Majstrovstvá klubu v Chicago bridži

Článok Jána Pankoviča

Pri všetkom tom športovom bridži by sme nemali zabúdať na ten starý dobrý bridž pôvodný. Bridž bol totiž kedysi hra komerčná – teda hra o peniaze. Pretože hrať rubber v klube sa zrejme neosvedčí, mohli by sme výnimočne len pre zmenu zahrať raz za rok aj iný bridž a to „Chicago“, alebo ak chcete, Kvarto, teda bridž, kde jeden rubber trvá len 4 rozdania – a usporiadať aj súťaž.

Aby bolo všetkým jasné, ako vážne to so zavedením novej odrody bridžu myslím, najvhodnejším dátumom pre podobnú akciu sa javí blížiaci sa 1. apríl.

Stručný popis pravidiel hry

Hrá sa na 4 rozdania. Ak niektorá zo strán dosiahne čiastkový zápis, ten sa prenáša do ďalšej hry, ako v bridži rabrovom, výnimka je, ak sa čiastkový zápis uhrá v štvrtom rozdaní, potom strana získava prémiu 100 bodov. Pokiaľ hociktorá strana získa hru, či už naraz, alebo s využitím predošlého zápisu, čiastkové zápisy sa mažú. Každý z hráčov rozdáva raz, okrem prípadov, ak je rozdanie prepasované, vtedy rozdáva opäť ten istý hráč. Hra končí po odohraní štyroch rozdaní. Stav hier sa určuje podľa rozdávajúceho nasledovne:

1) dáva N všetci v 1 hre

2) dáva E NS v druhej

3) dáva S EW v druhej

4) dáva W všetci v druhej

( Ak sa Vám zdá, že to od niekade poznáte, sú to bordy 1 – 4 )

Prémie: 1. hra +300

2. hra +500

Čiastočný zápis 0

Čiastočný zápis v 4. rozdaní +100

Prémie za slemy sa nemenia, takisto ani pokuty za pády, či už boli kontrované alebo rekontrované. Prémie za honéry sa nepočítajú.

Po štyroch odohratých rozdaniach sa strieda.

Možno sa ma teraz chcete opýtať, ako sa dá vôbec súťažiť za takých okolností? Veď karty sa miešajú ručne, pri každom stole sa hrá niečo iné, výsledky sa nedajú porovnávať.

Iste, ak by sa tak hralo častejšie, poradie by sa ukázalo samo. Ale za jeden večer?

Odpoveď:

Za každý dosiahnutý výsledok sa párom prideľujú turnajové body (TB). Páry sa do prvého kola nasadia losovaním. Do ďalšieho kola sa nasadzujú proti sebe páry, ktoré majú približne rovnaký počet TB, pričom platí, že tie isté páry nemôžu hrať s výnimkou posledného kola proti sebe dvakrát za sebou. Pokiaľ je to možné, hráči by mali plynule rotovať na všetkých postoch. Páruje sa najprv zhora do stredu, potom zdola do stredu a nakoniec stred.

Pokiaľ skončí zápas v rozmedzí od +160 do – 160, je považovaný za remízový a každý pár získa 1 TB . Žiadna zo strán nedokázala svoju prevahu, vyhral iba väčší čiastočný zápis. Pokiaľ zápas skončí v rozmedzí od +170 do +370, víťaz získa 2 TB, porazený 0 TB.

Víťazná strana nevyhrala rozdielom hry. Ak bude rozdiel väčší, potom víťaz vyhral aspoň o hru, preto pri rozdiele od +380 do +790 dostane víťaz 3 TB, porazený 0; od 800 do 1400 získa víťaz +4 TB a porazený – 1 TB (rozdiel dvoch hier alebo slemu). Pri väčšom rozdiele víťaz +4 TB, porazený – 2 TB.

Pri nepárnom počte párov získava pár bez protivníka 1,5 TB. V princípe pauzuje posledný pár – ale zásadne iba raz. Hrá sa 7 kôl.

Víťazom sa stane pár, ktorý nazbiera najviac TB.

Za túto súťaž navrhujem neprideliť majstrovské body – a body do rebríčka prideliť tak, ako keby sa hral napríklad individuál.

Zato by sme mohli výnimočne udeliť finančné ceny.

Navrhovaný cenový fond: 1€

rozdeliť nasledovne

Víťazný pár získa: 0,90€

Predposledný pár 0,10€

ako cenu útechy.

Myslím, že táto finančná cena nezaťaží nadmerne rozpočet klubu.