych kartách.

Názov karty Symbol karty
Eso Ace As A A A A
Kráľ King Kráľ K K K R
Dáma Queen Dama Q D D D
Dolník Jack Walet Bub (nem.) J W B W
Desiatka Ten Dziesiatka 10 10 10 10
Deviatka Nine Dziewiatka 9 9 9 9
Osmička Eight Ósemka 8 8 8 8
Sedmička Seven Siódemka 7 7 7 7
Šestka Six Szóstka 6 6 6 6
Päťka Five Piatka 5 5 5 5
Štvorka Four Czwórka 4 4 4 4
Trojka Three Trójka 3 3 3 3
Dvojka Two Dwójka 2 2 2 2

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T X Y Z

A

 • ACBL

American Contract Bridge League

 • Acol

1. Anglický licitačný systém nazvaný podľa Londýnkeho klubu v ktorom vznikol

2. Názov pre silné otvorenie 2, keďže charakteristickou vlastnosťou systému Acol bolo toto otvorenie.

Neetické zneužitie bridžových pravidiel. Článok Alcatraz coup na stránke SBZ.

Informovanie súperov, že partnerova hláška je umelá alebo má neobvyklý význam. Ak o to súperi požiadajú, je druhý partner povinný im povedať, čo táto hláška znamená (Na požiadanie je povinný informovať o význame všetkých, aj prirodzených hlášok, aké je rozpätie bodov partnera, akú má rozlohu, koľko má Es, Kráľov, …). Obvykle sa alertujú umelé hlášky do úrovne 3BT, umelé otvorenia nad touto úrovňou sa alertujú tiež. Usporiadateľ môže stanoviť iné pravidlá alertovania. Na alertovanie sa používa licitačná kartička Alert, v niektorých bidding boxoch je to vlajočka, o ktorú partner licitujúceho cvrnkne. Kým neboli bidingboxy, alertovalo sa poklopaním na stôl. Na internete hráč alertuje vlastné hlášky (jeho partner však tento alert nevidí). Pri hraní za záclonami, hráč alertuje vlastné hlášky a hlášky partnera súperovi, ktorý s ním sedí na tej istej strane záclony (znova jeho partner nevidí, či hláška bola alebo nebola alertovaná). Pokiaľ licitácia skončila a jeden z hráčov linky, ktorá vydražila záväzok, nealertoval partnerovu hlášku, alebo jeho hlášku zle vysvetlil, pred štartom by mal súperov na túto nezrovnalosť upozorniť. Ak sa tejto nezrovnalosti dopustil niekto z obrancov, na chybu nemôže upozorniť, pretože by tým odovzdal informáciu aj partnerovi. Po odohraní rozdania, by hráči mali zavolať rozhodcu, ak sa zohrávajúca linka cíti byť poškodená.

 • AVE, AVE+, AVE-

Pridelenie umelého výsledku, ak rozdanie nebolo odohrané z procedurálnych dôvodov. AVE je v toskórovom turnaji 50% v impovom 0 Imp, AVE- je 40% alebo -3 Imp, AVE+ je 60% alebo +3 Imp (súťažný poriadok či propozície súťaže môžu AVE+ a AVE- stanoviť na inú hodnotu, obvykle na +-2 Imp). AVE sa pridelí páru, ktorý sa čiastočne podieľal na nezrovnalosti, AVE+ sa pridelí neprevinilej strane, AVE- previnilej strane. Skratka pochádza z anglického average – priemer. Pokiaľ súťažná jednotka v súťaži nahrá viac než 60%, mala by za AVE+ získať toľko percent, koľko priemerne získala v ostatných rozdaniach.

B

 • bábkové divadlo pozri záclony
 • balíček

Súprava 52 hracích kariet.

 • BAM

Skratka z anglického board a match. Spôsob hodnotenia súťaže družstiev, keď sa hodnotí iba, či družstvo vyhralo, prehralo alebo remizovalo v rozdaní, bez ohľadu na veľkosť rozdielu v totálnych bodoch. Výhra 1 bod, remíza 0.5 bodu, prehra 0 bodov alebo výhra 2 body, remíza 1 bod a prehra 0 bodov.

 • barometer (švajčiarsky systém)

Spôsob organizácie bridžových turnajov, v ktorom je nasadenie do prvého kola vylosované  alebo podľa hendikepov a v ďalších kolách sú súperi nasadzovaní podľa aktuálneho postavenia vo výsledkovej listine. 1-2, 3-4, 5-6, … navyše môže byť stanovené, že okrem posledných dvoch kôl sa súperi nemôžu opakovať. Barometer je vhodným spôsobom organizácie turnaja, ak je počet súťažných jednotiek výrazne vyšší než je plánovaný počet kôl. Nevýhodou barometra v párových turnajoch je, že treba namiešať výrazne vyšší počet boardov, než pri klasickom spôsobe organizácie turnaja.

 • Bermuda Bowl

Najprestížnejšie svetové bridžové družstevné podujatie, ktoré bolo prvýkrát zorganizované na Bermudách.

Taký spôsob zohrávky hlavného hráča, kedy hrá tak, aby aj pri najnepriaznivejšom, aj keď nepravdepodobnom rozdelení kariet súperov, záväzok splnil, aj za tú cenu, že nezíska nadzdvihy.

Záväzok, v ktorom žiadna farba nie je privilegovaná, žiadna nie je tromfová. V ďalšom texte záväzok Bez tromfov bude označený skratkou BT. V angličtine sa používa skratka NT.

Hovorový výraz označujúci beztromfový záväzok

Slovenský výraz „licitačná krabica“, je krabica pomocou ktorej sa  v bridži licituje. Je to krabica, v ktorej sú umiestnené hlášky od 1♣ až po 7BT, tak že sa ľahko vyberá konkrétna hláška a ľahko sa založí späť na svoje miesto. Ďalej sú tam sady kartičiek s hláškami PAS, Kontra a Rekontra. Okrem toho je tam ešte kartička s nápisom Stop a kartička s nápisom Alert  poprípade kartička na privolanie rozhodcu. (Oproti pôvodnému anglickému termínu som vypustil zdvojené d, smerujem k tomu písať to spolu a možno by sme to mohli skrátene nazývať bidbox, slovenským jednoslovným termínom by tiež mohli byť licitník, dražbák, dražbox, …) Kedysi sa licitovalo ústne, ale z intonácie hlasu či formulácie hlášky mohli hráči získať neoprávnené informácie, zároveň bolo oveľa náročnejšie zapamätať si celý priebeh dražby.

Na základe dražby odhadnutá spoločná sila listov hráčov jedného páru (sila súlistia).

 • Blackwood

Blackwood je konvenčná hláška slemovej zóny, ktorou sa jeden z partnerov pýta na počet es druhého partnera.

Hláška, ktorej cieľom je zablokovať súperov. Znemožniť im alebo aspoň sťažiť vylicitovanie optimálneho záväzku. Blokom však môžeme vyblokovať aj partnera.

V súčasnosti najpoužívanejším spôsobom ohodnotenia figúrových bodov je A – 4, K – 3, Q – 2, J – 1. Dokopy je takýchto bodov 40, čiže priemerne pripadá na jedného hráča 10 bodov. Keď hráč dostal 11 a viac bodov, dostal nadpriemernú kartu. Väčšina systémov otvára od 12 HCP. Pár môže používať ľubovoľný iný spôsob hodnotenia figúrových bodov. Napríklad niektoré počítačové programy hodnotia figúry takto A-8, K-4, Q-2, J-1, ide o mocniny 2, čo počítačom pri analýze vyhovuje. V texte budem používať skratku FB, v anglickej literatúre sa používa skratka HCP.

Klamlivá hláška, za ktorou sa skrýva iný list, než by mal byť podľa systému (napr. zalicitovanie farby, ktorú hráč v skutočnosti nemá, alebo podlimitné otvorenie). Cieľom blufu je zmätenie súperov, ale zároveň hrozí, že namiesto súperov zmätieme vlastného partnera.

Mnohí miesto krabica používajú výraz board (z angl.), krabice sú v rôznych prevedeniach, ktoré vôbec nemusia pripomínať krabicu.

 • bridžmejt bridgemate pierniczek

Zariadenie, pomocou ktorého sa automaticky prenášajú údaje o výsledkoch rozdaní do skórovacieho programu. Vo svojich textoch ho niekedy skrátene označujem skratkou BM. Možno by sme mali vymyslieť a používať vlastný termín na označenie terminálu na zasielanie výsledkov od stolov. Poliaci si vlastný termín zaviedli. Kandidáti: impotop, bridžmeter, skórnik, topák, topovač, …

1. označenie fiktívneho družstva, proti ktorému sa „hrá“, keď družstvo pauzuje. Kvôli lepšiemu prehľadu o priebežnom stave, sa za „zápas“ s Byeom prideľuje 18 VP pri škále do 25 a 12 VP pri škále do 20.

2. Označenie stola na ktorý sa odkladajú karty, s ktorými sa práve nehrá.

 • byť pod nožom

Pod nožom je hráč, ktorý má síce veľa figúrových bodov, ale súper, ktorý je za ním má tiež veľa bodov. Ak otvoril súper po našej ľavici a máme body, musíme dobre zvážiť, či sa nám oplatí zasiahnuť do dražby. Keď ho máme po pravici na ten istý počet bodov väčšinou získame viac zdvihov ako keď je po ľavici. Napríklad, ak máme v danej farbe AQ10 a súper má KJx, keď je pred nami, získame 3 zdvihy a on žiadny, keď je za nami, získame jeden zdvih a on dva.

C

Licitačná metóda pri ktorej sa z dvoch najdlhších farieb ako prvá licituje kratšia a až potom dlhšia farba.

 • carryover

Prenos výsledkov z jednej fázy súťaže do ďalšej fázy. Napríklad po skončení základnej časti ligy hranej každý s každým sa v českej lige do KO fázy prenáša rozdiel Impov zo vzájomného zápasu zo základnej časti.

 • celoherný záväzok (celá hra, hra) en: game pl: koncowka, dograna

Záväzok v ktorom je súčet bodov za vylicitované zdvihy 100 a viac. Splnené celoherné záväzky sú osobitne prémiované, v prvej hre +300 bodov, v druhej hre +500 bodov.

 • claim (čítaj klejm)

Vyjadrenie nároku na určitý počet zdvihov, keď už je situácia jasná.Nárok by mal byť vyjadrený popisom, ako to chce hráč hrať. Ak napríklad niekto zo súperov má ešte tromf a hlavný hráč nepovie, že dotromfuje, predpokladá sa, že si nie je vedomý toho, že niekto zo súperov ešte má tromf. Po vyslovení nároku a neúhlase súperov s nárokom, sa rozdanie nemá dohrať, ale treba privolať rozhodcu, ktorý rozhodne, či bol nárok oprávnený alebo nie. Pri vyslovení nároku, by mal hráč ukázať všetky svoje karty a pokiaľ rozhodcu hráči neprivolajú a predsa len dohrávajú, mal by svoje karty hlavný hráč nechať vyložené na stole.

 • cuebid

Konvencia slemovej zóny, v ktorej sa partneri informujú o vlastnení zádrží v licitovaných farbách.

Záväzok nedávajúci celú hru.

 • čiastočne vytromfovať ? sześciowo ściagnać atuty

Zahrať niekoľkokrát tromfovú farbu napríklad s cieľom zbaviť jedného zo súperov tromfov – nepozbaviac ich všetkých tromfov.

D

Akronym pre Double Even, Pass Odd. (kontra párny, pas nepárny počet). Konvenčná metóda dražby po zásahu na Blackwood. Pozri aj REPO

 • DOPI

Akronym  pre O je nula a I je jednotka, čiže kontra nemám žiadne eso, pas mám jedno eso a každá hláška v poradí predstavuje eso navyše. Používa sa po zásahu na Blackwood.

Zdvih získaný na vypracovanú farbu.

 • deštruktívna hláška

Hláška, ktorej účelom je znemožniť súperom efektívnu výmenu informácií (bloky, DONT, Truscot, …).

Nazývame ho tiež Jack (džek), Bub, Chlapec, Jéčko, Junák

Farba obsahujúca aspoň štvorlist.

Konvencia používaná proti otvoreniu bez tromfov. Akronym z anglického disturb no trumph.

Srdcia alebo piky. Farby kde každý zdvih nad 6 má hodnotu 30, ak je splnený nekontrovaný záväzok.

