Editor pohybov hráčov a kariet v turnaji

Na tejto adrese sa nachádza editor pohybov hráčov a kariet v turnaji. Umožňuje vytvoriť nové pohyby alebo si vybrať z existujúcich.

Návod

Ak chcete zobraziť zoznam pohybov, zvoľte počet stolov a kliknite na tlačítko druh turnaja: Individuál, Párak, Družstvá, Všetko.

Zobrazia sa pohyby pre daný počet stolov a druh turnaja.

Kliknutím na Zobraz sa zobrazia stolové lístky s rozpisom pre 2 rozdania v sade, ak chcete mať v sade iný počet rozdaní zadajte príslušné číslo a stlačte OK. Ak chcete stolové lístky vytlačiť kliknite na tlačítko Tlač a lístky sa  zobrazia v tvare vhodnom na vytlačenie.

Pokiaľ chcete vytlačiť lístky s  individuálnym pohybom jednotlivých párov, kliknite na Guide cards.

Vytvorenie nového turnaja

V zozname turnajov kliknite na Vytvor na spodku tabuľky, vypíše sa:
Názov:
Autor:
Počet stolov: Počet kôl: Počet sád:
PárakDružstváIndividuál

Vyplňte jednotlivé políčka. Do Názov napíšte základnú charakteristiku pohybu, do Autor svoje meno alebo iniciálky, Počet stolov, kôl a sád je snáď jasný, označte pre aký druh turnaja rozpis pripravujete. Ak ste všetko vyplnili, kliknite na Vytvor.

Zobrazí sa formulár pre editovanie prvého stola.

TABLE 1
 Round   NS
+Copy Edit
 EW
– Copy Edit
 Boards
– Copy Edit
1
2
3
4
5
First stay:   
NS to  EW to  Boards to 

Označte, či budete jednotlivé položky v stĺpci editovať,  kopírovať alebo sa budú samé prepočítavať podľa prvého riadku stĺpca. Ak ste zvolili Edit, musíte vyplniť všetky riadky v stĺpci, ak ste zvolili Copy, Plus alebo Mínus, vyplňte len prvý riadok v stĺpci, ak tam bolo Copy, do ostatných riadkov sa hodnota skopíruje, ak tam bolo Plus, hodnota sa v každom riadku zvýši o 1, ak došiel po posledný pár plus jedna, tak sa nastaví na 1, ak tam bolo Mínus, namiesto nuly dá číslo posledného páru.

Položka First stay je číslo prvého stále sediaceho páru – použite, len ak budú sediace páry zaradom na konci. V takom prípade voľba plus spôsobí, že za hranicu nepokladá počet párov, ale počet párov mínus First stay.

Keď ste vyplnili hornú časť tabuľky, kliknite na Update, program automaticky doplní nevyplnené hodnoty. Teraz môžete vyplniť kam idú páry z NS a z EW a kam sa majú podať karty. Aby sa hodnoty uložili, kliknite na Setup.

Pozor! Naraz môžete editovať iba hornú alebo dolnú časť tabuľky, hodnoty z inej časti sa nezmenia, aj keď ste ich vo formulári zmenili.

Pokiaľ máte nastavené všetko pre daný stôl, kniknite na Next table alebo na Previous table. Posuniete sa o stôl vyššie alebo nižšie.

Implementovať

 • štandardný počet rozdaní v sade – teraz sa za štandardný počet rozdaní v sade pokladá stále 2 a musíte si vždy toto číslo zmeniť, ak nevyhovuje
 • kontrola – program by mal overiť konzistenciu rozpisu – žiaden pár by nemal hrať dvakrát tu istú sadu rozdaní, v družstvách by sady mali byť odohrané tým istým číslom dvakrát a proti tým istým súperom, len linky  by mali byť vymenené
 • uzamknutie rozpisu – ak pokladáte rozpis za hotový, mali by ste mať možnosť rozpis uzamknúť. Zatiaľ mi musíte poslať e-mail a rozpis uzavriem ja
 • kópia rozpisu – mala by pribudnúť možnosť rozpis si skopírovať a editovať kópiu rozpisu, takto bude možné zachovať pohyb párov a zmeniť pohyb kariet
 • swap – možnosť vymeniť páry NS a EW
 • filter – možnosť vyfiltrovať rozpisy podľa slova z názvu, autora, …
 • export – export rozpisu do formátov jednotlivých skórovacích programov
 • import – import rozpisu z formátov jednotlivých skórovacích programov
 • komentár – pokyny pre rozhodcu, ako optimálne organizovať pohyb kariet, koľko kompletov karát treba namiešať, …
 • combine – skombinovanie dvoch a viacerých rozpisov do jedného
 • multi – viackolové turnaje
 • statistics – štatistiky o rozpise, miera vyváženosti rozpisu
 • login – mala by pribudnúť možnosť prihlásiť sa do systému, potom by každý mohol editovať, uzamykať a odomykať iba svoje turnaje.
 • public – možnosť nastaviť verejnosť a neverejnosť rozpisu