Klubové rebríčky

Od 1.7. začnem viesť klubové rebríčky. Rebríčky sa budú viesť zvlášť za prvý a za druhý polrok.

Topskórový rebríček

Body prideľované podľa obráteného poradia. Ak je párov, prvý dostane bodov a posledný 1 bod.

Výkonový rebríček

  1. Top skórové turnaje
    Výsledok v percentách-40 plus body z topskórového rebríčka. Maximálne 20 bodov za percentá a minimálne 0 za percentá. Teda, ak bude 8 párov a víťaz získa 62 percent dostane 28 bodov., ak posledný získa 36% dostane 1 bod.
    Ak predposledný získa 41% dostane 3 body.
  2. Impové turnaje
    Impy sa prevedú na VP podľa počtu rozdaní. Hráč dostane body za VP plus body z topskórového rebríčka.

Do výkonového rebríčka sa hráčovi započíta jeho 6 najlepších turnajov v mesiaci. Takto aspoň čiastočne bude eliminovaná nevýhoda hráčov, ktorí sa nemôžu zúčastňovať všetkých klubových turnajov.

MB rebríček
Súčet majstrovských bodov za klubové turnaje.

Percentuálny rebríček

Priemerný počet percent za klubové turnaje. Najlepší a najhorší výsledok sa škrtne, ak sa hráč zúčastní aspoň 10 klubových turnajov.

Percentuálny rebríček je už funkčný.

Na zautomatizovaní počítania týchto rebríčkov pracujem. Tibor