 • dražba pozri licitácia
 • dražba (hláška) mimo poradia

Obvykle neúmyselný priestupok voči pravidlám, keď hráč zadraží skôr, než naň príde rada.             Hláška môže byť prijatá súperom po ľavici previnilca a nenaseduje žiadne odškodnenie. Ak hláška prijatá nebola, dražba sa vracia k hráčovi, ktorý bol na rade a v závislosti od hlášok, ktoré odznejú, než je previnilec na rade, nasledujú rôzne možnosti, čo musí previnilá strana spraviť. Ak hláška mimo poradia nebola prijatá, hráči by vždy mali privolať rozhodcu.

 • druh záväzku denomination

Farba alebo beztromfa menované v ponuke.

Keď je linka v druhej hre a záväzok nie je kontrovaný, všetky pády majú vyššiu hodnotu ako v prvej hre, ak je záväzok kontrovaný, prvé tri pády majú väčšiu hodnotu oproti pádom v 1. hre. V prípade kontrovaného záväzku je prvý pád za 200 a každý ďalší za 300. Ak linka vylicituje celú hru a záväzok splní, získa prémiu za vylicitovanie hry v hodnote 500 oproti prémii v prvej hre 300. Podobne je to v prípade vylicitovania a splnenia slemových záväzkov.

 • družstvo

Dva alebo viac párov hrajúcich pri dvoch stoloch na opačných linkách na spoločný výsledok. Navonok zastupuje družstvo kapitán družstva.

 • dubl doubleton dubel

Dve karty vo farbe u jedného hráča. Dvojlist.

 • dvojfarebný list two-suiter

List s dvomi dominantnými farbami rozloha aspoň 5-4.

E

 • EBL

Európska bridžová liga.

 • EBU

English Bridge Union – anglická bridžová únia/anglický bridžový zväz

Manéver, ktorý dovedie obrancov do situácie, v ktorej buď musia zahrať do dvojitej šikeny alebo musia zahrať do farby, ktorej načatie zo strany obrancov je pre hlavného hráča výhodné.

 • eso ace
 • exkluzívna hláška exclusion bid

Hláška ukazujúca krátkoť v licitovanej farbe a dĺžku v zostávajúcich farbách. Napríklad otvorenie 2 v systéme Precision vraví mám singel alebo šiken v kárach, v zostávajúcich farbách mám aspoň 4 karty, ak je káro šiken, mám 5 trefov.

 • exkluzívny Blackwood

Otázka na esá, po ktorej odpovedajúci nemá do počtu es zarátať eso v licitovanej farbe. Pýtajúci sa má v danej farbe šiken. Takto možno vydražiť a uhrať malý slem s dvoma chýbajúcimi esami a veľký s jedným chýbajúcim esom.

 • expas finesse ekspas

Pokus o získanie zdvihu na nižšiu kartu než majú súperi. Tento manéver sa podarí v 50% prípadov, keď kľúčová karta súperov ja pre nás výhodne umiestnená, t. j. pred rukou s kartou bezprostredne od nej vyššou. (angl. finesse, ale zároveň finesse znamená impas). Príklad: Na ruke máme KQx a jeden z obrancov má A v tejto farbe. Farbu rozohráme zo stola. Ak súper po našej pravici zahrá A pridáme blotku, ak zahrá inú kartu zahráme dámu alebo kráľa. Obvykle je lepšie zahrať kráľa. Ak kráľ nebol pokrytý esom, je veľmi pravdepodobné, že eso má hráč po našej pravici, prejdeme na stôl a manéver zopakujeme. V tejto farbe takto získame 2 zdvihy.

F

 • farba suit, color

Trefy , kára , srdcia , piky , v prenesenom význame je aj bez tromfov farbou

 • farba vhodná na hranie ? kolor odpowiedni do gry

Farba v ktorej hráči potvrdili, že spolu v nej majú aspoň 8 kariet

 • ? ? miano

Všetky karty jednej farby od Esa do dvojky

 • farba švorlistá (päťlistá, atď.) ? kolor czterokartowy, …

Farba v ruke jedného hráča, obsahujúca presne štyri (päť atď.) kariet

Karta od Esa po Dolníka

 • figúra na figúru figure on figure figur na figur

Zásada najčastejšie pre obrancov, že na protivníkom zahranú figúru sa oplatí klásť vyššiu figúru a na zahranú blotku klásť blotku.

Vlastnenie aspoň 8 kariet jednej farby v súlistí.

 • Flannery

Konvenčné otvorenie 2 ukazujúce 5 list srdcový a 4 list pikový a 11-15 FB. Niektorí preferujú s takýmto listom otvárať 2.

 • Flower movement

Úprava pohybu Howell tak, že putujú len hráči a karty celý čas ležia na tých istých stoloch. Nevýhodou pohybu je, že v nedisciplinovanom poli  ľahšie uniknú neoprávnené informácie a hráči  ľahšie zistia, ktorého rozdania sa to týka. Ďalšou nevýhodou je, že na to treba viac stolov. Výhodou je, že by mala byť nižšia chybovosť, nemalo by dochádzať k odohraniu iných rozdaní a takto možno zorganizovať nekonečný Howell, keď sa priebežne odohrané rozdania vymieňajú za nové rozdania.

Prikazovať (nejakou hláškou) partnerovi pokračovať v licitácii

Konvenčná hláška 1NT po otvorení 1/. Otvárajúci povinne licituje ďalej ukazujúc kvalitatívne a kvantitatívne vlastnosti svojho listu.

 • forsujúca hláška

Hláška, ktorú partner nesmie spasovať

 • forsujúci Pas

1. Pas hovoriaci partnerovi, že po zásahu súpera ešte musí dražiť buď kontru, rekontru alebo ponúknuť nejaký záväzok.

2. V pas systémoch je Pas, ak ešte nebola otvorená licitácia, silnou hláškou. Šetrí sa tak licitačný priestor, na druhej strane súperi dostávajú možnosť dražbu deštruktívnym spôsobom otvoriť. V bežných turnajoch sú pas systémy v súčasnosti zakázané.

 • free bid

Dobrovoľná hláška na nesforsovanej pozícii, keď nás zásah súpera oslobodil od povinnosti  čosi ponúknuť. (v slovenských textoch, by sme to možno mohli písať poslovenčene fríbid)

 • negatívny free bid (tiež neforsujúci free bid)

Dobrovoľná hláška ponúkajúca novú farbu po zásahu súpera, ktorá partnera neforsuje. Hoci ide o prirodzenú hlášku, podľa súčasných pravidiel alertovania, by sa mala alertovať, keďže súperi môžu očakávať, že hláška nebude partnerom odpasovaná.

G

 • Gambling 3NT

Otvorenie 3NT s veľmi dobrou aspoň 7 listou lacnou farbou. Umožňuje uhrať 3NT na málo bodov, ak partner drží ostatné farby a má aspoň jednu kartu v našej farbe. Inak má blokujúci účinok a partner povinne draží 4, poprípade so silným listom 5, ktoré otvárajúci odpasuje, ak má trefy alebo opraví na kára. Hláška 4 je otázkou na singla. Otvorenie 3NT gambling by sa malo alertovať.

H

 • hlavný hráč en:declarer rozgrywajacy (vydražiteľ)

Hráč ktorý zohráva kontrakt. Hráč, ktorý na danej linke, ako prvý ponúkol farbu konečného záväzku.

 • hláška en:bid odzyvka v licytácji

Deklarácia vo forme stupeň-farba, oznamujúca cieľ získať na linke počet zdvihov rovnajúci sa stupeň+6, ak tromfom bude navrhovaná farba. Hláškami sú aj Pas, Kontra a Rekontra.

 • taktické hlášky ? odzywki o charakterze taktycznym

Hlášky väčšinou na vyššom stupni než je najnižšia možná, ktorých cieľom je predovšetkým sťažiť súperom licitáciu.

Manéver v ktorom impasujeme naraz dve chýbajúce nesusediace karty, napr. KJ je u súperov a my na jednej strane linke máme AQ10, z druhej strany vynesieme do tejto farby a ak súper pridá kartu nižšiu ako J, zahráme 10, ak pridá J zahráme Q, ak K zahráme A. Pravdepodobnosť, že obidve chýbajúce karty sú na pre nás výhodnej pozícii je 25%, že je tam jedna je 50%, že obe sú na nepriaznivom mieste je 25%. Máme teda 75% šancu, že v tejto farbe získame aspoň dva zdvihy a 25% šancu, že v nej získame tri zdvihy.

Karta od A po 10. V niektorých variantoch nesúťažného bridžu sa prideľujú špeciálne prémie za vlastneneie všetkých honérov v jednej farbe na jednej ruke.

Špecifický spôsob pohybu hráčov a boardov v párovom turnaji. V takom prípade hrá každý pár proti každému páru. Pohyb párov a boardov je rozpísaný na tabuľkách uložených na stoloch – stolových lístkoch, alebo páry dostanú sprievodcovský lístok, kde majú napísané v ktorom kole kde hrajú.

Časť hry v rubbrovom bridži, skladajúca sa z jedného alebo viacerých rozdaní, ktorá sa končí v momente, keď jedna zo strán získa spolu aspoň 100 bodov pod čiarou.

Spôsob hodnotenia, ktorý sa snaží eliminovať „šťastie“, keď hrajú iba štyria hráči a nemajú sa s kým reálne porovnať. Porovnávajú sa s fiktívnym štatistickým párom. Spočíta sa celkový počet figúrových bodov na silnejšej linke a dosiahnutý výsledok sa porovná s tabuľkovou hodnotou, ktorá hovorí, aký výsledok sa priemerne dosahuje s takto silnou kartou aj v závislosti od stavu hier. Keďže ide o štatistiku, stáva sa, že celú hru vylicituje a uhrá pár s malým počtom bodov, čím získa veľa impov a inokedy na linke, kde je 27 bodov, sa celá hra nedá v žiadnom prípade uhrať a veľa Impov stratí. Napriek tomu je hra proti tabuľke obľúbená a na veľký počet rozdaní „spravodlivá“.

 • hrať z ruky ? grać z reki

Vynášať kartu zo strany hlavného hráča

 • hrať zo stola ? grać ze stolu [z dziadka]

Vynášať kartu zo strany stola.

Hrozba je naša menšia karta, ktorá sa stane vysokou, ak súper bude prinútený zbaviť sa kľúčovej karty v niektorej hroziacej farbe. Pozri aj skvíz.

 • fiktívna hrozba

Niekedy môžeme na stole, na ktorý máme prechod, ponechať kartu, ktorá bude u obrancov evokovať fiktívnu hrozbu. Snažia sa ponechať si zádrž v tejto farbe a nesprávne zahodia karty v iných farbách.

CH

 • chicago

Variant spôsobu vyhodnocovania rozdaní.

 • chybná krabica fouled board

1. akékoľvek porušenie pôvodného stavu rozdania: nesprávny počet kariet, vymenené karty, aspoň dve karty rovnakej hodnoty a farby, karty s rôznymi rubmi,… Keď hráči zistia nezrovnalosť, treba ihneď privolať rozhodcu.

2. Rozdanie, ktoré sa aspoň raz zohrá s iným rozložením kariet, než bolo odohrané na ostatných stoloch. Ak sa na pokazenie rozdania príde pozde, výsledky rozdania sú vyhodnotené osobitne pre pôvodné rozloženie kariet a pre pokazané rozloženie kariet a použije sa niektorá z metód prepočítania takýchto výsledkov. Ak sa na narušenie rozdania príde včas, hráči ktorí nemohli rozdanie regulérne zohrať získajú AVE+ a rozdanie sa zrekonštruuje do pôvodného stavu. Rozhodca by mal zistiť vinníka a prideliť mu procedurálnu pokutu.

I

 • IMP (International Match Points)

Spôsob hodnotenia výsledkov v porovnávacom bridži, používaný najmä pri súťažiach družstiev. Rozdiel dosiahnutých výsledkov v totálnych bodoch sa prevedie podľa prevodovej tabuľky na IMPy. Prevodová tabuľka je regresívna. Na nižších stupňoch sú rozpätia jednotlivých úrovní menšie na vyšších stupňoch väčšie. Napr. 1 IMP= 20-40 TP, 7 IMP=270-310, 20 IMP=2250-2490.

