Nazvime veci pravými menami

Tibor Menyhért sa pustil do unifikácie slovenského bridžového názvoslovia. Isto záslužná činnosť. Samozrejme, pri takom objeme práce sa nejaká tá chybička votrie. To by nebolo také strašné, drobnosti sa dajú opraviť vždy, sú však aj veci zásadné.

Ale ak už niečo robíme, nuž urobme to poriadne! A pokiaľ ide o terminológiu, nuž tú si vytvárame sami pre seba a pokiaľ ju raz zavedieme ako záväznú, potom tu už zostane, či sa nám to páči, alebo nie. Nuž urobme to tak, aby nás naši potomkovia nevysmiali.…

Read More

Terminologický bridžový slovník

Vzhľadom na to, že bridžistov je na Slovensku málo a sú ovplyvňovaní piatimi jazykmi, (češtinou, poľštinou, nemčinou, angličtinou a maďarčinou) či už z turnajovej praxe alebo  cudzojazyčnou literatúrou, je slovenská bridžová terminológia rozkolísaná. Ten istý pojem označujú rôzni slovenskí bridžisti rôzne a aj ten istý hráč raz použije jeden a inokedy iný termín. Mala by tu byť uvedená väčšina základných bridžových termínov a ich synoným spolu s ich vysvetlením. Popri slovenských termínoch sú uvedené aj ich anglické a poľské ekvivalenty. Bolo by vhodné doplniť ich o české, nemecké a maďarské výrazy. Ak vám tu nejaký termín chýba, dajte návrh na …

Read More