Posledné tri roky sme kurz organizovali od začiatku októbra. Každý rok po vianociach viaceri kurzisti na kurz prestali chodiť, keďže tam bola vždy cca. dvojtýždňová pauza. Rozhodol som sa preto vyskúšať začať s kurzom začiatkom nového roka, neviem či začať už 14. januára alebo až 4. februára. Dajte mi vedieť, či viete o nejakých nových záujemcoch o bridž. Ak by sme začínali 14. januára, mohli by sme prípadne v decembri ponúkať ako vianočný darček poukážku na Kurz bridžu.