Pokus získať zdvih pomocou karty, ktorá je nižšia než majú súperi. Tento manéver sa podarí v 50% prípadov, keď kľúčová karta súperov je na pre nás výhodnom mieste, t. j. pred rukou s kartami: bezprostredne od nej nižšou a bezprostredne vyššou.

 • individuál

Hovorový názov pre súťaž jednotlivcov. Hráč má v každom kole iného partnera a iných súperov.

 • informácia

Bridž je hrou, ktorej podstatou je verejné (v rámci stola) odovzdávanie si informácií o listoch partnerov, aby mohli stanoviť optimálny záväzok, alebo aby prípadne  mohli úspešne brátniť. Keďže výmená informácií je otvorená. odovzdaním informácie partnerovi zároveň odovzdávate informáciu aj súperom. Preto treba nájsť kompromis, ktoré informácie partnerovi odovzdať a ktoré nie. Ak ste už zistili, že treba hrať hru a v ktorej farbe a slem je vylúčený, nemá zmysel partnerovi oznamovať a tu mám singel, alebo aj v tejto farbe som dlhý.

 • neoprávnená informácia

Každá informácia, ktorú hráč získa v rozpore s pravidlami. Napríklad vyjde fajčiť a tam sa niekto rozpráva o sleme a ako sa mal splniť. Väčšina neoprávnených informácií však vzniká priamo pri bridžovom stole. Zapojenie sa do dražby mimo poradia, nesprávne vysvetlenie hlášky, oprava partnerovho vysvetlenia, zahranie karty mimo poradia. Ak hráč získal neoprávnenú informáciu, mal by o tom informovať rozhodcu, ak by však privolaním rozhodcu odovzdal neoprávnenú informáciu partnerovi, mal by s privolaním rozhodcu vyčkať do doby, keď bude táto informácia pre partnera irelevantná.

 • oprávnená informácia

Oprávnenou informáciou sú všetky informácie o rozdaní získané legálnym spôsobom. Informácia, ktorá je pre súperov neoprávnenou, odovzdali si ju porušením pravidiel, je pre neprevinilú linku oprávnenou informáciou. Súperi neoprávnenú informáciu nesmú použiť, vy však môžete využiť všetky oprávnené informácie.

 • inverted minor

Partnerská dohoda, v ktorej jednoduché zvýšenie otvorenia v lacnej farbe znamená silu a zvýšenie skokom slabosť. U silného listu sa tak šetrí licitačný priestor, u slabého zmenšujeme licitačný priestor súperom.

Pozvanie partnera do celoherného alebo slemového záväzku. Partner toto pozvanie zhodnotí a, ak má rezervu, zalicituje celú hru alebo slem, ak nemá rezervu spasuje alebo draží uzhodnenú farbu na najbližšom možnom stupni, ak bol invit na inej farbe.

J

 • jack jack walet

Pozri dolník

 • Jacoby 2NT

Konvencia, v ktorej sfitovanie drahej farby so silným listom (13+ FB) oznámime umelou hláškou 2NT. Otvárajúci slabý list ukáže skokom na celú hru, inak sa ukazujú kontroly, jednotlivých farieb.

 • Jacoby transfer

Konvenčné hlášky po otvorení 1NT alebo 2NT, kde hlášky 2, 2,2 sú príkazom partnerovi, zadraž najbližšiu farbu na najbližšom stupni teda: 2, 2, 3. Ďalšiu dražbu riadi odpovedajúci.

 • jednofarebný one-suiter

List s jednou dlhou farbou päťlist a viac.

 • juh south

K

 • kapitán

Vedúci družstva. Kapitán môže byť hrajúci, alebo nehrajúci. Rozhoduje o nasadení hráčov do zápasu, komunikuje s kapitánmi ostatných družstiev, podpisuje výsledok zápasu, komunikuje s rozhodcom.

 • káro diamond

Jedna z farieb, hierarchicky druhá najnižšia. Symbol 

 • karta en:card
 • karta v inej farbe ? karta nie do koloru

Karta zahraná v inej farbe, než je prvá karta zdvihu.

 • kibic

Divák. Kibic musí byť počas licitácie a zohrávky ticho. V družstevných zápasoch sa môže dívať iba v zatvorenej miestnosti.

 • klamlivá hláška

Úmyselné a podstatné odchýlenie sa od predpokladanej honérovej sily alebo dĺžky v licitovanej farbe. Bluf.

Také zahranie, ktoré súperov necháva v neistote alebo im sugeruje klamlivú predstavu o rozdaní. Napríklad po štarte dámou, ak má hlavný hráč A aj K, mal by ju vziať esom, vynášajúci hráč nebude vedieť, kto má kráľa. Alebo, ak pri odhadzovaní na vypracovanú farbu zahodí figúru, ktorá by beztak nezískala zdvih a ponechá si blotku, súperi často hrajú v presvedčení, že už v danej farbe nič nemá a zbavia sa kariet v tejto farbe, ponechávajúc si zádrže vo fiktívnej hrozbe. Hlavný hráč nakoniec získa zdvih na utajenú blotku.

 • klamlivý výnos

Partneri majú väčšinou  dohodnuté, akým spôsobom vynášajú napríklad AKx , KQx, QJxx (tučne sú označené vynášané karty). Keď sa hrá vysoký záväzok väčšinou malý alebo veľký slem, partner môže vyniesť neštandardne s cieľom oklamať hlavného hráča. Napríklad z KQx vynesie Q namiesto K, z čoho hlavný hráč môže usúdiť, že kráľa má druhý z obrancov, tejto predstave prispôsobí zohrávku a vykladaný záväzok padne. Klamlivý výnos môže použiť aj hlavný hráč, keď zohráva záväzok BT, v jednej z farieb nemá zádrž, ale v ostatných farbách nemá dostatok zdvihov, ak ich bude rozohrávať sám. Preto sám rozohrá farbu, v ktorej nemá zádrž, súperi si pomyslia, že si ju chce vypracovať a rozohrajú inú farbu, čím mu zadajú chýbajúci zdvih. Účinné najmä, ak sa ukázalo, že štart bol pre obrancov zlý.

 • Kniha

Keďže je dokopy v hre 13 zdvihov, jedna zo strán musí získať apoň 7 zdvihov. Prvých šesť zdvihov tvorí minimálny základ nazývaný kniha. Pri licitácii sa preto licituje iba počet zdvihov, ktorý sa linka zaväzuje splniť prevyšujúcich knihu. Hláška 1 potom hovorí, že získame aspoň 7 zdvihov, ak tromfy budú trefy a budeme zohrávať záväzok, 7 hovorí, že získame všetkých 13 zdvihov, ak tromfy budú piky.

 • kolo session

Dlhšia časť súťaže, počas ktorej majú hráči zohrať počet rozdaní určený organizátorom. V párových turnajoch sa kolo skladá z aspoň 10 rozdaní, obvykle sa skladá z približne 26 rozdaní. Hráči termín kolo často používajú aj na označenie zostavy.

 • komplexné body

Zhodnotenie listu nielen figúrovými ale aj rozlohovými bodmi. Po sfitovaní farby, ak má partner s kratšími tromfmi singel alebo šiken, môže si za ne pripočítať rozlohové body.

 • komunikácia communication

1. Možnosť prechádzať z jednej strany linky na druhú stranu, umožňujúca vypracovať si farbu a dohrať na vypracovanej farbe alebo umožňujúca uskutočniť rôzne herné manévre: impas, expas, skvíz, prebíjanie, …

2. Výmena informácií medzi partnermi. Musí prebiehať iba legálnymi prostriedkami a musí byť verejná.

Hra na konci zohrávky, keď už zostáva málo kariet. Hlavný hráč premyslenou zohrávkou môže donútiť obrancov, aby mu zadali zdvih, na ktorý pôvodne nemal nárok. Napr. vpustka a vynútený výnos alebo skvíz.

 • konštruktívna hláška

Hláška ktorej cieľom je nájsť čo najlepší záväzok pre našu linku.

Hláška s významom zdvojnásobujem zápis (kontra môže byť aj umelou hláškou).

 • informačná kontra

Kontra, ktorou partnera informujeme o svojom liste.

 • negatívna kontra

Kontra partnera otvárajúceho na zásah do licitácie. Informuje partnera, že nemá vlastný päťlist, má 7-10 bodov a má štvorlist v druhej nelicitovanej drahej farbe a najmenej trojlisty v nelicitovaných farbách.

 • objasňujúca kontra ? kontra objaśniajaca

Kontra používaná s listom prisilným na iný zásah.

 • ponuková kontra take-out double

Kontra ktorou partnerovi oznamujeme, krátkosť v doteraz licitovanej farbe, (farbách) a že máme najmenej po tri karty v zostávajúcich farbách, zároveň mu oznamujeme, že nemáme vlastný päťlist.

 • trestná kontra penalty double kontra karna

Kontra, ktorou chceme vytrestať súperov, keď vylicitovali záväzok, ktorý nemôžu splniť. Trestnú kontru dávajte len vtedy, keď ste rozhodnutí kontrovať každý ďalší záväzok súperov inak dajte trestný pas. Trestnou kontrou dávate súperovi informáciu, ktorú môže využiť pri zohrávke a keďže na základe tejto informácie tuší, ako sú rozdelené karty u súperov, môže záväzok splniť, keby ste kontru nedali, tak by padol.

 • výnosová kontra

Keď súper licituje umelú hlášku, kontrou na túto farbu partnera informujeme, že v nej niečo máme a keď bude na výnose, mal by ju otvoriť. Pár môže byť dohodnutý na špeciálnych výnosových kontrách, napr. keď súperi skončili v záväzku 3BT, kontra od partnera, ktorý nebude štartovať hovorí „Partner štartuj prvou farbou stola“, ak stôl nelicitoval žiadnu farbu (1BT – Pas – 3BT – Kontra), kontra hovorí „Partner štartuj trefom“

 • vyvolávajúca kontra take out double kontra wywolawcza

Kontra na prirodzenú hlášku súperov používaná väčšinou po otvorení súpera, ktorej cieľom nie je zdvojnásobenie zápisu, ale nájdenie fitu v niektorej z nelicitovaných farieb.

1. zádrž. 
2. Eso a Kráľ. V niektorých systémoch sa licitujú kontroly, počet bodov v kontrolách, A – 2, K – 1.
 • konvencia convention konwencja konvence

1. Umelá hláška alebo séria hlášok s iným významom než ukázať licitovanú farbu, trestne kontrovať alebo rekontrovať. Pozri konvenčné hlášky.

2. Hra obrancu dávajúca informáciu na základe dohody a nie úsudku. Takáto dohoda však nesmie byť šifrovanou informáciou.

Na konvenčnej karte je stručne popísaný licitačný systém páru. Všetky otvorenia s rozpätiami bodov, s rozlohami a odpoveďami, spôsob markovania, spôsob vynášania a všetky konvencie. Pár, ktorý sa zúčastňuje turnaja by mal mať vyplnenú konvenčnú kartu. Keď ju nemá a dôjde k nejakému nedorozumeniu, ktoré poškodí súperov, rozhodca väčšinou rozhodne v prospech súperov. Ak vysvetlenie hlášky partnerom bolo v súlade s konvenčnou kartou (partner sa pri licitácii pomýlil alebo blufoval), rozhodne v náš prospech.

 • krabica (board) board rozdawanie
1. Náhodné pridelenie kariet jednotlivým hráčom na začiatku rozdania, každému po 13.
2. Úschovňa na karty so štyrmi priehradkami, umožňujúca zachovanie jednotlivých listov u jednotlivých svetových strán (N,E,S,W). Na každej krabici sú aj informácie o tom, v ktorej hre sú jednotlivé linky a kto otvára dražbu. Karty sa zamiešajú iba na začiatku turnaja a potom krabice predpísaným spôsobom kolujú. Takto možno porovnať, kto dosiahol aký výsledok s tými istými kartami. Za krabicu sa niekedy pokladá oboje, čiže obal aj s obsahom.
 • kráľ king
 • krátkosť short krótkość

Šiken alebo singel. V niektorých kontextoch krátkosť môže byť už dvojlist.

 • krížové prebíjanie cross-ruff play gra na obustronne przebitki

Zohrávka spočívajúca v tom, že striedavo prebíjame z ruky a zo stola. V ideálnom prípade získame na všetky tromfy linky zdvihy.

