Bridžové diagramy vykreslené pomocou TeX

Pracovná stránka, kde experimentujeme s dizajnom bridžových diagramov.

Stavy hier, druhou možnosťou by bolo, že by bol podklad vždy zelený a stav hier by bol vyjadrený čiernym alebo červeným označením svetových strán.
[latex]

\def\znackasever{N}
\def\znackajih{S}
\def\znackavychod{E}
\def\znackazapad{W}

\def\mstul{%
\begin{tikzpicture}[
%remember picture, overlay,
inner sep=1pt, outer sep=0pt,
] \node[rectangle,minimum width=19mm,minimum height=19mm,draw,line width=0.75pt] (stul)
%at (current page.center)
{};
\draw[fill=ns,draw=none] (stul.south east)–(stul.north west)–(stul.north east)–(stul.south west)–cycle;
\draw[fill=ew,draw=none] (stul.south east)–(stul.north west)–(stul.south west)–(stul.north east)–cycle;
\draw (stul.north east)–(stul.south west)
(stul.north west)–(stul.south east);
\node[anchor=north] at (stul.north) {\znackasever};
\node[anchor=east] at (stul.east) {\znackavychod};
\node[anchor=west] at (stul.west) {\znackazapad};
\node[anchor=south] at (stul.south) {\znackajih};
\end{tikzpicture}}
%end of \mstul

%
\colorlet{ns}{green}
\colorlet{ew}{green}
\mstul

%
\colorlet{ns}{red}
\colorlet{ew}{green}
\mstul

\colorlet{ns}{green}
\colorlet{ew}{red}
\mstul

\colorlet{ns}{red}
\colorlet{ew}{red}
\mstul
\medskip
[/latex] Diagram rozdania s priebehom dražby a zohrávky:
[latex] \colorlet{ns}{green}
\colorlet{ew}{green}
\pika

\begin{tabular}{|lll|}
\hline
Board 1 & \quad\pika Q102 &  \\

Deals: North& \quad\srdce 98 &   \\

Vul: none & \quad\karo J962 &  \\

& \quad\tref AKJ6  &  \\

\pika AJ54       & \multirow{4}{1}{\mstul}     & \pika K76       \\
\srdce 76        &                                    & \srdce AKQ52     \\
\karo A85         &                                    & \karo  Q107     \\

\tref  8432             &  & \tref 95 \\

\multirow{3}{1}{ \begin{tabular}{ccc} & 11 \\ & \,9 \quad\, 14 \\ & 6 \end{tabular}} & \quad\pika 983 &  \\

& \quad\srdce J1043 &  \\

& \quad\karo K43 &  \\

& \quad\tref Q107 &  \\

\hline
\end{tabular}

[/latex]

 

[latex]

\begin{tabular}{|c|c|c|c|}

\hline

North & East &  South & West \\

\hline

Houlberg & Arnolds & LundMadsen & van Zwol \\

\hline

Pass & 2\srdce & All pass &    \\

\hline

\multicolumn{4}{l}{ Contract 2\srdce by East} \\

\end{tabular}
[/latex] [latex] \begin{tabular}{rccccc}
Trick & Leader & 1. & 2. & 3. & 4.\\
1.& S & \karo 3& \karo 5 &\karo J &\underline{\karo Q} \\
2.& E & \underline{\srdce A} & \srdce 3& \srdce 6& \srdce 8\\
3.& E & \underline{\srdce K} & \srdce 4& \srdce 7& \srdce 9\\
4.& E & \underline{\srdce Q} & \srdce10 &\tref 2 &\karo 2\\
5.& E &\underline{\pika K}&\pika 8&\pika 4&\pika 2 \\
6.& E &\pika 7&\pika 3&\pika J&\underline{\pika Q} \\
7.& N &\underline{\tref A}&\tref 5&\tref 7&\tref 3 \\
8.& N &\underline{\tref K}&\tref 9&\tref 10&\tref 4\\
9.& N &\tref 6&\underline{\srdce 2}&\tref Q&\tref 8\\
10.& E&\pika 6&\pika 9&\underline{\pika A}&\pika 10\\
11.& W&\underline{\karo A}& -& -& -\\
\multicolumn{6}{c}{ Made 3 — EW +140}
\end{tabular}
[/latex]

Hore uvedený diagram bol inšpirovaný nasledujúcim výstupom z programu BridgeComposer

To isté rozdanie po výnose z pohľadu hlavného hráča
[latex] \begin{tabular}{|lll|}
\hline

\pika AJ54       & \multirow{4}{1}{\mstull}     & \pika K76       \\
\srdce 76        &                                    & \srdce AKQ52     \\
\karo A85         &                                    & \karo  Q107     \\

\tref  8432             &  & \tref 95 \\
& \karo 3 & \\

\hline
\end{tabular}

[/latex]

Rozdanie z pohľadu severu po výnose
[latex] \begin{tabular}{|lll|}
\hline
& \quad\pika Q102 &  \\

& \quad\srdce 98 &   \\

& \quad\karo J962 &  \\

& \quad\tref AKJ6  &  \\

\pika AJ54       & \multirow{4}{1}{\mstull}     &       \\
\srdce 76        &                              &     \\
\karo A85         &                             &     \\

\tref  8432             &  & \\

& \quad\karo 3 &  \\

\hline
\end{tabular}

[/latex]

Poprosím o pripomienky k prezentovaným diagramom.