Maďarská simultánka

Simultánky sa zúčastnilo 303 párov, čo je rekordná účasť. Oproti lokálnym výsledkom došlo k veľmi veľkým posunom jak v poradí, tak v získaných percentách. Bolo to spôsobené tým, že sme hrali systémom Mitchell a linky boli značne nevyrovnané, miestami došlo až k 10% posunom nahor či nadol. V budúcnosti by sme pri takomto počte párov mali zvoliť skrátený Howell na 12 kôl po dve rozdania. Continue reading

Maďarská simultánka 2014

V utorok 25.11. sa v KBK hrala Maďarská simultánka. Zapojilo sa do nej 256 párov.

Globálne poradie Frekvencie

Lokálne poradie na základe globálnych výsledkov:

1. (14)  Munka-Škerlík    62.88% (65.00) 1. 0 -2.12
2. (20)  Horňák-Menyhért   60.82% (59.58) 3. -1 +1.24
3. (41)  Ploščica-Jakubík   57.16% (60.83) 2. +1 -3.67
4. (45)  Vovk-Molnár     56.64% (57.92) 4. 0 -1.28
5. (83)  Siničáková-Komínková 53.67% (50.42) 5. 0 +3.25
6. (103) M. Pankovič-Belčák  51.67% (50.42) 5. +1 +1.25
7. (134) Belyus-Gabrik    49.30% (50.00) 7. 0 -0.70
8. (167) Šimonová-Nováková  46.31% (47.92) 8. 0 -1,61
9. (188) Babničová-Lovíšková 45.11% (43.75) 9. 0 +1.36
10. (210) Vagač-A. Horňáková  43.48% (42.92) 10. 0 +0.56
11. (249) Skalka-Skalová    37.07% (35.83) 11. 0 +1.24
12. (251) Kronová-Štofková   35.89% (35.42) 12. 0 +0.47
Lokálne poradie bolo takéto:

===================================================================
            OVERALL RANKS
Rank Pair Names                     Total  Max Score%
===================================================================
 1  3 Anton Škerlík & Vladimír Munka        156,00  240 65,00
 2  11 Miroslav Ploščic & Vladimír Jakubík     146,00  240 60,83
 3  12 Mirko Horňák & Tibor Menyhért        143,00  240 59,58
 4  9 Vovk & Molnar                139,00  240 57,92
 5=  2 Marta Siničáková & Alena Komínková      121,00  240 50,42
 5=  4 Mikuláš Pankovič & Vojtech Belčák      121,00  240 50,42
 7  5 Alexander Belyus & Oto Gabrik        120,00  240 50,00
 8  7 Alica Šimonová & Viera Nováková       115,00  240 47,92
 9  6 Vlasta Babničová & Eva Lovíšková       105,00  240 43,75
 10  1 Daniel Vagač & Anna Horňáková        103,00  240 42,92
 11  10 Peter Skalka & Hedviga Skalková        86,00  240 35,83
 12  8 Mária Kronová & Judita Štofková        85,00  240 35,42

Lokálne poradie podľa globálnych výsledkov oproti lokálnemu poradiu  podľa lokálnych výsledkov sa takmer nezmenilo, iba tri páry sú na iných miestach než boli a vždy najviac o jedno miesto vyššie alebo nižšie. V percentách boli posuny o niečo výraznejšie, najväčší pokles bol o 3,67% a vzostup o 3.25%. Priemerná zmena v absolútnych hodnotách bola 1.56%. Z uvedených hodnôt možno usudzovať, že sa u nás štatisticky hralo približne rovnako ako v iných kluboch.

Analýzy rozdaní zo simultánky

Ján Pankovič si dal tú námahu a zanalyzoval  rozdania zo simultánky. Myslím že je to podnetné a poučné čítanie.

V úvodnej časti venuje zopár riadkov aj mne, myslím, že v týchto pasážach sa dopustil niekoľkých nepresností, ale aspoň vzniká priestor na diskusiu:

 • nepoužívam termín intuitívna zohrávka ale intuitívna licitácia a nie je to niečo o čom tvrdím, že tak sa má dražiť, ale naopak ukazujem, prečo napriek tomu, že „zdravý rozum“ či intuícia začiatočníkovi napovedajú, že majú dražiť tak a tak, licitačný systém káže dražiť inak a v rámci kurzu sa snažím zdôvodniť prečo systém navrhuje niečo iné. Mohol by som všetko zavádzať definitoricky, ale chcem, aby kurzisti nad bridžom premýšľali. Kurz je priebežne zverejňovaný na našich stránkach, určite tam mám aj skutočné chyby a budem rád, ak ma na ne niekto upozorní.
  Samozrejme možno nielen intuitívne dražiť, ale aj intuitívne zohrávať a neraz sa ukazuje, že prvotný „intuitívny“ nápad bol správny a rozumová úvaha, ktorá viedla k zavrhnutiu intuície, bola nesprávna. Na zdanlivo bezdôvodnej intuícii sa totiž mozog výraznou mierou podieľa a často na podvedomej úrovne robí správne závery.
 • Skupinovku nijako nevychvaľujem, skúšam nájsť model, v ktorom by silnejšie páry hrávali častejšie voči silnejším párom, v komentári k včerajšej skupinovke som snáď jasne napísal, čo jej regulérnosť výrazne narúšalo a ak niekto príde s nápadom, ako skvalitniť hru hráčov klubu, tak ten nápad veľmi rád podporím.
 • Neviem čo sa Janovi nepáči na tom, že simultánka je zároveň Majstrovstvami klubu. Prvýkrát po dlhých rokoch (aspoň 10) sa simultánky nezúčastnili žiadni mimokluboví hráči, inak bola vždy na simultánke najvyššia reálne možná konkurencia. Áno, ideálny stav by bol taký, že by sme nejakú sobotu uskutočnili dvojkolový turnaj, ktorý by bol Majstrovstvami klubu a svojho času som to aj navrhoval, odozva bola takmer nulová, takže pokiaľ sa nerozhodneme uskutočniť „ideálne“ majstrovstvá klubu, asi zostaneme pri tom, že Maďarská simultánka je súčasne majstrovstvami klubu a vyvrcholením nášho klubového života v rámci roka.

Napriek hore uvedeným nepresnostiam, či rozdielnym názorom,  budú samotné rozbory rozdaní simultánky určite pre každého hráča klubu obohatením.

WordPress theme: Kippis 1.15