Maďarská simultánka 2013

V utorok 26.11.2013 sme hrali tradičnú Maďarskú simultánku, ktorá bola zároveň majstrovstvami Košického bridžového klubu. Kým po iné roky sa simultánky v KBK zúčastňovali aj hráči z Michaloviec a v posledných dvoch rokov aj z Užhorodu, tentokrát ju hrali iba hráči KBK. Pravdepodobne sme (teda aj ja), podcenili komunikáciu s našími bridžovými priateľmi. Zišlo sa nás len jedenásť párov, vzhľadom na predpísané formáty súťaže pre jednotlivé počty párov, sme museli hrať 8 kôl po 3 rozdania a tak niektoré páry odohrali 24 a niektoré iba 21 rozdaní. Celkovo sa simultánky zúčastnilo 204 párov.

Celkové výsledky Kluby Rozdania

Výsledky košických hráčov v globálnom poradí:

 12.  62.06%  (65.63)   Ján Pankovič - Vladimír Munka
 19.  61.13%  (61.90)  Miroslav Ploscica - Dusan Stevak
 34.  59.16%  (52.38)   Mirko Hornak - Tibor Menyhert
 51.  56.75%  (54.76)  Vlasta Babnicova - Eva Loviskova
 59.  56.10%  (52.38)  Peter Skalka - Vladimir Jakubik
 99.  50.77%  (51.79)   Alica Simonova - Viera Novakova
110.  49.17%  (51.79)   Alexander Belyus - Oto Gabrik
133.  45.86%  (44.64)   Daniel Vagac - Jana Tesserova
176.  39.93%  (44.27)   Mikulas Pankovic - Vojtech Belcak
180.  39.73%  (38.54)   Maria Kronova - Hedviga Skalkova
182.  39.49%  (32.74)   Kristina Gregova - Alena Kominkova

V rámci klubu bolo poradie nasledovné:

Rank Pair Names                     Total  Max Score
==========================================================================
 1  8 Ján Pankovič & Vladimír Munka        126,00  192 65,63 
 2  3 Miroslav Ploščica & Dušan Števák       104,00  168 61,90
 3  1 Vlasta Babničová & Eva Lovíšková       92,00  168 54,76
 4=  6 Mirko Horňák & Tibor Menyhért         88,00  168 52,38
 4=  9 Peter Skalka & Vladimír Jakubík        88,00  168 52,38
 6  5 Alexander Belyus & Oto Gabrik         87,00  168 51,79
 7  7 Alica Šimonová & Viera Nováková        86,00  168 51,19 
 8  10 Daniel Vagač & Jana Teššerová         75,00  168 44,64 
 9  11 Mikuláš Pankovič & Vojtech Belčák       85,00  192 44,27 
 10  2 Mária Kronová & Hedviga Skalková       74,00  192 38,54 
 11  4 Kristína Gregová & Alena Komínková      55,00  168 32,74

Výsledky jednotlivých rozdaní, ako aj samotné rozdania zverejním, keď simultánku odohrajú všetky zúčastnené kluby. V klubovom poradí sa za pauzu neprideľovali žiadne body, v celkovom poradí za ňu bude pridelené AVE+, čo pauzujúcich do značnej miery zvýhodní.