Analýzy rozdaní zo simultánky

Ján Pankovič si dal tú námahu a zanalyzoval  rozdania zo simultánky. Myslím že je to podnetné a poučné čítanie.

V úvodnej časti venuje zopár riadkov aj mne, myslím, že v týchto pasážach sa dopustil niekoľkých nepresností, ale aspoň vzniká priestor na diskusiu:

  • nepoužívam termín intuitívna zohrávka ale intuitívna licitácia a nie je to niečo o čom tvrdím, že tak sa má dražiť, ale naopak ukazujem, prečo napriek tomu, že „zdravý rozum“ či intuícia začiatočníkovi napovedajú, že majú dražiť tak a tak, licitačný systém káže dražiť inak a v rámci kurzu sa snažím zdôvodniť prečo systém navrhuje niečo iné. Mohol by som všetko zavádzať definitoricky, ale chcem, aby kurzisti nad bridžom premýšľali. Kurz je priebežne zverejňovaný na našich stránkach, určite tam mám aj skutočné chyby a budem rád, ak ma na ne niekto upozorní.
    Samozrejme možno nielen intuitívne dražiť, ale aj intuitívne zohrávať a neraz sa ukazuje, že prvotný „intuitívny“ nápad bol správny a rozumová úvaha, ktorá viedla k zavrhnutiu intuície, bola nesprávna. Na zdanlivo bezdôvodnej intuícii sa totiž mozog výraznou mierou podieľa a často na podvedomej úrovne robí správne závery.
  • Skupinovku nijako nevychvaľujem, skúšam nájsť model, v ktorom by silnejšie páry hrávali častejšie voči silnejším párom, v komentári k včerajšej skupinovke som snáď jasne napísal, čo jej regulérnosť výrazne narúšalo a ak niekto príde s nápadom, ako skvalitniť hru hráčov klubu, tak ten nápad veľmi rád podporím.
  • Neviem čo sa Janovi nepáči na tom, že simultánka je zároveň Majstrovstvami klubu. Prvýkrát po dlhých rokoch (aspoň 10) sa simultánky nezúčastnili žiadni mimokluboví hráči, inak bola vždy na simultánke najvyššia reálne možná konkurencia. Áno, ideálny stav by bol taký, že by sme nejakú sobotu uskutočnili dvojkolový turnaj, ktorý by bol Majstrovstvami klubu a svojho času som to aj navrhoval, odozva bola takmer nulová, takže pokiaľ sa nerozhodneme uskutočniť „ideálne“ majstrovstvá klubu, asi zostaneme pri tom, že Maďarská simultánka je súčasne majstrovstvami klubu a vyvrcholením nášho klubového života v rámci roka.

Napriek hore uvedeným nepresnostiam, či rozdielnym názorom,  budú samotné rozbory rozdaní simultánky určite pre každého hráča klubu obohatením.