Diskusia k bridžovým kurzom v KBK

Keďže som sa definitívne rozhodol kurz bridžu teraz na jar neviesť, zverejňujem odložený článok, pôvodne publikovaný koncom októbra. Stále sa toho ešte niekto môže ujať.

Do diskusie sa vtedy nik iný nezapojil (ak nerátame Inkin komentár, týkajúci sa školenia pre pokročilých)  ani v smere podpory Janovho názoru ani v smere, že by sa ma niekto zastal. Kritika mi nevadí, ani neoprávnená, vadí mi ľahostajnosť. Musel som sa priam premáhať, aby som do klubu aspoň prišiel a urobil to, čo bolo potrebné v súvislosti s evidovaním výsledkov. Ich následné zverejňovanie potom do značnej miery viazlo, jak z objektívnych, tak hlavne  zo subjektívnych príčin.

Pod článkom Kurz bridžu 2014 Ján Pankovič napísal nasledujúci komentár:

Ak ten kurz budeš robiť tak, ako doteraz, tak chyba nie je v termíne, ale v tom, že to nemáš premyslené, chodíš tam nepripravený a poslucháčov NUDÍŠ

a ja som naň odpovedal:

Niet nad úprimnú pochvalu od srdca. Máš neoceniteľný dar, ako dokážeš človeka potešiť.

1. Nepochybne sa dá kurz robiť efektívnejšie a lepšie než ho vediem ja. Vediem ho najlepšie, ako dokážem.
2. Na každú lekciu sa dôkladne pripravujem, keď som ho robil prvý krát, tak to možno boli aj 2 hodiny, keďže som písal texty lekcií, neskôr to bolo 30 až 60 minút.
3. Som všetko možné, ale že by som bol nudný, to neberiem.
4. Za ti tri roky si sa zúčastnil aspoň 10 lekcií a obvykle sme potom posedeli pri pive, ani raz si podobné výhrady nevyslovil. Niektoré veci by sa mali povedať medzi štyrmi očami. Počas lekcií si párkrát vyslovil vecné výhrady, ktoré skôr súvisia s filozofiou prístupu k bridžu. V hlavách kurzistov to síce mohlo vyvolávať zmätok, ale snažil som sa ich viesť takým smerom, že v bridži absolútne pravdy neexistujú, takže som to bral ako prípravu na reálny bridžový život, keď traja experti vyslovia 4 rôzne názory na ten istý bridžový problém.

Ak si myslíš, že kurz povedieš lepšie, stačí povedať, milerád ti toto pole pôsobnosti prenechám, treba si však na to vyhradiť 12-15 dní a ani jeden nevynechať. Môže ho tiež robiť niekto iný.

Z troch kurzov ktoré som viedol v klube hrávajú len 4 hráči, jedna hráčka ho asi hrá, ale je v zahraničí. Okrem toho ešte aspoň 4 hráči začali do klubu chodiť a po čase z rôznych dôvodov prestali bridž hrať. Efektivita mnou vedených kurzov je okolo 15%, ak zarátame aj tých, ktorí začali a prestali hrávať v klube okolo 30%.

Ako efektivitu zvýšiť:
1. Možno máš pravdu a základný problém je v prednášajúcom.
2. Ak nejaký hráč klubu nahovorí svojho známeho, aby sa dal na bridž, možno by sa mu počas kurzu a hlavne po kurze, ak začne chodiť do klubu, mal individuálne venovať. Musí byť pritom veľmi trpezlivý, svetlou výnimkou si bol ty a niekoľkokrát si zahral s Mirom Mizíkom, ale trpezlivý si k nemu nebol a neraz si mu poriadne vynadal. Inak si so svojou obeťou takmer nikto zahrať nesadol.
3. Slušnosť a trpezlivosť ku kurzistom by mali prechovávať všetci členovia klubu, atmosféra, ktorá u nás panuje je často odradzujúca.
4. Možno by bolo vhodné, keby sme mali k dispozícii dataprojektor, moje škrabanice sú ťažko identifikovateľné a o málo lepšie to bude u iných. Potom by sa niektoré veci dali robiť interaktívne.
5. Zmena termínu kurzu možno prispeje k zvýšeniu efektivity, možno nie. Proste vychádzam z praktických skúseností, keď po 2-3 týždňovej vianočnej pauze mnohí nádejní adepti v kurze nepokračovali.

Privítam konštruktívne návrhy, ako skvalitniť výuku bridžu v klube. Tvoj príspevok za konštruktívny nepokladám, ale snáď prispeje k prevetraniu vzduchu.

P.S. Tvoj komentár a moju reakciu či reakcie iných tu chvíľu nechám svietiť, neskôr to presuniem do neverejnej sekcie, keď zverejníme oznam o konaní kurzu, nebola by to veľmi dobrá reklama.