Pripomenutie: 31.1. sa koná Malá cena Žiliny. Počet párov je obmedzený na 30, k 25.1. je 16 prihlásených párov

  • 27.1.2015 1. Frajt-Jakubík 2. Ploščica-Menyhért 3. Škerlík-Munka, 9 párov
  • 23.1.2015 1. Frajt-Jakubík 2. Gabrik-Menyhért 3. Babničová-Lovíšková, 10 párov.
  • 20.1.2015 1. Munka-Škerlík 2. Belyus-Gabrik 3. Ploščica-Varga, 12 párov
  • 16.1.2015 1. Horňák-Horňáková 2. Teššerová-Vagač 3. Nováková-Šimonová, 10 párov
  • 13.1.2015 1. Šimonová-Nováková 2. Belus-Gabrk 3. B.Šikra-Varga, 10 párov
  • 9.1..2015 1. Munka-Škerlík 2. Frajt-Jakubík 3. Belyus-Gabrik, 10 párov
  • 2.1.2015 1. Lohay-Gabrik 2. Menyhért-Štofková 3. Horňáková-Horňák, 8 párov

Pokuta za využitie neoprávnenej informácie

V turnaji hranom 9.1. pár číslo 8 dostal procedurálnu pokutu. Juh začal pasom, západ podľa tvrdenia severu pomerne dlho rozmýšľal a nakoniec dal pas, sever otvoril 1 a východ so 6 bodmi, štvorlistom károvým a 5 listom pikovým zadražil 2. Z juhu nasledovala kontra, sever skočil na 3 a juh dorazil do 4, východ dal kontru. Sever záväzok spadol 3x.

Samotný výsledok som ponechal v platnosti, keďže som dospel k záveru, že škodu si linka NS spôsobila sama a ak by súperi vôbec nedražili, pravdepodobne by do 4 dospeli tiež.

Usúdil som však, že východ 2 mohol dražiť na základe zmeneného temporytmu  partnera a mohol využiť z toho vyplývajúcu neoprávnenú informáciu (pri iných stoloch niektorí hráči s listom západu otvorili 1, mal síce iba 9 bodov, ale s rozlohou -544). Východ je hráčom, ktorý zvykne zasahovať neštandardne a ak by nebolo tejto neoprávnenej informácie, tak jeho dražba by zostala bez pokuty. Pokiaľ však hráč počas dražby získa neoprávnenú informáciu, musí dražiť tak, aby nemohlo vzniknúť podozrenie, že túto informáciu využil.

V tom istom turnaji som napríklad ja otvoril 1BT, súper dražil 2 a moja partnerka pomerne dlho váhala, čo má dražiť a nakoniec dala pas, druhý súper tiež, spýtal som sa čo hláška 2 znamená a bolo mi vysvetlené, že sú to srdcia a piky. Ak by moja partnerka nebola tak dlho nad pasom rozmýšľala, ja by som s 5 listom trefovým v prvej hre dražil 3. Keďže som získal neoprávnenú informáciu, dražil som Pas. Pri ostatných stoloch sa väčšinou hrali a plnili tri trefy.