Nazvime veci pravými menami

Tibor Menyhért sa pustil do unifikácie slovenského bridžového názvoslovia. Isto záslužná činnosť. Samozrejme, pri takom objeme práce sa nejaká tá chybička votrie. To by nebolo také strašné, drobnosti sa dajú opraviť vždy, sú však aj veci zásadné.

Ale ak už niečo robíme, nuž urobme to poriadne! A pokiaľ ide o terminológiu, nuž tú si vytvárame sami pre seba a pokiaľ ju raz zavedieme ako záväznú, potom tu už zostane, či sa nám to páči, alebo nie. Nuž urobme to tak, aby nás naši potomkovia nevysmiali.

Preto si neodpustím niekoľko poznámok.

PIK alebo PIKA?

Za tie roky, čo hrávam karty, a zopár ich už uplynulo, každý, s kým som hovoril, nazýval kartový symbol v tvare listu –  – pik a zaobchádzal s ním v mužskom rode. Zrazu sa vynoril akýsi jazykový čistič a začal kaziť masy dobromyseľných ľudí názorom, že správne to má byť nie ten pik, ale tá pika. Na podporu svojho názoru uviedol argument, že pik v mužskom rode jednoducho v Pravidlách slovenského pravopisu uvedený nie je.

To je asi taký argument, že teda nejestvujú ani elfovia, pretože ani elf sa v Pravidlách nevyskytuje. Prosím Vás, veď ktorý elf so zdravým rozumom by sa chcel vyskytovať v nejakom lexikóne?

Nazvanie kartových symbolov pochádza z francúzštiny.

 Pique sa číta pik

 Tréfle tref

 Carreau karo

 Coeur Poliaci ho nazývajú „kier“ Maďari „kőr“. My sme si to preložili ako srdce.

(Podobne ako Nemci, ktorí ho preložili ako hertz)

 Tak vznikla situácia, že čierne farby boli rodu mužského a červené rodu stredného.

Francúzsky výraz „le pique“ označuje stredovekú bodnú zbraň, teda je to naozaj pika. Nám sa ale nejedná o nástroj na napichovanie ľudí, nám sa jedná o kartový symbol. A pretože tie boli prevzaté, (až na srdce, ktoré sme si preložili) nuž nejedná sa o ten istý výraz.

Aj Poliaci, aj Česi používajú výraz pik v mužskom rode; Maďarčina gramatické rody vôbec nerozoznáva. Nuž ak chceme byť za každú cenu originálni, nemusíme to vôbec volať pika, môžeme ten symbol nazvať hoci aj špád alebo kopija.

Ak sa pozrieme do českého výkladového slovníka, nájdeme tam nielen výraz

Píka kopí se širokým hrotem;

ale aj

Pik 1. hrot; 2. štít; 3. fyz. krátkodobé zvýšení výkonu; 4. karetní symbol

Pokiaľ sa teda my dohodneme, že ten kartový symbol je aj po slovensky pik a mužského rodu, nuž potom stačí „iba“ túto skutočnosť oznámiť jazykovedcom a oni potom tento výraz doplnia do slovníka, že?

Veď jediným dôvodom, prečo tam doteraz nefiguroval je zrejme ten, že ich nikto neupozornil na skutočnosť, že takéto slovo je potrebné.

Alebo sa vážne domnievate, že Kaukazská hora, ktorú Rusi nazývajú „Pik Lenina“ má byť po slovensky označená, ako Leninova pika??

Ostatne, „jazyk má slúžiť potrebám dorozumievania, takže sa musí prispôsobovať novým skutočnostiam, nie strnulo dodržiavať dogmy, určené ex catedra“, ako to poznamenal pán Korzybski, ktorého Američania označujú za otca modernej sémantiky.

Možno sa Vám zdá, že ide o zbytočnú búrku v pohári vody. Nuž nie je to celkom tak. Predstavte si, že sa nedohodneme. Viete si predstaviť, koľko zbytočných podozrení vznikne, pokiaľ niekto bude dražiť jeden pik a niekto iný zasa povie jedna pika?

