Aké druhy turnajov hrávať v klube

Časť hráčov preferuje impové, časť topskórové turnaje a niekomu je to jedno. Aj tí, ktorí by si radi zahrali impové turnaje chcú hrať aj turnaje na topy. Bolo by preto vhodné mať dopredu dohodnutú schému, kedy aký druh turnaja budeme hrať.

Na základe diskusie pod pôvodnou verziou článku navrhujem:

 1. Skupinovku hrať 2x mesačne. Ak sa skupinovka ešte nehrala v danom mesiaci 2x, ak sa nás zíde párny počet, budeme hrať skupinovku, ak sa skupinovka v mesiaci nehrala ešte ani raz, v 3. týždni hráme skupinovku bez ohľadu na párny či nepárny počet, ak je posledný utorok v mesiaci a skupinovka sa ešte nehrala 2x, hráme skupinovku bez ohľadu na párny či nepárny počet.
 2. Skombinovať 1. a 2. formát skupinvky a to takto:
  1. 8 párov: A i B skupina po 4 páry
  2. 9 párov: A 4 páry, B 5 párov
  3. 10 párov A 6 párov B 4 páry
  4. 11 párov A 6 párov B 5 párov
  5. 12 párov A 6 B 6
  6. 13 párov A 6 B 7
  7. 14 párov A 6 B 8
  8. 15 párov A 8 B 7
  9. 16 párpov A 8 B 8
   Zvážme, či 10 párov nemá byť A 4 a B 6
 3. Prvý z B postupuje vždy, zostupujúci z A má prednosť pred 2. z B

Pôvodné znenie článku

 • 1. a 3. utorok v mesiaci hrať skupinovku, ak sa niektorý mesiac vyskytne 5. utorok, zahrať barometer na XImp.
 • Zostávajúce utorky by sme hrali turnaje na topy, pričom by sme mali zvážiť, keď sa nás zíde 11-12 párov, či budeme hrať zaužívaným spôsobom 20 až 22 rozdaní alebo budeme hrať 3/4 Howell, 9 kôl po 3 rozdania, teda 27 rozdaní, ak nás bude 11, tak niekto 27 a niekto 24 rozdaní. Keďže v takomto formáte nehrá každý s každým, čísla párov by boli losované, možno s výnimkou môjho páru, aby som  sedel v blízkosti počítača.
 • V piatok by sa obvykle hralo topskórovo, ak by sa nás zišiel taký počet hráčov, že by sa dali zahrať družstvá, tak by sme mohli hrať družstvá najmä, ak by boli prítomné kompletné druholigové družstvá. Je to možné, len ak nás bude párny počet párov. Pri 12 pároch sú to dva zápasy po 10 rozdaní, alebo dva zápasy po 16 rozdaní. Pre 10 rozdaní stačí jedna sada, pre 16 potrebujeme dve sady, pričom sú namiešané dve rôzne sady rozdaní: 1. 1-10 2. 11-20 3.21- 30 alebo
  1. 1-8 2. 9-16 3. 17-24 prvý polčas a to isté druhý polčas
  Keďže by som dopredu nevedel, že budeme potrebovať dve sady, tak pípadne by druhý polčas bol miešaný ručne.
 • Niektorý piatok by sme si mohli skúsiť zahrať súťaž veľkých družstiev, ktorú navrhol Ján Pankovič: viem to skórovať, ak majú družstvá 3 alebo 4 páry.
 • V piatok 14. februára bude Valentína, navrhujem, aby sme si zahrali mixový turnaj, ak bude viac žien než mužov či naopak, tak jeden-dva páry nebudú zmiešané.

Okrem samotného hrania by sme sa mali venovať aj vzdelávaniu hráčov. Takmer všetci absolventi kurzov od roku 2004 používajú iba tie metódy (či ani tie? :), ktoré sa naučili na kurze. Ak by bol záujem, tak by som mohol robiť od marca do konca apríla doškoľovací kurz každý utorok od 16:00.

Akú skupinovku hrávať?

Z logistických dôvodov by sme asi hrali jednorázové skupinovky, keďže u dlhodobej skupinovky je problém s tým, či každý večer nastúpia všetky prihlásené páry. Keď budeme hrať jednorazové skupinovky s postupom a zostupom po každom hracom dni, tak máme na výber zo 4 formátov:

 1. V každej skupine po 4 páry, ak posledná skupina nemá 4 páry, zlúči sa s vyššou skupinou, skupinovka sa hrá, len ak je prítomných aspoň 8 párov. A skupina má vždy 4 páry, pokiaľ nepríde aspoň jeden pár z iného klubu. Zápasy v A skupine majú po 10 rozdaní, ak sa v B skupine hrá menej ako 30 rozdaní, tak sa buď v A skupine počet rozdaní primerane zníži, alebo sa niektoré rozdania porovnajú iba v rámci A skupiny, keďže sa v B nehrali.
  1. dve skupiny: 8-11 párov
  2. tri skupiny: 12-15 párov, A, B po 4 C zvyšok
  3. štyri skupiny: 16-19 párov (viac ako 16 párov nepredpokladám)
   Ak by prišiel aspoň jeden pár z iného klubu, tak by sme skupinu A rozšírili na 6 párov.
 2. V A skupine vždy 6 párov, v B skupine zvyšok. Skupinovka sa hrá, ak je aspoň 10 párov. Zápasy v A skupine sú na 6 rozdaní, zápasy v B skupine na toľko rozdaní, koľko vyplýva z počtu párov: 4 – po 10 (30), 6 – po 6 (30), 8 – po 4 (28), 10 – po 3 (27)
 3. V A skupine vždy 8 párov, v B skupine zvyšok. Skupinovka sa hrá, ak je aspoň 12 párov, v A skupine sa zápasy hrajú po 4 rozdania, v B primerane počtu párov, ako bolo spomenuté v bode 2.
 4. V A skupine hrá polovica poľa, v B skupine druhá polovica poľa, pričom v A skupine je vždy párny počet párov a v B je zvyšok. Skupinovka sa hrá, ak je prítomných aspoň 8 párov. Víťaz B nasledujúci večer hrá v A, zostupujúci z A však niekedy znova bude hrať v A, ak v A skupine pribudne stôl.

Koncom minulého roka sme hrali podľa formátu 1. Pokiaľ bol počet párov deliteľný 4, všetko prebiehalo bez problémov. Ak v B skupine bolo 6 párov, tak mal turnaj tiež viacmenej hladký priebeh, ale striedanie v skupinách bolo asynchrónne, čo už malo tendenciu k narušeniu regulérnosti turnaja. Najhoršia situácia nastávala, ak v B skupine bol nepárny počet párov, pauzujúci hráči mohli získať neoprávnené informácie či už z jednej alebo z druhej skupiny, vyrušovali ostatných hráčov, … Čiastočne by sa to dalo obmedziť, ak by sa v B skupine tiež hralo takou formou, že by na všetkých stoloch hrali naraz rovnaké rozdania, takže pár ktorý pauzuje by sa vlastne nič neoprávnené nedozvedel, lebo by kibicované rozdania nehral.

V tejto chvíly nemám vyhranenú preferenciu, ktorý formát skupinovky zvoliť. Ak zvolíme 1. tak pre B skupinu pripravým nové rozpisy pre väčší počet párov než 4, v ktorom by hrali súbežne tie isté rozdania na všetkých stoloch.