L

 • lavinthal

Systém odhodov, v ktorom hráč markuje partnerovi ním preferovanú farbu podľa zásady, že vysoká karta ukazuje vyššiu farbu a nízka karta nižšiu farbu. Lavinthal možno použiť aj v situácii, keď sa hrá farebný záväzok, partner vyniesol eso alebo kráľa a na stole je singel v tejto farbe. Nemá zmysel markovať pokračuj alebo nepokračuj, keď je zrejmé, že pokračovať nemá zmysel. Preto partnerovi pomocou lavinthalu namarkujeme, ktorú farbu má rozohrať, napríklad, ak tromfy sú piky a partner vyniesol A, zahraním malej karty markujeme „Zahraj tref“, zahraním veľkej karty „Zahraj srdce“. Malými kartami sú 2 až 5, veľkými 7 až 10, karta 6 je neutrálna, respektíve na základe vlastných kariet, kariet stola a karty ktorú priloží hlavný hráč z ruky, často môžeme vyvodiť záver, či to bola malá alebo veľká blotka. Niekedy je 7 či dokonca 9 najnižšia blotka partnera, inokedy je 5 alebo 4 jeho najvyššia karta, takže nemusíme správne pochopiť jeho marku. Účinnou protihrou  hlavného hráča je nepridať do zdvihu z ruky najnižšiu kartu, ale vyššiu, čím sťaží správne prečítanie marky. (Niekedy možno použiť lavinthal na klamlivú hru, keď predpokladáme napríklad, že náš partner má v tejto farbe figúru a našou falošnou markou zmätieme hlavného hráča, impas zahrá na opačnú stranu a náš partner získa zdvih. V 99% prípadoch by sme ale mali markovať pravdivo, pretože hrozí, že namiesto hlavného hráča oklameme partnera a ten v dobrej viere vynesie do namarkovanej farby.)

 • licitácia (dražba) bidding licytacja

Súperenie párov na začiatku rozdania o výber druhu záväzku a o to, ktorá linka a na akom stupni bude zohrávať záväzok.

 • jednostranná licitácia ? licytacja jednostronna

Licitácia v ktorej jedna linka celý čas pasuje.

 • obojstranná licitácia

Licitácia v ktorej licitujú obe linky.

 • súťažná licitácia (súťažná dražba) competitive bidding

Obojstranná licitácia je, keď obe linky majú približne rovnako silné karty a bojujú o to, kto bude zohrávať čiastočný záväzok, ktorý sa dá splniť. Vo výhode je linka, ktorá má vyššiu farbu napríklad piky voči srdciam. Ak chcú súperi zohrávať musia sa vyšplhať o jeden stupeň vyššie, čo už môže byť privysoko a záväzok nesplnia.

 • licitácia po zásahu ? licytacja po interwencji

Licitácia v situácii, keď sme otvorili licitáciu a protivník do nej zasiahol.

 • licitácia v obrane ? licytacja w obronie

1. Licitácia v situácii, keď súperi otvorili licitáciu

2. licitácia záväzku, o ktorom predpokladáme, že budeme padať, ale za menej, než je záväzok vylicitovaný súpermi

 • licitačný priestor bidding space

Počet stupienkov, ktoré zostávajú pre bezpečnú výmenu informácii počas licitácie. Blokujúce otvorenie uberá súperom licitačný priestor a sťažuje im efektívnu výmenu informácii. V jednostrannej licitácii dražba skokom uberá licitačný priestor vlastnej linke, preto by takéto skoky mali na dôvažok prinášať vyššiu sumu informácií.

 • limitovaná hláška

Hláška, ktorá je zhora limitovaná z hľadiska FB.  1-1 6+ FB, otvárajúci musí ešte apoň raz dražiť, pričom by mal zúžiť pôvodné bodové rozpätie. 1-1NT. Odpovedajúci sa limitoval na najviac 10 FB a otvárajúci by mal ďalej dražiť na základe bilancie. S dolným  limitom otvorenia či zopakovať trefy na najbližšom stupni, …

 • linka line
1. hráči sediaci pri tom istom stole na NS tvoria linku Sever – Juh, sediaci na EW – tvoria linku Východ – Západ, hráči sediaci na jednej linke sú partneri, hráči sediaci na druhej linke sú ich súperi. V oficiálnych slovenských pravidlách sa namiesto linka používa termín strana, podľa mňa je však zaužívaným termínom linka.
2. Všetci hráči sediaci na tej istej linke pri všetkých stoloch.
 • list hand

Súbor 13 kariet, ktoré má hráč vo svojej ruke. Niektorí bridžisti preferujú termín ruka.

M

Spôsob klasifikácie výkonnosti hráčov. Je to celoživotné kumulatívne hodnotenie hráča. Skladá sa z bezfarebných, čiernych, strieborných a zlatých bodov (v rôznych zväzoch majú rôzne počty a druhy MB). Orientačne tretina hráčov získa v každom turnaji majstrovské body za umiestnenie. V každom štáte majú bridžové zväzy vlastný systém klasifikácie úrovne majstrovstva hry. Slovenské pravidlá prideľovania MB.

 • malá

Pokyn hlavného hráča tichému, aby zo stola zahral najnižšiu kartu vo farbe zdvihu. Vyslovením iba názvu farby, tiež dáva pokyn na zahratie najnižšej karty stola.

 • malá karta (blotka) small card blotka

Karta od deviatky po dvojku. Navrhujem prebrať z poľštiny výraz blotka (mnohí naši bridžisti ho beztak používajú), odvodený pravdepodobne zo slova bloto – blato. Desiatka je na pomedzí medzi malými kartami a figúrami.

 • malá-veľká low-high

Pozri markovanie

 • malý slem slam szlemik

Vylicitovaný a splnený záväzok na 6. stupni (12 zdvihov)

 • mariáš ? mariasz

Kráľ a dáma v jednej farbe na jednej ruke.

Systém informovania partnera obvykle pomocou blotiek, ktorým partnerovi oznamujeme, či si prajeme aby pokračoval vo farbe ktorú vyniesol, alebo v prípade, že farbu rozohráva hlavný hráč, informujeme ho o počte svojich kariet v danej farbe. Pozri aj lavinthal. Väčšinou je markovanie založené na spôsobe veľká-malá a malá-veľká, ale sú aj systémy párna blotka, nepárna blotka v kombinácii s malou alebo veľkou.

 • marka kvalitatívna

Pridanie karty, ktorá naznačuje či hráč chce alebo nechce, aby partner pokračoval v danej farbe, v súlade s prijatým systémom markovania. Ak je marka kladná, partner v nej má figúry alebo v BT dĺžku alebo, vo farebnej hre, dubl. Ak je záporná, nevylučuje figúry, ale nechce aby sa v nej pokračovalo a chce, aby sa otvorila iná farba.

 • marka kvantitatívna

Pridanie karty, ktorá má pomôcť zistiť partnerovi rozloženie kariet v danej farbe.

 • markovanie naturálne standard carding zrzutki naturalne

Systém markovania, v ktorom kladná marka sa dáva vysokou blotkou; vysoká blotka ukazuje taktiež párny počet kariet vo farbe.

 • markovanie obrátené UDCA zrzutki odwrotne

Systém markovania, v ktorom kladná marka sa dáva malou blotkou; malá blotka taktiež ukazuje párny počet kariet vo farbe.

 • markovanie odhodom

Keď nemáme žiadnu kartu vo farbe zdvihu a neprebíjame tromfom, môžeme dohodnutým spôsobom partnerovi namarkovať, čo si prajeme. Jeden zo spôsobov je Lavinthal. Ďalší spôsob je, že odhodením veľkej blotky partnerovi markujeme „do tejto farby nechoď“ a odhodením malej blotky „poď do tejto farby“ alebo naopak. Odhodením esa partnerovi oznámime, mám ešte kráľa, túto farbu budem držať ja a ty môžeš zahodiť všetky karty tejto farby – pokiaľ na porazenie záväzku potrebujeme už len jeden zdvih.

 • Medzinárodné súťažné body pozri IMP
 • Michaels

Konvenčná hláška ukazujúca dvojfarebný dražbou súperovej farby otvorenia. 1-2  alebo 1-2 obe drahé farby. 1-2 piky a lacná farba. 1-2 srdcia a lacná farba. Túto sériu konvencií uzatvára 1/ – 2NT obe lacné farby. Táto hláška sa nazýva neobvyklé 2NT.

 • Minibridž

Zjednodušená varianta bridžu, v ktorej draží len jedna linka. Samotná zohrávka je rovnaká, ako v bridži. Táto varianta bridžu by mala nalákať potencionálnych záujemcov o bridž.

 • misfit (chýbajúci fit)

Hovoríme, že v rozdaní na linke je misfit, keď v ňom linka nemá žiaden fit (napr, 5521 voči 1255). Hlavne slabšie páry v prípade misfitu nevedia včas vypnúť licitáciu a tvrdohlavo opakujú svoje farby, až skončia na vysokom stupni a spadnú. V niektorých rozdaniach sú misfity na oboch linkách a Čierneho Petra má linka, ktorá ponúkla konečný záväzok.

 • Mitchell

Mitchell je špecifický spôsob pohybu hráčov a boardov v párovom turnaji. Obvykle sa používa sa, ak je v turnaji viac než 6 stolov. Hráči linky NS väčšinou celý čas sedia a hráči linky EW sa pohybujú o stôl nahor, krabice s rozdaniami sa pohybujú o stôl nadol. Ak sa hrá jednokolový turnaj, buď sa zvlášť vyhodnotia výsledky hráčov linky NS a EW, alebo sa cca. po dvoch tretinách kôl vymenia linky, ale hráči ktorí sedeli sedia i naďalej.

 • Mixy

Párový alebo družstevný turnaj, v ktorom jeden z partnerov je muž a druhý žena, pričom všetci muži sedia na rovnakých svetových stranách obvykle na N a E a ženy na opačných.

 • MOSCITO

MOSCITO je moderný umelý licitačný systém.

 • MUD (akronym z Middle-Up-Down.)

Mud je výnosová konvencia, keď z troch blotiek obrancovia vynášajú strednú kartu a pri znovuzahraní tej istej farby obranca priloží najvyšiu. Takto pri opakovanom zahratí farby, druhý obranca vie, či mal partner trojlist a s veľkou pravdepodobnosťou vie, či mal  dubl. Zároveň vie dopočítať rozlohu hlavného hráča.

 • Multi

Umelé otvorenie 2, ktoré obsahuje niekoľko druhov listov. Jeden z nich je drahý šesťlist do 11 FB, druhý pravidelná rozloha a sila 20-21 FB a v závisloti od dohody partnerov môže obsahovať ešte iné druhy listov.

N

 • na rade turn

Správny čas, keď je hráč oprávnený dražiť alebo pridať kartu do zdvihu.

 • nadbitie overruff nadbitka

Prebitie vyšším tromfom než prebil protivník.

 • nadzdvih (nadvýška) overtrick nadróbka

Každý zdvih získaný navyše oproti deklarovanému záväzku.

 • nadvýška

1. nadzdvih

2. rezerva v liste pri licitácii, ktorá umožňuje získať viac zdvihov než sme partnerovi doteraz sľúbili

 • najvyššia karta ? forta

V danom momente hry najsilnejšia karta vo farbe, môže to byť napríklad dvojka, ak už boli odohrané všetky karty danej farby. (bolo by vhodné zaviesť nejaký jednoslovný slovenský termín)

 • náprava

Nápravné opatrenie aplikované rozhodcom po nezrovnalosti. Po niektorých taxatívne vymenovaných nezrovnalostiach je náprava jednoznačne daná alebo si neprevinilá strana môže vybrať z ponúkaných možností nápravy a po dohraní rozdania už nenasleduje žiadna ďalšia náprava. Iné nezrovnalosti sú na voľnom posúdení rozhodcu, keď po dohraní rozdania môže upraviť výsledok dosiahnutý pri stole.

 • nastreliť záväzok

Vydražiť konečný záväzok (obvykle celú hru či slem) bez dostatočných informácií o liste partnera.

 • nátlaková hra pozri skvíz
 • nebezpečný súper dangerous opponent niebezpieczny przeciwnik

Hráč obrannej linky, ktorého zahranie môže spôsobiť hlavnému hráčovi väčšiu škodu. Snažíme sa, aby sa nedostal do zdvihu. Ak napríklad môžeme robiť impas na obidve strany, zahráme tak, aby, ak impas nesedí, zdvih nezískal nebezpečný súper.