Sám som zažil veľmi nepríjemnú situáciu, keď raz ktosi v Čechách otvoril dražbu lajdáckou hláškou „jeden bez tromfa“, po čom prišla zarazená otázka: „Značí to u Vás něco jiného, než jeden bez trumfů?“

A pretože „cisárova žena nesmie byť ani len podozrivá“, myslím, že toto je jedna z otázok, ktorú riešiť treba a zdá sa mi, že hlasovanie členskej základne je ten jediný správny spôsob.

P. S. Nie, že by som sa vážne domnieval, že by niekto mohol naozaj používať dražobný systém, v ktorom otvorenie jeden pik bude značiť niečo iné, než otvorenie jedna pika… ja totiž o ľuďoch radšej naivne predpokladám, že sú prirodzene dobrí a čestní – pokiaľ to nie sú náhodou práve politici…

Dosť bolo Dolníkov!

Najnižšia figúra, označená písmenom J je vraj správne Dolník.

Nechcem vyvolávať zbytočné žabomyšie vojny, ale takéto nazvanie najnižšej figúry bolo zvolené dosť nešťastne. Tým nechcem povedať, že som sa nestretol aj s oveľa horšími výrazmi, včítane všelijakých Bubákov, Nižníkov, Jankov, Junkerov, Jéčok a Jumíkov. V žiadnom prípade nechcem obviňovať Paľa Mokráňa, že to bol práve on, kto toho nešťastníka prvýkrát nazval Dolníkom, ale ja som sa s týmto názvom stretol práve v jeho knihe. Koniec koncov, nejako ho nazvať musel, nuž vytiahol slovník a stalo sa. Samozrejme, nič nerobiť, ale zato skritizovať všetko, čo urobí niekto iný, je vždy oveľa ľahšie, pohodlnejšie… (veď všetci vieme, ako to chodí).

Namiesto zbytočných slov si dovolím problém znázorniť graficky:

České karty jednohlavé:

kralKrál

svrsekSvršek spodekSpodek

Prekladať, myslím, netreba…

Uhorské karty dvojhlavé:

ukralKráľ

hornikHorník

dolnikDolník

Maďarské názvy Király (kráľ), Felső (vrchný, horný), Alsó (spodný, dolný)

Tarokové karty:

tkral

tdama tkon

tdolnik

Na Morave majú názvy Král, Dáma, Kaval, Kluk

Maďarské názvy Király, Dáma, Lovas (Jazdec), Kopjás (Kopijník)

Slovenské názvy sa mi zistiť nepodarilo, ba dokonca ani netuším, či sa ešte vôbec niekde na Slovensku taroky hrávajú; že sa ale už dlhé roky ani nevyrábajú, je isté.

Francúzske Rummy karty:

Kráľ Dáma ?

Pri redukcii počtu karát zo 14 na 13 sa Francúzi, známi svojou galantnosťou, zbavili koňa, zato my sme na východe Európy vyradili Dámu (veď karty sú hra vojnová, ženské tam nemajú čo hľadať). Pretože sme navyše do sedla posadili Kráľa, bolo treba nejako rozlíšiť zvyšných „dôstojníkov“ a to sa práve udialo umiestnením symbolu hore a dolu – čo sa odrazilo aj na ich nazvaní…

Nuž keď už je jasné, že ten chlapík nemá prečo byť nazývaný Dolníkom, je na čase mu dať nejaké pekné slovenské meno.

Anglicky: jack

Francúzsky: valet

Nemecky: bubi

Česky: kluk

Čo vlastne stále značí dookola to isté. Chlapca.

Tak prečo tú kartu nenazveme jednoducho a pekne slovensky Junák?!

P.S. Dolník (podľa našich slovníkov) je karta medzi desiatkou a Horníkom – a tu veru žiaden Horník nie je. Tak prečo Dolník?