Licitačný trenažér som napísal pre svojich kurzistov. V prvej variante sa dražilo iba otvorenie, neskôr pribudla celá dražba. Kým otvorenia a jednostrannú dražbu trenažér obvykle zvláda, obojstranná mu zatiaľ robí problémy. V jednostrannej sa často stratí, ak sa pokúša o slem.

Plány boli, že si používateľ bude môcť zvoliť, aký systém draží s partnerom a aký systém dražia súperi. Zatiaľ sú však implementované iba otvorenia v SAYC a Poľskom trefe a ďalšia dražba je len v SAYC.