 • nedostatočná ponuka

Ponúknutie nižšieho či rovnakého záväzku, než bol naposledy ponúknutý. Je to porušenie pravidiel a hráči by mali privolať rozhodcu. Hráč, ktorý je na rade môže nedotatočnú ponuku prijať licitovaním ľubovoľnej dostatočnej ponuky, či hlášok Pas, kontra a rekontra. Ak nedostatočnú ponuku neprijme, rozhodca hráča, ktorý ponúkol nedosstatočnú ponuku poučí, aké má možnosti a aké konzekvencie z jeho následnej dražby vyplynú. Obvykle, ak ponúkne rovnaký druh záväzku na dostatočnom stupni, žiadne následky nedostatočná ponuka nemá.

 • negat negat negat

Umelá hláška, ktorá oznamuje slabý list. V systéme WJ hláška 1 káro po otvorení 1 tref, v systéme SAYC 2 kára po otvorení 2 trefy (v SAYC môžu byť 2 kára aj vyčkávacou hláškou).

 • negatívna marka negative carding

Marka, ktorá partnerovi hovorí: „V tejto farbe nepokračuj.“

 • nepravidelný list unbalance

List obsahujúci krátke farby.

Každé úmyselné či neúmyselné porušenie pravidiel. Okrem iného môže byť nezrovnalosťou: výnos s nesprávnej strany či predčasné pridanie karty do zdvihu, dražba mimo poradia, nedostatočná ponuka, nesprávne vysvetlenie hlášky partnera, nealertovanie konvenčnej hlášky, alertovanie prirodzenej hlášky, oprava vysvetlenia partnera, odohranie rozdania proti nesprávnym súperom, odohranie nesprávneho rozdania, … Ak došlo k nezrovnalosti, mal by byť čo najskôr privolaný rozhodca.

 • nula

1. Keď sa hrá na Topy, najhorší zápis na linke.

2. Keď sa hrá na impy, tak je to dosiahnutie priemerného výsledku.

O

 • obrana defens obrona

Hra obrancov. Snaha o porazenie záväzku, alebo aspoň snaha, aby hlavný hráč nezískal nadzdvihy. V turnaji hranom na Topy, ak obrancovia vidia, že je malá šanca na porazenie záväzku sa snažia zabrániť nadzdvihom, zabránenie nadzdvihu môže znamenať výsledok blízky Topu, napriek splneniu záväzku, každý nadzdvih priblíži obrancov k nule. V prípade hodnotenia na Impy sa snažia využiť aj najmenšiu šancu na porazenie záväzku. Zadaním nadzdvihu stratia 1 Imp, porazením záväzku získajú aspoň 5 Impov.

 • obranca defender obrońca

Hráč páru, ktorý zabraňuje splneniu záväzku.

 • obrátený stôl dummy reversal odwrócona reke

Mnohonásobné prebitie z ruky obsahujúcej viac tromfov, až do situácie, keď je viac tromfov na strane, ktorá ich pôvodne mala menej.

 • odblokovanie deblocking

Zahranie ktorým zabránime zablokovaniu farby. Napr. schválne podhodenie kráľa do partnerovho alebo súperovho esa.

 • odhod (zhodiť kartu) discard wyrzucić karte

Priložiť kartu nie vo farbe výnosu, ale neprebiť tromfom. Odhod sa často používa na markovanie. Hlavný hráč ho použije, ak hrozí, že zabitím by stratil tromfovú kontrolu, alebo že by ho druhý obranca prebil.

 • odpovedajúci ? odpowiadajacy

Partner otvárajúceho.

 • odpoveď answer odpoviedź

1. Po otvorení prvá hláška partnera otvárajúceho.

2. Hláška po umelej hláške partnera, ktorá je otázkou. Napr. každá hláška po 4NT Blackwood.

 • oprava farby

Ak partner licitoval dve farby a ako druhú licitoval takú, ktorá nám menej vyhovuje, opravíme farbu zalicitovaním partnerovej pôvodnej farby na najnižšom možnom stupni. Touto opravou nesľubujeme osemlistý fit, iba vyberáme menšie zlo!

 • osem vždy, deväť nikdy Eight ever, nine never

Bridžová sentencia hovoriaca kedy impasovať a kedy neimpasovať dámu, ak máme na linke AKJ. S ôsmimi kartami vraj impasovať máme a s deviatimi nie. Skúsenejší hráči túto zásadu niekedy ignorujú, ak majú indície, prečo by ju dodržať nemali.

 • otázka

Umelá hláška, ktorou sa partnera pýtame na kvalitatívne alebo kvantitatívne vlastnosti jeho listu. Napr. otázka na esá, krále, tromfovú dámu, odvrátka alebo bubrotka v Poľskom trefe, hláška 2 po otvorení 2 precision, …

 • otvárajúci (otvárateľ) opener otwierajacy

Hráč, ktorý otvoril licitáciu.

 • otvárateľ pozri otvárajúci
 • otvorená miestnosť

V zápase družstiev miestnosť (časť miestnosti) do ktorej má prístup verejnosť a diváci môžu kibicovať. V otvorenej miestnoti domáci sedia na linke NS a hostia na linke EW.

Prvá hláška licitácie iná než PAS. Mnohí hráči nesprávne používajú miesto otvorenie licitácie termín zahájenie licitácie.

 • otvoriť licitáciu ? otworzyć licytacje

Spôsobiť svojou hláškou otvorenie licitácie.

P

 • pád (pádový zdvih) setting trick lewa wpadkova

Každý zdvih, ktorý chýbal do splnenia záväzku. V prvej hre bez kontry je za každý pád 50 bodov, v druhej 100.

 • padnúť (ležať) bez jednej [dvoj, troch atď.] ? wpaść [leźeć] bez jednej,…

Získať o jeden (dva, tri) zdvihy menej než bolo deklarované

 • partner

Spoluhráč hrajúci na rovnakej linke proti druhým dvom hráčom.

 • pas pass pas

Hláška s významom „Teraz sa nezapájam do licitácie“

 • silný pas

1. pozri vyčkávací pas
2. Umelá hláška, niektoré vysoko umelé systémy „otvárajú“ silným pasom. Keď hráč dostane silnú kartu (s ktorou WJ a Precision otvoria 1 tref a SAYC 2 trefy) „otvorí“ silným pasom. Partner musí alertovať jeho pas. Keď príde na rad partner hráča po silnom pase, musí otvoriť aj s nula bodmi, väčšinou 1 tref. Systémy silných pasov sú v súčasnosti na bežných turnajoch zakázané, pretože nepripravení bridžisti by proti nim nemali k dispozícii účinnú obranu.

 • trestný pas (tichý pohreb)

Vedomé spasovanie a ukončenie licitácie, keď hráč vie, že súperi sú v pre nich nevýhodnom záväzku, nedá trestnú kontru, ak majú kam ujsť a miesto aby padali, môžu nájsť záväzok, ktorý splnia. Aj pas je hláška a niekedy veľmi účinná.

 • vyčkávací pas trapping pas

(silný pas) Ak máme 13-15 bodov, ale našou najdlhšou farbou je farba súpera, dáme silný alebo vyčkávací pas. Počkáme si, ako sa situácia vyvrbí. Je možné, že budeme môcť neskôr dať súperom trestnú kontru, alebo ponukovú kontru partnera zmeníme na trestnú.

 • párak

Hovorový názov pre súťaž párov. Párový turnaj.

 • patton

Patton je zrýchlenou súťažou družstiev, ktorá sa hrá podobne ako súťaž párov, ale je zorganizovaná tak, aby to isté rozdanie hrali proti sebe členovia tých istých družstiev na opačných linkách. Výsledky sa zapisujú do čísla riadku zodpovedajúceho číslu stola, na ktorom sa hrá. Zápisový lístok je taký, ako v párovom turnaji. Výsledky sú vyhodnotené modifikovanou metódou BAM – prehra 0, remíza 1, výhra 2 alebo BAM + Imp. Minizápas obvykle pozostáva z dvoch až štyroch rozdaní.

 • plán

Po štarte by hlavný hráč nemal začať bezhlavo zohrávať, ale mal by si pokúsiť zapamätať karty (ak nie všetky, tak aspoň kľúčové), spočítať si počet rýchlych zdvihov a ak ich nemá dostatok, vymyslieť, ako získať dodatočné zdvihy. V beztromfovom záväzku dodatočné zdvihy získa vypracovaním dlhej farby, impasom alebo expasom. V tromfovom záväzku ich môže navyše získať prebíjaním. Pokiaľ nepotrebuje prebíjať, obvykle bude najlepšie odtromfovať, tromfovanie môže odložiť, ak tromfy potrebuje na prechody. Toto všetko sa nazýva plán, vyspelí hráči si zároveň vypracujú aj náhradné plány resp. ak ku splneniu záväzku môžu viesť dve cesty, treba zvoliť pravdepodobnejšiu, ak sa však hrajú družstvá alebo párak na impy, tak bezpečnejšiu. Súčasťou plánu by malo byť aj uvedomenie si počtu prechodov do ruky alebo do stola, ak tých prechodov nie je dostatok, niekedy je vhodné sa preventívne nejakého zdvihu vzdať, ak nám to ušetrí prechod a pomôže vypracovať farbu. Súčasťou plánovania zohrávky by tiež malo byť zhodnotenie priebehu licitácie. Ak máte na linke 25 bodov a jeden zo súperov otvoril, tak na druhého zo súperov už nezostávajú žiadne body či nanajvýš jedna dáma.

 

 • podporiť partnera ? poprzeć partnera

Zalicitovať farbu partnera na vyššom stupni, čím sa potvrdí, že majú spolu na linke aspoň osem kariet v tejto farbe.

 • poď come-on

Kladná marka na obrane vraviaca, pokračuj v tejto farbe.

 • pokazené rozdanie pozri chybná krabica
 • pokuta

Ak došlo k nezrovnalosti okrem úpravy výsledku môže rozhodca prideliť procedurálnu alebo disciplinárnu pokutu. V propozíciách súťaže môže byť navyše stanovená za vymenované priestupky finančná pokuta (alkohol na sále, používanie mobilných telefónov či iných elektronických zariadení, …).

 • disciplinárna pokuta

Disciplinárne pokuty sa prideľujú na udržanie zdvorilosti a poriadku. Môžu byť pridelené za slovné či fyzické napadnutie súpera, partnera alebo rozhodcu, za nadmernú hlučnosť, za neuposlúchnutie príkazu rozhodcu, za úmyselné porušovanie pravidiel, …

 • procedurálna pokuta

Prideľujú sa za procedurálne nezrovnalosti: nespočítanie počtu kariet, odohranie nesprávnej krabice, nealertovanie umelých hlášok, vedomé využitie neoprávnenej informácie, nedodržanie časového limitu, …

 • pokutová karta (trestná karta)

Ak jeden z obrancov pridá do zdvihu kartu nie vo farbe zdvihu, vzápätí sa spamätá a pridá kartu vo farbe zdvihu, prv zahraná karta sa stáva pokutovou kartou. Pri prvej príležitosti ju musí zahrať v súlade s pravidlami, t. j. ak získa zdvih musí ju vyniesť, ak niekto iný zahral túto farbu musí ju pridať, ak sa hrá farba, v ktorej už nemá karty, musí ju zahrať… Pokutovú kartu nechá na stole lícom hore, kým ju nezahrá. Hlavný hráč nemá pokutovú kartu, pretože tak nemohol partnerovi odovzdať neoprávnenú informáciu.

 • malá pokutová karta

Ak k odhaleniu karty došlo neúmyselne (vypadla hráčovi z listu, zahral naraz dve karty atp.) a karta bola menšia než honér, karta sa stáva malou pokutovou kartou. Partner previnilého nepodlieha výnosovej pokute, malá pokutová karta je však preň neoprávnenou informáciou. Previnilý hráč môže zahrať zo svojho listu honéra vo farbe pokutovej karty, ak honéra nemá alebo ho hrať nechce nesmie zahrať inú kartu tejto farby menšiu než honér.

