Výkonový rebríček

  1. Top skórové turnaje
    Výsledok v percentách-40 plus body z obráteného poradia. Maximálne 20 bodov za percentá a minimálne 0 za percentá. Teda, ak bude 8 párov a víťaz získa 62 percent dostane 28 bodov., ak posledný získa 36% dostane 1 bod.
    Ak predposledný získa 41% dostane 3 body.
  2. Impové turnaje
    Impy sa prevedú na VP podľa počtu rozdaní. Hráč dostane body za VP plus body z obráteného poradia.

MB rebríček
Súčet majstrovských bodov za klubové turnaje.

Percentuálny rebríček

Priemerný počet percent za klubové turnaje.

VP rebríček

Priemer získaných VP za impové turnaje.

Medailový rebríček

Počet prvých, druhých a tretích miest. Prvé 3 body, druhé 2 body, tretie 1 bod.