Simultánky sa zúčastnilo 303 párov, čo je rekordná účasť. Oproti lokálnym výsledkom došlo k veľmi veľkým posunom jak v poradí, tak v získaných percentách. Bolo to spôsobené tým, že sme hrali systémom Mitchell a linky boli značne nevyrovnané, miestami došlo až k 10% posunom nahor či nadol. V budúcnosti by sme pri takomto počte párov mali zvoliť skrátený Howell na 12 kôl po dve rozdania.

Celkové výsledky

Klubové výsledky

Globálne umiestnenie hráčov, ktorí hrali v Košiciach

Druhé percentá sú podľa lokálnych výsledkov.

27. Faltus - Michal Šikra       60.90% 54.17%
31. Alica Šimonová - Viera Nováková  59.96% 55.90%
40. Jana Teššerova - Daniel Vagač   59.27% 51.39%
52. Ján Frajt - Vladimír Jakubík    57.64% 52.43%
66. Vladimír Munka - Anton Škerlík  56.47% 46.88%
73. Mirko Horňák - Katarína Horňáková 55.89% 65.48%
89. Biačko - Jozef Onder       55.09% 49.31%
102. Tibor Menyhért - Branislav Šikra 54.32% 61.11%
128. Miroslav Ploščica - Dušan Števák 52.84% 60.71%
161. Vojtech Belčák - Oto Gabrik   49.84% 39.93%
206. V. Babničová - Judita Štofková  46.37% 53.97%
227. A. Komínková - Marta Siničáková 44.65% 52.78%
278. Tomáš Pavlík - Vladimír Vancák  37.93% 38.10%
279. A. Chmelárová - George DeClerq  37.93% 39.68%
299. Želmíra Ferková - Ivan Herich  30.90% 28.17%

Written by