 • veľká pokutová karta

Karta odkrytá úmyselne alebo neúmyselne odkrytý honér sa stáva veľkou pokutovou kartou. Previnilec musí veľkú pokutovú kartu zahrať pri prvej právoplatnej príležitosti (výnos, priznanie farby, nepriznanie farby, …). Partner previnilca podlieha výnosovým obmedzeniam. Hlavný hráč môže zakázať alebo prikázať zahranie do farby pokutovej karty. Ak toto právo využije, pokutová karta prestáva byť pokutovou kartou a previnilec ju môže vložiť späť do svojho listu. Ak hlavný hráč druhému obrancovi nezakáže ani neprikáže hrať do farby pokutovej karty, pokutová karta naďalej zostáva pokutovou kartou.

 • pole

Všetky páry hrajúce párový turnaj tvoria pole. V porovnávacom bridži keď hráme proti súperom pri našom stolíku, náš výsledok sa porovnáva s výsledkami zvyšku poľa. Všetky páry protilinky, okrem páru pri našom stolíku, sú virtuálnymi členmi nášho družstva. Ak licitujú a hrajú v danom rozdaní zle, aj keď my uhráme optimálny výsledok, môžeme v danom rozdaní stratiť. S tým istým výsledkom by sme v jednom poli mohli mať Top a v inom Nulu. Pohyb párov a rozdaní sú navrhnuté tak, aby vplyv poľa podľa možností páry nepoškodzoval ani nezvýhodňoval. Ak hrá každý s každým, tak odohráme sadu rozdaní proti každému páru a všetky páry hrajú vo zvyšku poľa s nami a proti nám približne rovnako často.

 • polopozitívna odpoveď semipozitive answer

odpoveď so 7-9 bodmi (rozpätie môže byť v rôznych systémoch rôzne)

 • poraziť záväzok ? obloźyc kontrakt

Spôsobiť, že hlavný hráč nesplní záväzok (nezíska toľko zdvihov, ako sa jeho linka zaviazala).

 • porovnávací bridž (súťažný bridž) ? brydź porównawczy

Obmena hry, v ktorej sa zúčastňuje aspoň osem hráčov, jej základom je porovnanie výsledkov dosiahnutých rôznymi pármi pri identickom rozložení kariet. Hodnotí sa na Topy,ImpyBAMy alebo VP.

 • porovnávacie hodnotenie ? zapis porownawczy

Druh hodnotenia výsledkov v porovnávacom bridži, v ktorom je hodnotenie výsledku každého rozdania nezávislé od ostatných rozdaní, ale na druhej strane jeho konečné vyhodnotenie závisí od toho, čo sa hralo pri ostatných stoloch.

 • povýšiť develop

Po odohraní figúr sa najvyššou kartou vo farbe stávajú nízke karty. Ak je súper v skvíze a má v dvoch farbách najvyššie karty, keď je donútený jednu z nich odhodiť, povýši našu kartu.

 • pozitívna odpoveď positive answer

Odpoveď po ktorej vieme, že máme prevahu bodov.

 • pracovná farba working suit

Dlhá farba v beztromfovom záväzku na ktorej si vypracujeme diaľkové zdvihy.

Bridž je hra s neúplnou informáciou, vieme ktoré karty v jednotlivých farbách majú súperi, ale málokedy vieme, ktorý zo súperov má konkrétne karty. Neraz sa musíme rozhodnúť na základe pravdepodobnosti. Vhodným načasovaním rozohrávania jednotlivých farieb, môžeme pravdepodobnosť zmeniť na istotu.

 • pravidlo „jedenásť“ rule of eleven

Ak sú partneri dohodnutí na vynášaní štvrtou zhora, pomocou pravidla jedenásť vie partner dobre odhadnúť, aké hodnoty môže v tejto farbe očakávať u hlavného hráča. Ak od čísla 11 odrátame hodnotu vynesenej karty, dozvieme sa, koľko vyšších kariet je v zostávajúcich rukách. Na základe spočítania vyšších kariet na stole a vo svojej ruke, vieme hneď zistiť koľko vyšších kariet ma hlavný hráč.

 • pravidelná rozloha balanced hand sklad zrovnowaźony

(rovnovážna, bezová rozloha) rozloha bez päťlistu a bez krátkych farieb: 4333, 4432, za takmer pravidelnú rozlohu pokladáme rozlohu 5332, s ktorou môžeme otvoriť BT, ak päťlist je v lacnej farbe a máme na to zodpovedajúci počet bodov. S drahým päťlistom väčšina systémov otvára v drahej farbe.

 • prebitok ruff

Získať zdvih prebitím tromfom.

 • prebiť tromfom ruff przebić atutem

Zahrať tromf v inej farbe, než bola prvá karta zdvihu.

 • prebrať zdvih

Hoci zdvih patrí nášmu partnerovi, dáme vyššiu kartu a preberieme od neho zdvih, aj keď sme mali nižšiu kartu. Hráč to spraví, ak chce zabrániť zablokovaniu farby alebo má na ruke porážajúci zdvih alebo chce zabrániť vynútenému výnosu partnera, … Napríklad vo farebnej hre, ak partner štartoval dámou, na stole nie je kráľ a my máme eso, väčšinou je dobré dámu prebrať esom a farbu vrátiť, ak nemáme lepšie pokračovanie (uvedené platí ak štart Q sľubuje J a vylučuje K).

 • prémia bonus

Odmena za splnenie záväzku. Za čiastočný záväzok 50, za celoherný podľa stavu hier 300 alebo 500, malý slem okrem prémie za hru podľa stavu hier 500 alebo 750, veľký slem  1000 alebo 1500. Navyše linka získa aj prípadnú prémiu za splnený záväzok s kontrou alebo s rekontrou.

 • prémiová hra ? gra premiowa

Malý alebo veľký slem. Za splnenie linka získa prémiu.

 • prepustiť ducking, hold-up przepuścić

Nepoložiť kartu, ktorá mohla vziať súperovi zdvih.

 • preventívne otvorenie pre-emptive open

pozri blok

 • príkaz (fors) forcing

Hláška, ktorá núti partnera udržať licitáciu.

 • Príkaz do hry – „partner, nesmieš spasovať, dokiaľ nedosiahneme úroveň hry“.
 • Príkaz na jedno kolo – „partner, ešte aspoň jedno kolo musíš udržať licitáciu, nesmieš spasovať“.
 • prikryť cover

Položiť na súperovu kartu, ktorá drží zdvih vyššiu kartu.

 • prvá hra non vulneabre

Stav linky, v ktorej jej prípadné pády sú menej trestané a vylicitovanie celej hry alebo prémiovej hry je menej odmenené.

R

 • rekontra redouble rekontra

Hláška s významom „Nech bude zápis štvornásobný“. Rekontra môže byť aj umelou hláškou.

 • renons

1. Šikena, list nemá v danej farbe ani jednu kartu

2. Pridanie karty nie vo farbe zdvihu, aj keď v tejto farbe má hráč kartu.

 • dokonaný renons – ak sa hráč sám nespamätá, že zahral v rozpore s pravidlami, resp. nie je upozornený ostatnými hráčmi, či nezahral renons. Ak bol renons dokonaný a dodatočne sa na to príde, je linka, ktorá vykonala dokonaný renons potrestaná v súlade s pravidlami. Ak renonsom získala zdvih, na konci sa jej odrátajú dva zdvihy, ak nezískala zdvih, na konci sa jej odráta jeden zdvih. Rozhodca však môže rozhodnúť aj inak, v závislosti od konkrétnej situácie. Obvykle je vyššie spomenuté minimálny postih, ale linka nemôže získať menej zdvihov, než už mala pred renonsom.
 • nedokonaný renons – ak sa hráč sám spamätá alebo pred odohraním celého zdvihu ho hráči upozornia na možnosť renonsu. Pozri trestná karta.

3. Štart z opačnej strany obrany, než mal byť. Hlavný hráč má štyri možnosti:

1. Výnos prijať, on sa stane tichým hráčom a hlavným hráčom sa stane tichý hráč.

2. Výnos prijať, pritom on zostane hlavným hráčom a po výnose partner vyloží svoje karty.

3. Výnos neprijať a zakázať druhému obrancovi štart v tejto farbe.

4. Výnos neprijať a prikázať druhému obrancovi štart v tejto farbe.

Z týchto možností si musí vybrať bez porady s partnerom.

Ak došlo k renonsu a hlavný hráč omylom vyložil svoje karty na stôl, odsúhlasil hoci nechtiac renons. Aby sa predišlo k renonsu, vynášajúci hráč by mal svoj štart položiť na stôl lícom dole.

 • reverz

Ak otvárajúci v druhom kole zalicituje vyššiu farbu, než bola farba otvorenia a na vyššom stupni, sľubuje maximum otvorenia a túto hlášku nesmieme spasovať. Fors na jedno kolo.

 • rober rubber rober

Uzavretá časť hry rober bridžu, skladajúca sa z niekoľkých rozdaní, končiaca sa v momente, keď jeden z párov získa druhýkrát hru.

 • rober bridž rubber bridge brydź robrowy

Pôvodná obmena hodnotenia hry, v ktorej sa zúčastňujú práve štyria hráči a s nikým sa neporovnáva výsledok. Hodnotenie výsledku rozdania je čiastočne závislé od predtým odohraných rozdaní. Na Slovensku sa tento spôsob hodnotenia v súčasnosti takmer nepoužíva. Keďže sa výsledky nedajú s niekým porovnať, omnoho väčšmi záleží na šťastí, než pri súťažnom bridži. Ak niektorej linke prichádzajú veľmi dobré karty, aj keď z nich nevyťaží maximum a hrá zle, môže vyhrávať. Na dlhé trate by však lepší pár mal v konečnom dôsledku vyhrať.

 • Round Robin

Časť súťaže družstiev v ktorej hrá každý s každým.

 • rozdanie deal rozdanie

1. Celý proces od licitácie po koniec zohrávky, kedy sa hráči zbavili všetkých kariet.

2. pozri krabica

Mnohokrát pod výrazom rozdanie bridžisti rozumejú to, čo je zahrnuté pod termínom krabica. (Možno by sme mohli podobne, ako Poliaci používať výrazy rozdanie a rozdávanie)

 • gulášové rozdanie

Rozdanie s „divokými rozlohami“, možnosť slemu na oboch linkách alebo napriek tomu, že linka má veľkú prevahu bodov, nedá sa splniť celoherný záväzok (proti nášmu sedemlistu u súpera šesťlist a.p.).

 • počítačové rozdanie

Na významnejších turnajoch sa zvykne hrať s dopredu počítačom namiešanými rozdaniami – karty sú označené čiarovým kódom. Po skončení kola, sú k dispozícii vytlačené rozdania a páry môžu študovať, kde a prečo sa dopustili chyby. Spojenie „Bolo to počítačové rozdanie“ zvyknú bridžisti používať aj v pejoratívnom zmysle, keď v rozdaní boli „divoké rozlohy“, (proti nášmu sedem listu u súpera šesť list a.p.) . Mnohí si myslia, že počítač schválne generuje rozdania, ktoré by ručným miešaním nevznikli. Generátory rozdaní sú však navrhnuté tak, aby nimi generované rozdania boli v súlade s pravdepodobnosťou.

 • rozloha distribution

1. Počty kariet v jednotlivých farbách v liste.

2. Rozloženie kariet vo všetkých listoch

 • divoká rozloha

Extrémne nepravidelná rozloha.

 • rozlohové body

Za každý dubl 1 bod, za každý singl 2 body, za každý šiken 3 body. Za piatu a každú ďalšiu kartu v dlhej farbe 1 bod. Aby sme si tieto body mohli reálne započítať, musíme nájsť fit s partnerom.

 • ruka hand

1. list hlavného hráča

2. list všeobecne

S

 • sada kariet ? talia

zostava 52 kariet, po 13 v každej farbe

 • sever north

Hráč na severe je väčšinou zodpovedný za skontrolovanie, či sa pri stolíku zišli súperi a rozdania, ktoré sú v danom kole naplánované podľa rozpisu. Väčšinou tiež zapíše dosiahnutý výsledok do zápisového lístka.

 • sign off

Tiež Stop licit. Vypnutie licitácie. Partner by mal pasovať. Napríklad 1♥ – 4♥ – slabá ruka, s veľmi dobrou podporou v tromfoch, obvykle 5 list. Podobne 1BT – 3BT, body na celú hru, bez nádeje na slem.

 • signál pozri markovanie signal
 • sila listu strenght ? sila karty

Ocenenie listu vzhľadom na súčet bodov za obdržané figúry. Po sfitovaní si môžeme prirátať aj rozlohové body, pre lepšie stanovenie bilancie.

