Maďarská simultánka 2014

V utorok 25.11. sa v KBK hrala Maďarská simultánka. Zapojilo sa do nej 256 párov.

Globálne poradie Frekvencie

Lokálne poradie na základe globálnych výsledkov:

1. (14)  Munka-Škerlík    62.88% (65.00) 1. 0 -2.12
2. (20)  Horňák-Menyhért   60.82% (59.58) 3. -1 +1.24
3. (41)  Ploščica-Jakubík   57.16% (60.83) 2. +1 -3.67
4. (45)  Vovk-Molnár     56.64% (57.92) 4. 0 -1.28
5. (83)  Siničáková-Komínková 53.67% (50.42) 5. 0 +3.25
6. (103) M. Pankovič-Belčák  51.67% (50.42) 5. +1 +1.25
7. (134) Belyus-Gabrik    49.30% (50.00) 7. 0 -0.70
8. (167) Šimonová-Nováková  46.31% (47.92) 8. 0 -1,61
9. (188) Babničová-Lovíšková 45.11% (43.75) 9. 0 +1.36
10. (210) Vagač-A. Horňáková  43.48% (42.92) 10. 0 +0.56
11. (249) Skalka-Skalová    37.07% (35.83) 11. 0 +1.24
12. (251) Kronová-Štofková   35.89% (35.42) 12. 0 +0.47
Lokálne poradie bolo takéto:

===================================================================
            OVERALL RANKS
Rank Pair Names                     Total  Max Score%
===================================================================
 1  3 Anton Škerlík & Vladimír Munka        156,00  240 65,00
 2  11 Miroslav Ploščic & Vladimír Jakubík     146,00  240 60,83
 3  12 Mirko Horňák & Tibor Menyhért        143,00  240 59,58
 4  9 Vovk & Molnar                139,00  240 57,92
 5=  2 Marta Siničáková & Alena Komínková      121,00  240 50,42
 5=  4 Mikuláš Pankovič & Vojtech Belčák      121,00  240 50,42
 7  5 Alexander Belyus & Oto Gabrik        120,00  240 50,00
 8  7 Alica Šimonová & Viera Nováková       115,00  240 47,92
 9  6 Vlasta Babničová & Eva Lovíšková       105,00  240 43,75
 10  1 Daniel Vagač & Anna Horňáková        103,00  240 42,92
 11  10 Peter Skalka & Hedviga Skalková        86,00  240 35,83
 12  8 Mária Kronová & Judita Štofková        85,00  240 35,42

Lokálne poradie podľa globálnych výsledkov oproti lokálnemu poradiu  podľa lokálnych výsledkov sa takmer nezmenilo, iba tri páry sú na iných miestach než boli a vždy najviac o jedno miesto vyššie alebo nižšie. V percentách boli posuny o niečo výraznejšie, najväčší pokles bol o 3,67% a vzostup o 3.25%. Priemerná zmena v absolútnych hodnotách bola 1.56%. Z uvedených hodnôt možno usudzovať, že sa u nás štatisticky hralo približne rovnako ako v iných kluboch.