 • singel singleton singiel

Jedna karta vo farbe u jedného hráča. Jednolist.

 • sekvencia sequence sekwens

Najmenej tri karty zaradom v jednej farbe u jedného hráča.

Dražba skokom. Skok pri otvorení väčšinou vyjadruje slabosť. Skok v partnerovej farbe invitujúcu silu, skok v novej farbe silu presadzujúcu celú hru či záujem o slem (jednotlivé systémy sa v tomto môžu výrazne líšiť).

 • skupinovka

Strednodobá alebo dlhodobá súťaž párov alebo jednotlivcov. V prvom dvojkole sú dvojice nasadené náhodne alebo podľa odhadovanej výkonnosti (hendikepov). V ďalších dvojkolách hrajú podobne ako vo švajčiarskom systéme 1. s 2. 3. so 4. atď v prvom kole dvojkola a 1. so 4. 2. s 3., atď. v druhom kole dvojkola. Pri všetkých stoloch sa hrá s tými istými kartami. Vypočítajú sa priemerné totálne body za rozdanie a rozdiel medzi priemerom a skutočne dosiahnutým výsledkom sa prevedie na impy. Celý zápas sa prevedie na víťazné body. Celkové poradie je určené súčtom VP a potom súčtom Imp.

Situácia v koncovej hre, keď proti jednému zo súperov máme dve hrozby. Sťahujeme svoje isté zdvihy, až kým súper musí zahodiť vysokú kartu vo farbe jednej z hrozieb. Zahodením tejto vysokej karty nám povýšil hrozbu a získame zdvih navyše, ak máme prechod.

Pozri Malý slem a Veľký slem.

 • slemová zóna ? strefa szlemova

Zostava konvencií, väčšinou na vysokom stupni, ktorých cieľom je vyšetriť, či sa oplatí vylicitovať prémiovú hru.

 • smetie

Slangový výraz označujúci veľmi slabý list, či veľmi slabú farbu v liste.

 • splinter

Konvencia slemovej zóny, ktorou partnerovi oznamujeme, že v licitovanej farbe máme krátkosť (singel alebo šikenu). Napr. ak partner otvoril 1 pik a máme v pikoch aspoň trojlist a máme aspoň 12 bodov a v trefoch máme singel, zalicitujeme 4 trefy, čím partnerovi naznačíme možnosť slemu a trefovú krátkosť. Ak má minimum otvorenia, alebo má veľa bodov v trefoch, zalicituje 4 piky. Ak v trefoch nemá body a nie je minimálny, potvrdí záujem o slem cuebidom alebo otázkou na esá alebo rovno zalicituje slem.

 • srdce heart
 • stav hier ? zaloźenia

Taktická situácia pred rozdaním: ktorý pár je v prvej a ktorý v druhej hre. V závislosti od stavu hier sa môže oplatiť vedome licitovať nesplniteľný záväzok s vedomím, že súperi tak, aj po prípadnej kontre, získajú menej bodov, než keby vylicitovali a splnili celú hru alebo dokonca slem. V prvej hre proti druhej sa môže oplatiť padnúť s kontrou dokonca 3-krát, kým v druhej voči prvej iba raz.

 • stolový lístok

Lístok ležiaci na príslušnom čísle stola, na ktorom je napísané ktoré páry hrajú pri tomto stole a s ktorými rozdaniami. Zároveň je na nich napísané, kam majú ísť v nasledujúcom kole. Pozri pohyby.

 • stôl table

Stôl pri ktorom sa hrá

 • stôl (stolík) dummy

1. List tichého hráča, ktorý sa po výnose vyloží na stôl a disponuje ním hlavný hráč.

2. Iný názov pre tichého hráča

 • strana pozri linka
 • stratová na stratovú loser on loser

Keď vieme, že by náš prebitok, súper mohol nadbiť, namiesto prebitia zahodíme stratovú kartu. Tiež to urobíme, ak sa nechceme skrátiť v tromfoch.

 • straťáky pozri stratové zdvihy
 • stratové zdvihy losers
1. Zdvihy, o ktorých vieme, že ich potenciálne môžu získať súperi. Pri plánovaní zohrávky by sme si mali naplánovať, ako tomu zabrániť. Záchrana je väčšinou v prebití tromfom alebo v odhode na inú farbu.
2. Spôsob hodnotenia sily listu. Pozri: Metóda stratových zdvihov.
 • stredná karta body

Karty 9, 8, 7.

 • stupeň step

Stupeň + 6 = počet potrebných zdvihov na splnenie záväzku.

 • stupienok ? štelbel

V rámci každého stupňa licitácie je päť stupienkov, postupne: trefy, kára, srdcia, piky, bez tromfov.

 • súlistie

Oba listy hráčov jednej linky.

 • súper opponent

1. Hráč druhej linky pri stole. Člen partnerstva, proti ktorému hráč hrá.

2. V širšom slova zmysle sú súpermi všetky súťažné jednotky, ktoré sa zúčastňujú turnaja mimo našej súťažnej jednotky, aj keď sa s nimi nemusíme pri stole nikdy stretnúť.

 • súťažná jednotka

Všeobecný pojem na označenie entity, ktorá spoločne bojuje o čo najlepšie umiestnenie v súťaži. V súťaži jednotlivcov je to hráč, v súťaži párov je to dvojica hráčov (výnimočne trojica), v súťaži družstiev je to družstvo s aspoň 4 hráčmi.

 • licitačný systém bidding system system licytacyjny

Súborná zostava pravidiel licitácie, ktorá umožňuje dôkladné popísanie sily listov a ich rozlôh a na základe výmeny informácii o listoch partnerov umožňujúca stanoviť optimu sa blížiaci záväzok.

Š

 • šiken alebo šikena void renons

Absencia kariet v danej farbe u jedného z hráčov.

 • štart (počiatočný výnos) Opening Lead

Výnos do prvého zdvihu. Do záväzku štartuje hráč po ľavici hlavného hráča. Štart často rozhoduje, či bude záväzok splnený alebo porazený. Štartujúci hráč, by mal svoj štart položiť na stôl lícom nadol a spýtať sa svojho partnera, či môže štartovať. Ak omylom vyniesol iný hráč, ale lícom nadol, predišlo sa tak renonsu. Túto svoju kartu, ktorej líc nik nevidel vezme späť a vyštartuje jeho partner. Štart lícom nadol je zavedený aj preto, že po položení štartu sa jeho partner ešte môže spýtať na priebeh licitácie. Aj keď sa pri tom štartujúci dozvie nejakú informáciu, o ktorej nevedel, nemôže zmeniť štart a položenú kartu obráti lícom nahor. Výnimkou by bolo, ak by vysvitlo, že súperi nealertovali umelú hlášku. V takom prípade však musia zavolať rozhodcu, ktorý rozhodne, či môže zmeniť štart, respektíve po odohraní rozdania rozhodne, ako budú súperi potrestaní. V oficiálnych slovenských pravidlách sa používa termín počiatočný výnos. Termín štart je jazykovo úspornejší.

 • štich pozri zdvih

T

 • tichý hráč (stolík, stôl) dummy

Po vylicitovaní záväzku a po výnose súpera sa partner hlavného hráča stáva tichým hráčom. Vyloží svoje karty na stôl a počúva príkazy partnera, ktorý mu dáva pokyny, ktorú kartu má do jednotlivých zdvihov priložiť. Tichým hráčom je preto, že by mal počas celej zohrávky mlčať. Výnimkou sú situácie, keď mu hlavný hráč dá príkaz v rozpore s pravidlami, napr. doložiť kartu inej farby, ako je prvá farba zdvihu, ak sa na stolíku ešte farba takejto farby nachádza. Môže tiež hlavného hráča upozorniť, že chce vyniesť z inej strany, než bola tá, ktorá získala zdvih. Môže (?) sa tiež opýtať hlavného hráča, či naozaj nemá kartu vo farbe zdvihu a zabrániť mu tak dokonať renons. Po skončení zohrávky môže upozorniť, že niektorý z obrancov vykonal dokonaný renons.

Tichým hráčom sa tiež niekedy nazýva list partnera vydražiteľa.

 • Timbuktu

Konvencia používaná proti otvoreniu silným trefom. Podrobnejšie: Timbuktu (bridž)

 • Top skóre Match Points Maxy

Spôsob hodnotenia párových alebo individuálnych turnajov. Dosiahnuté výsledky rozdania sa utriedia podľa veľkosti, najhorší pár na linke NS získa 0 MP, druhý najhorší 2 MP až najlepší (N-1)x2 MP, kde N je koľkokrát sa rozdanie hralo. Najlepší výsledok NS je najhorším výsledkom EW a naopak. Ak sú dva a viac rovnakých výsledkov, páry získajú priemerný počet MP za ich poradia. Napríklad ak výsledky boli 110, 110, 120, -50 NS a EW získajú: 3-3, 3-3, 6-0, 0-6 MP. Hovoríme že pár získal Top, keď dosiahol najlepší výsledok na linke. Výsledky celého turnaja sa vyhodnotia v percentách, ktoré sa vyrátajú zo získaného počtu MP a maximálne možného počtu MP. Ak pár získa viac než 50% percent, hral nadpriemerne. Na víťazstvo v turnaji treba uhrať väčšinou aspoň 55%, niekedy ani 60% nestačí.

 • tophonéry tophonours

Eso, kráľ, dáma.

 • Totálne body Total Points

Výsledok rozdania pri stolíku je vyjadrený v totálnych bodoch. Podľa dopredu známeho spôsobu hodnotenia sa výsledky porovnajú a z totálnych bodov sa prevedú na Impy alebo Topy (Match Points – MP). Súťažiaci prispôsobujú licitáciu a spôsob zohrávania tomu, ktorým spôsobom (Impy, Topy) sa súťaž vyhodnocuje. Pri hodnotení na Impy sa volia bezpečnejšie záväzky aj keď sú menej hodnotené, pri hodnotení na Topy sa zvykne väčšmi riskovať. Pri hodnotení na MP, ak hlavný hráč vidí, že je v zlom záväzku, ale predpokladá, že aj zvyšok poľa bude licitovať tento záväzok, snaží sa čo najmenej padnúť a môže dosiahnuť výsledok blízky topu, ak vidí, že zvyšok poľa, bude licitovať čiastočný záväzok, vidí, že či padne raz alebo mnohokrát, bude to Nula, snaží sa za každú cenu záväzok splniť aj na minimálnu šancu, aj s rizikom, že ak šanca nevyjde, padne viackrát.

 • transfer

Konvencia používaná po otvorení 1BT a v niektorých iných situáciách, keď jeden z partnerov ukázal silný list na pravidelnej rozlohe, cez zalicitovanie farby bezprostredne nižšej, než je farba, ktorú má hráč v liste. Otvárajúci povinne licituje farbu o jeden stupienok vyššiu. Ak má veľmi dobrú podporu v tejto farbe (štvorlist a dve top figúry), môže skočiť, riskuje však, že partner licitoval transfer s veľmi slabým listom.

 • tref club

Najnižšia farba, jedna z dvoch lacných farieb.

 • prípravný tref ? trefl przygotowawczy

Otvorenie 1 tref s významom: nie veľmi silné otvorenie bez päťlistej farby, alebo viacznačné otvorenie: nie silné otvorenie bez päťlistej farby alebo silné otvorenie s ľubovoľnou rozlohou.

 • silný tref ? trefl silny

Otvorenie 1 tref s významom: silná karta na neznámej rozlohe.

Poľský licitačný systém s prípravným trefom.

 • trestná karta pozri pokutová karta

trestná kontra penalty double kontra karna

Kontra ktorou chceme súperov vytrestať za to, že vylicitovali vyšší záväzok, než na aký majú kartu. V 1. hre prvý pád 100, druhý a tretí za 200, každý ďalší za 300. V 2. hre prvý pád 200, každý ďalší 300. V prípade, že záväzok kontrovaná linka splní, jednotlivé zdvihy nad základom sú hodnotené dvojnásobne, ako v nekontrovanej hre, každý nadzdvih je v prvej hre za 50, v druhej za 100. Kontra na splnený záväzok v drahej farbe a BT na druhom stupni zároveň dáva prémiu za celú hru, kontra na splnený záväzok v lacnej farbe na treťom stupni zároveň dáva celú hru. Súperi si preto musia dobre rozmyslieť, či majú dať kontru a druhá linka si musí vedieť zhodnotiť, kde je hranica bezpečnosti, aby ich prípadný nesplnený záväzok s kontrou neprišiel pridraho.

 • trojfarebný list three-suiter

List s rozlohou 4441 prípadne 5440.

 • tromf trump atut

Ľubovoľná karta privilegovanej farby zvanej tromfová.

 • tromfová farba trump suit

Privilegovaná farba, kde najnižšia karta tromfovej farby má väčšiu silu než najvyššie karty ostatných farieb.

 • tromfnúť trumping polaczyć atuty

Zahrať do tromfov z cieľom zredukovania získania prebitkov protivníkmi.

 • tromfový impas trump finesse

Impas v tromfovej farbe

U

 • upravený výsledok adjusted score

Pokiaľ sa niektorá z liniek v rozdaní dopustila porušenia pravidiel, rozhodca po odohratí rozdania môže udeliť upravený výsledok. Previnilej linke môže odobrať zdvihy alebo stanoviť výsledok percentuálne. Pri percentuálnom stanovení výsledku rozdania, previnilej linke obvykle pridelí 40% a druhej 60%. Dôvody na stanovenie upraveného výsledku: renons, zle vysvetlenie hlášky, použitie nedovolenej hlášky, hláška mimo poradia, …

 • útočný výnos

Výnos vysokou figúrou alebo výnos do partnerovej farby.

 • uzhodnenie farby (sfitovanie) establishing

Keď partneri zistia, že majú na linke aspoň 8 tromfov, farbu uzhodnia (sfitujú). Sfitovať môžeme PASom (s veľmi slabou kartou), zvýšením partnerovej farby, skokom v partnerovej farbe, skokom na 4 stupeň v inej farbe – splinter alebo iná konvencia, zalicitovaním otázky na esá, … Výnimočne môžeme partnerovi farbu uzhodniť, hoci vieme, že v nej máme len 7 kariet na linke.

V

 • veľká high

Pokyn hlavného hráča tichému, aby zahral najvyššiu kartu vo farbe zdvihu.

 • veľká-malá high-low

Pozri markovanie.

 • veľký slem grand slam szlem

Vylicitovaný a splnený záväzok na 7. stupni (13 zdvihov)

 • vidlička tenace

Ak má hráč napríklad Q10x, partner má K a súper sediaci pred ním AJx súper získa iba jeden zdvih na Eso, je na vidličke

 • Víťazné body (VP) Victory Points VP

Spôsob hodnotenia najmä družstevných súťaží. Po odohraní všetkých rozdaní sa rozdiel získaných Impov podľa príslušnej tabuľky prevedie na VP. Ak družstvá hrali vyrovnane, obe družstvá získajú 15 bodov, ďalšie stupne sú 16:14, 17:13 až po 25:5, od tejto hranice lepšie družstvo nezískava viac VP, iba slabšie družstvo stráca: 25:4 až po 25:0. Pre rôzne počty odohraných rozdaní sú rôzne prevodové tabuľky. V propozíciách ligy sa namiesto VP používa skratka VB, neviem ako na iných, na mňa pôsobí mätúco, hoci je sloveským akronymom.

 • vpustka ? wpuścić przeciwnika

Donútenie súpera, aby vzal zdvih v situácii, keď každé jeho nasledujúce zahranie je pre nás výhodné. Aby vpustka fungovala, treba eliminovať všetky farby, ktorými by Čierneho Petra odovzdal súper nám. Vpustka sa obvykle aplikuje v koncovke.

 • vstup entry dojście

Karta, ktorá spĺňa dve funkcie: získa zdvih a navyše prenáša výnos v nasledujúcom zdvihu na inú, výhodnejšiu pozíciu (do listu s vypracovanou farbou alebo do listu, z potrebujeme zahrať impas alebo expas).

Vynesenie prvej karty do zdvihu hráčom, ktorý naposledy získal zdvih sa nazýva výnos. Do prvého zdvihu vynáša hráč po ľavici hlavného hráča – prvý výnos sa nazýva štart.

 • výnos pasívny ? wist pasyvny

Výnos z farby bez figúr s cieľom nepodarovať v nej súperom dodatkový zdvih.

 • výnos prirodzený ? wist naturalny

Systém vynášania, ktorý možno v krátkosti charakterizovať nasledujúco: najvyššia zo sekvencie, najvyššia karta z blotiek, štvrtá najvyššia spod figúry.

 • výnos odmienny ? wist odmienny

V Poľsku populárny systém výnosov, ktorý sa od prirodzeného výnosu líši hlavne výnosom z blotiek (druhá zhora, aj z dubla) z konfigurácie 109x deviatka…

 • výnos agresívny agressive lead wist agresywny

Výnos vo farbe z figúrami s cieľom vyrobiť v nej zdvihy.

 • vynútený výnos throw-in

Zahranie ktorým prinútite súperov vyniesť z pre nich nevýhodnej pozície. Napríklad, ak sa vám podarí dostať do zdvihu súpera, ktorý musí vyniesť do zablokovaného stola a umožní vám tak stiahnuť vypracované zdvihy.

 • vypracovať zdvih develop trick wyrobić lewe

Získať zdvih na nízku kartu po predchádzajúcom zbavení súperov vyšších kariet v tejto farbe.

 • vypracovať farbu develop color wyrobić kolor

Zahrať toľkokrát v tejto farbe, kým v nej zostávajúce naše karty sa nestanú najvyššími

 • vyrobiť zdvih pozri vypracovať zdvih
 • vytromfovať draw trumps ściagnać atuty

Zahrať toľkokrát tromfovú farbu, až súperi nemajú žiaden tromf.

X

 • X

1. Symbol na licitačnej kartičke označujúci kontru

2. X v zápisovom lístku pri kontrakte označuje, že sa záväzok hral s kontrou

 • XX

1. Symbol na licitačnej kartičke označujúci rekontru

2. XX v zápisovom lístku pri kontrakte označuje, že sa záväzok hral s rekontrou

 

 

Z

 • zablokovanie blocking

Také zahranie, ktorým sa podarí zablokovať vypracovanú farbu súpera.

 • zablokovaná farba blocking color kolor zblokowany

Farba v ktorej nemožno vziať všetky zdvihy z dôvodu nedostatku vstupov.

 • záclony (“bábkové divadlo“)

Záclony na MEJ 2007

Na najvýznamnejších bridžových podujatiach sa hrá za záclonami. Stôl je po uhlopriečke rozdelený na dve polovice. Na jednej polovici sedí Sever so Západom na druhej Juh z Východom. Licitačné kartičky sa kladú do “člna”, ktorý sa po odlicitovaní na jednej strane stola presunie popod záclonu na druhú stranu stola. Pri tomto spôsobe licitácie obe predelené strany stola môžu pracovať s inými informáciami. Hlášky sa totiž vysvetľujú iba súperovi, ktorý je na vašej strane. Vysvetľujete si navzájom nielen hlášky partnera ale aj vlastné hlášky. Ak na niektorej linke dôjde k omylu pri licitácii, váš súper na vašej strane má správnu informáciu, súper na druhej strane nesprávnu, ale s touto nesprávnou informáciou pracuje aj váš partner. Pri bežnej licitácii vaše hlášky vysvetľuje partner, takže hneď viete, že vás buď zle pochopil alebo si uvedomíte, že ste sa dopustili chyby a máte možnosť pokúsiť sa túto chybu skorigovať. Z tohto dôvodu je niekedy dobré, sa počas licitácie na alertované hlášky nevypytovať (hlavne ak máme slabý list), ale po ukončení licitácie sa pred štartom spýtať, čo jednotlivé hlášky znamenali. Nemali by sme sa pýtať na konkrétne hlášky, ale na celú licitáciu, pretože otázkou napr. „Čo boli 3 trefy“ by sme mohli partnerovi signalizovať „Pri najbližšej príležitosti zahraj tref“. Keďže tieto záclony pripomínajú bábkové divadlo, zvykneme ich tak nazývať. Záclony sa používajú, aby partner nevedel, ako ste jeho hlášky pochopili a zároveň, aby sa zabránilo odovzdávať informácie nedovoleným spôsobom hoci aj mimovoľne. Nevidíte, či partner dal pas hneď, alebo váhal s pasom, nevidíte, či sa rozhodoval medzi takou alebo onakou hláškou, nevidíte jeho mimiku.

 • zahrať kartu ? zagrać karte

Položiť kartu na stôl v zhode s pravidlami hry.

 • zádrž stopper zatrzymanie

Kontrola, ktorá znemožňuje súperom stiahnutie niekoľkých zdvihov v tejto farbe. V slemovej zóne sa za zádrž pokladá šikena, singl, eso alebo kráľ.

 • zádrž do bez tromfov ? zatrzymanie do bez atu

Figúra alebo zostava figúr, ktoré znemožňujú súperom zobrať zdvihy v ich farbe. Aspoň singel eso, dubl kráľ, tretia dáma, štvrtý dolník.

 • zahranie play

Pridanie jednej karty do zdvihu.

 • západ west
 • zápis nad čiarou ? zapis nad kreska

Zapísanie výsledku v rubber bridži získaný za pády súperov, vlastné nadzdvihy alebo za iné prémie.

 • zápis pod čiarou ? zapis pod kreska

Zapísanie výsledku v rubber bridži získaný za deklarovaný a splnený záväzok.

Lístok na ktorý sa zapisujú výsledky rozdania.

 • zásady bilancie ? zasady bilansu

Zásady hovoriace o tom, ako vysoko by mali partneri hrať v závislosti od bilancie. Orientačne na jeden zdvih potrebujeme 3 body. Po sfitovaní možno pripočítať aj rozlohové body.

 • zásah do dražby overcall wejście

Prvá hláška rôzna od pasu, keď licitáciu otvoril súper.

 • zatvorená miestnosť

Miestnosť (časť miesntosti) v zápase družstiev, do ktorej nemajú prístup diváci ani hráči z otvorenej miestosti. V zatvorenej miestnosti domáci sedia na linke EW a hostie na NS.

 • záväzok contract kontrakt

Výsledok licitácie, posledná ponuka, po ktorej odzneli 3 pasy.

 • záväzok je bez jednej [dvoch, troch atď.] one down, too down, … kontrakt jest bez jednej

Získať o jeden (dva, tri) zdvihy menej než bolo deklarované.

 • nadvýškový záväzok ? kontrakt nadwyźkovy

Záväzok, v ktorom má zohrávajúca strana viac bodov než je treba na jeho realizáciu z bilancie.

 • podlimitný záväzok ? kontrakt podlimitowy

Záväzok, v ktorom má zohrávajúca strana menej bodov než je potrebné na jeho realizáciu z bilancie.

 • zdvih trick lewa

Zostava štyroch kariet, po jednej od každého hráča, patriaca vlastníkovi najsilnejšej zahranej karty (v iných kartových hrách sa zdvih nazýva štich).

 • zhoda vo farbe fit

Partneri majú vo farbe zhodu, keď v nej majú spolu aspoň 8 kariet.

 • zhodenie discard wyrzutka

Zbavenie sa karty v jednej farbe na vysoké karty v inej farbe s cieľom získania prebitkov.

 • zhora pozri veľká
 • zohrávka 1. ?, 2. declarer play rozgrywka
1. Časť rozdania, v ktorej sa jedna linka snaží získať toľko zdvihov, koľko deklarovala v záväzku, a druhá sa jej v tom snaží zabrániť. Súhrn všetkých zahraní.
2. Hra hlavného hráča, ktorý sa snaží splniť záväzok.
3. Doba, počas ktorej je rozdanie zahrané.
 • zohrávať záväzok ? rozgrywać kontrakt

Snaha o splnenie záväzku disponujúc svojimi kartami i kartami partnera (tichého hráča); v danom rozdaní jeden hráč zohráva kontrakt.

Časť kola hraná bez výmeny súperov.

 • zvýšenie raise

Zalicitovanie už licitovanej farby na vyššom stupni.

 • zrkadlozrkadlová rozloha

Partneri majú zrkadlovú rozhlohu, keď oba listy majú rovnaké počty kariet vo všetkých farbách. Hlavný hráč nemôže na vypracovanú farbu nič zahodiť a v tromfovom záväzku nemôže nič zabiť.

Tento slovník som pôvodne vytvoril na slovenskej Wikipédii.

Text je prístupný pod licenciou Creative Commons
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.